Åpent brev til kulturbransjen

0
"Med passene er vi slaver!" Kvinnedmonstrasjon mot passlovene under apartheid i Sør-Afrika

Koronapass ikke har noe med kulturbransjens problemer, overlevelse eller velbefinnende å gjøre.

Av Foreningen Lov og Helse.

Lov og Helse er en forening med snaut 700 medlemmer hovedsakelig fra yrkesgruppene politi, forsvaret, skole- og utdanning, leger og helsepersonell samt advokater/jurister. Vi oppfordrer dere i kulturbransjen til å virkelig tenker dere om en ekstra gang før dere krever innføringen av koronapass.

Det er vanskelig å si hvordan dere egentlig tenker, uten å være på innsiden av møtene deres, eventuelt på innsiden av hodene deres. Men det krever et absolutt minimalt nivå av logisk tankeevne å forstå at koronapass ikke har noe med smittevern og helse å gjøre. Koronapass har ingen evne til å stoppe pandemien eller smitte, og det har ingenting med «å kunne gjenåpne» eller «måtte stenge ned» å gjøre. Koronapass har rett og slett ingen medisinsk-faglig relevans. Dette sies til og med mer eller mindre rett ut av norske fagorganer som FHI. Dette medfører at koronapass ikke har noe med kulturbransjens problemer, overlevelse eller velbefinnende å gjøre. Premisset dere argumenterer ut fra om at «hvis vi får koronapass så kan vi gjenåpne i større grad» er en fantasi. Den eneste grunnen til at dere ikke kan drive deres virksomheter på skikkelig vis er norske myndigheters knusende pandemihåndtering. Hvis dere faktisk tror det motsatte har dere på en pinlig måte blitt lurt og manipulert. Dette vil i fremtiden bli sett tilbake på som kulturbransjens intellektuelle forfall.

Hvis dere derimot er klar over ovennevnte, men likevel ønsker det innført som en pinlig og lettvint måte å få åpnet opp på vil dette i fremtiden bli sett tilbake på kulturbransjens moralske forfall.

I tillegg – så lenge koronapass ikke har medisinsk-faglig begrunnelse; har dere tenkt på at koronapass i tillegg til å være moralsk forkastelig faktisk dermed også er ulovlig?

Det har i denne pandemien vært utrolig å bivåne hvordan restaurant- og utelivsbransjen samt kulturbransjen har blitt skadelidende for myndighetenes håndtering, og det har vært pinlig å se på hvordan dere har akseptert det. Nå er det like pinlig å se at dere «reiser dere» – ikke for å sette en stopper for den vanvittige og skadelige pandemi-politikken, men for å kreve det ikke-medisinske, ikke-smittestoppende kontrollsystemet koronapass.

Tenk dere om!

Hilsen Foreningen Lov og Helse

Les også Martin Romberg: Koronapass: Jeg vil stå på scenen igjen, men ikke for enhver pris

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKrig i Ukraina – den nye fatalismen
Neste artikkelUSA har godkjent nye våpensendinger til Ukraina