Vår amerikanske eks-utenriksminister

0
USAs daværende forsvarsminister Ash Carter holder pressekonferanse sammen med den daværende norske forsvarsministeren Ine Eriksen Søreide i 2016. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret


Av Nikolai Østgaard.

Nikolai Østgaard.

Intervjuet med Ine Eriksen Søreide i Klassekampen 18. desember 2021 er meget avklarende, men også svært  skremmende. Hun hevder, uten å argumentere, at den nye base-avtalen med USA innebærer intet brudd med norsk basepolitikk. Erklæringen fra 1949 sier:

«Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep».

Hun sier «det var et stort behov for ei ny avtale», det «er en viktig del av forsvarskonseptet vårt med forsterkning i krise eller krig» «Det kan til dømes bidra til enklare flytting av materiell og personell mellom land i ein krisesituasjon.» 

Legg merke til at hun bruker ordet «krise» og «krisesituasjon», akkurat som fregatten «KNM Fridjof Nansen» nå er satt under amerikansk kommando som del av deres hangarskip-styrke for å «bistå i en internasjonal krisesituasjon»

Søreide sine utsagn kan vi oversette til: Forsvar av Norge er USAs oppgave mens våre militære styrker skal bistå som innsatsstyrker der USA ønsker det.

Hun er helt uenig at dette innebærer en trussel mot Russland, som åpenbart er i strid med hva Russland selv hevder, og også helt i strid med det som Rand Corporation (amerikansk militær tenke-tank siste 70 år) skrev i 2019: målet for USA er «Å forstrekke og destabilisere Russland», med økonomisk krigføring og anlegg av militære baser i NATO land.

Og om ikke dette er nok, sier hun: «alternativet til denne avtalen og det forsterkingskonseptet Noreg har hatt siden krigen, er å faktisk ha militære basar på norsk jord, også i fredstid.» En amerikansk utenriksminister kunne vel ikke sagt det klarere.

Nikolai Østgaard

Klassekampen fant dessverre ikke plass til dette innlegget.

Forrige artikkelBritish Medical Journal tar et oppgjør med «faktasjekken» på Facebook
Neste artikkelNorge som amerikansk protektorat
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.