Velkommen til informasjonshelvete: den fjerde industrielle revolusjon

0
Velkommen til det totale overvåkingssamfunnet

& hvorfor du bør trekke ditt samtykke hos Helsenorge

Av Enigma.

Ernst Wolff tar for seg mye av det Melissa Ciummei nylig gjorde i sitt intervju vedrørende den økonomiske situasjonen. Han forklarer inngående hvordan det nye digitale økonomiske systemet vil fungere, ikke minst pandemiens funksjon som katalysator hvor koronapasset blir de sentrale identitetsaspektenes alibi som en forløper til den nye digitale identiteten i nær relasjon til økonomien.

World Economic Forum, ikke minst Bill and Melissa Gates Foundations rolle behandles i historisk og samfunnsøkonomisk perspektiv. Han redegjør også for hvordan det grønne skiftet vil ramme middelklassen økonomisk som et av mange forhold hvor moralsk forpliktelse allerede er prekondisjonert i befolkningen.

Mye av informasjonen rettes mot det praktiske; i hvilke grad folk bør forberede seg på en akutt krise i form av matvarelager og byttemidler. Han forklarer hvorfor sølv er en sikrere valuta enn gull i en slik fase.

Intervjuet bevitner dybdekunnskap av det mer sjeldne slaget med stor historisk og økonomisk innsikt. Et must om man vil forstå deler av hva som nå skjer og hva vi står ovenfor:

Ernst Wolff on the deliberate destruction of the global economy

Ernst Wolff on the deliberate destruction of the global economy

Ciummei går i større grad inn på aspektene vedrørende Social credit system og det enorme kontrollpotensialet som ligger i dette systemet basert på belønning, straff og offentlig gapestokk – hvor forskjellige metodevariasjoner har vært testet i ulike provinser på den kinesiske befolkningen over en årrekke.

Denne filmen gir ubehagelig innsikt i hvordan et slikt system fungerer og hvilke grad av compliance som forventes dersom man vurderer å eksistere underlagt slike politiske strukturer:

Ciummeis intervju er nå fjernet fra youtube, men en omtale ligger hos Steigan.

Videoen finnes nå på Bitchute.

Trekk ditt samtykke hos Helsenorge

Ser man på utviklingen av koronapasset og dets potensiale for patologisk dominans og kontroll i form av dagens fascistiske segregeringspolitikk – kan det på mange måte være fornuftig å trekke sitt samtykke fra helsenorgedatabasen. Slik man nå erfarer – fungerer dette systemet langt utover hva man opprinnelig ble forespeilet da konseptet ble lansert som en praktisk og enkel løsning for samordna helsetjenester ovenfor befolkningen.

I dag fungerer dette systemet på tvers av menneskerettigheter og grunnloven hva angår individets rett til å ferdes fritt, ikke oppleve diskriminering samt trygghet vedrørende informasjonsdiskresjon med tanke på privatopplysninger. Det planlegges også et felleseuropeisk journalsystem på sikt. Et informasjonsmonster som vil kvele individets frihet og fungere som en forløper til det kinesiske Social credit systemet.

Utviklingen baseres på at man angivelig har en pandemi – altså en epidemi som knapt har tatt 1000 liv i Norge i løpet av 5-6 utbruddsbølger over snart 2 år. Til sammenligning tar sesonginfluensa 900-1500 liv i løpet av et enkelt utbrudd hver eneste vinter.

Den sanne og bakenforliggende historien til hvorfor vi har en pandemi – baserer seg på at WHO endret definisjonen for begrepet i 2009 – slik at man i prinsippet kan klassifisere alle nye mikroorganismer som sprer seg relativt raskt over landegrenser som en pandemi uavhengig av alvorlighet og dødelighet:

«WHO for years had defined pandemics as outbreaks causing “enormous numbers of deaths and illness” but in early May 2009 it removed this phrase—describing a measure of severity—from the definition.»

https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2912

Det er på høy tid å våkne opp til realitetene – folk blir ikke kun lurt til å la seg eksperimentelt vaksinere med genterapi mot en retorisk fundert pandemi – befolkningen går også blindt inn i et informasjons-edderkoppnett skreddersydd for å frata individets dets grunnleggende frihet, menneskerettigheter og vern mot politiske maktovergrep.

Forrige artikkelZelenskij knytter oligark til statskupp
Neste artikkelJapan har bekjempet covid med ivermectin, noe vestlig presse og media tier helt om