Storbritannia bruker 4000 militære for å dominere befolkningens informasjon

0
General Nick Carter redegjør for hvordan den britiske hærens 77. brigade er satt inn i kampen om koronainformasjonen. Skjermdumpfra video
Det britiske militæret fører informasjonskrig mot sin egen befolkning. Den beryktede 77. Brigade for psykologiske operasjoner er aktivert for å motvirke “desinformasjon”. Denne artikkelen ble først publisert i april 2020.

Av Mike Robinson.

Under den britiske regjeringens daglige koronavirus-orientering, skrøt sjefen for den britiske hæren, general sir Nick Carter:

Vi har vært involvert i Kabinettkontorets enhet for rask respons, med vår 77. brigade som hjalp til med å stanse rykter som stammer fra feilinformasjon, men også for å motvirke desinformasjon. Mellom tre og fire tusen av våre folk har vært involvert, med rundt tjue tusen tilgjengelig hele tiden i høy beredskap.

For å forstå betydningen av denne uttalelsen, må vi tilbake til 2018, da Carter holdt en tale til den militære tankesmia Royal United Services Institute.

«I vår 77. Brigade,» sa han, «… har vi en del bemerkelsesverdig talent når det gjelder sosiale medier, produksjonsdesign og, faktisk, arabisk poesi. Slike ferdigheter har vi ikke har råd til å beholde i den vanlige delen, men de er midlene som gjør at vi kan utnytte evner på en mye mer fantasifull måte enn vi kanskje har kunnet gjøre tidligere.»

77. brigade

Tidligere kjent som Security Assistance Group, ble 77. Brigade etablert i 2015 som en del av ‘Army 2020’. Security Assistance Group hadde blitt opprettet etter sammenslåingen av Media Operations Group, 15. Psychological Operations Group, Security Capacity Building Team og Military Stabilization and Support Group.

77. Brigade beskriver på sin hjemmeside at den driver med ‘informasjon og formidling’. Men hva betyr det? General Carter forklarer igjen:

Vi må imidlertid også fortsette å forbedre vår evne til å kjempe på denne nye slagmarken, og jeg tror det er viktig at vi bygger på det utmerkede grunnlaget vi har skapt for informasjonskrigføring gjennom vår 77. brigade, som nå gir oss muligheten å konkurrere i fortellingenes krig på det taktiske nivået. [min vektlegging]

Det er i denne sammenheng Carters ord fra forrige ukes orientering må betraktes. Carter har innrømmet at det britiske militæret fører krig mot en del av sin egen befolkning.

Les vår omtale fra 2015: Storbritannia oppretter en militæravdeling av Facebook Warriors

Fra 77. brigades hjemmeside

En rask respons

Carter nevnte å jobbe med regjeringens Rapid Response Unit. Denne enheten ble opprettet i april 2018 og også kjent som «enheten med ansvar for falske nyheter», og fikk til å begynne med seks måneders finansiering. Den samlet et «team av analytikere, dataforskere og media- og digitale eksperter», bevæpnet med nyskapende programvare, for å «jobbe døgnet rundt for å overvåke nyhetsartikler på nettet og diskusjon på sosiale medier.»

I følge enhetens leder, Alex Aiken:

Enhetens 24-timers overvåkningstjeneste har identifisert flere bekymringsverdige historier under prøvetiden, alt fra angrep med kjemiske våpen i Syria til innenlandske saker om helsevesenet og kriminalitet.

For eksempel, etter flyangrepene i Syria identifiserte enheten for eksempel at en rekke falske fortellinger fra alternative nyhetskilder skjøt fart på nettet. Disse alternative nyhetskildene er partiske og er avhengige av sensasjonsjournalistikk snarere enn fakta for å vekke lesernes interesse.

På grunn av måten søkemotor-algoritmer fungerer på, da folk søkte etter informasjon om flyangrepene, dukket disse upålitelige kildene opp lengre opp enn offisiell informasjon fra den britiske regjeringen. Faktisk ble det ikke vist informasjon fra myndighetene på de første 15 sidene av Googles resultater. Vi vet at søk er en utmerket pekepinn om hensikter. Det kan gjenspeile skjevheter i informasjon mottatt fra andre steder.

Enheten sørget derfor for at de som brukte søkeord som indikerte skjevhet – som ‘falskt flagg’ – fikk faktaopplysninger om hva Storbritannia gjorde.  Enheten forbedret rangeringen fra under 200 til nummer 1 i løpet av noen få timer.

Enheten fikk permanent finansiering i februar 2019.

Tre måneder etter etableringen av enheten deltok Theresa May på G7-toppmøtet i Quebec i Canada.

Der kunngjorde hun etablering av «en ny rask responsmekanisme» etter Storbritannias forslag om «en ny, mer formalisert tilnærming for å takle utenlandsk innblanding over hele G7», etter G7s utenriksministermøte måneden før.

Avtalen sender «et sterkt signal om at innblanding fra Russland og andre utenlandske stater ikke vil bli tolerert,» sa hun.

«Den raske reaksjons-mekanismen,» fortsatte hun, «vil støtte forebyggende og beskyttende samarbeid mellom G7-land, samt respons etter hendelsen», inkludert:

  • koordinert tilskriving av fiendtlig aktivitet
  • felles arbeid for å kraftig bekrefte en felles fortelling og svarDette vil si den britiske regjeringens raske svar er  å opprette internasjonal enighet om en felles fortelling (via ‘mekanismen’), og deretter føre en informasjonskrig mot sitt eget folk for å sikre at fortellingen er beskyttet i media (via ‘enheten’).

Sammensmelting

I talen fra 2018 forklarte Carter rollen som mainstream-pressen hadde i å «etablere grunnlaget for en velinformert offentlig debatt». Han snakket om at «politisk krigføring» var krig på andre måter, og han sa at å vinne den krigen ville kreve en «sammensmeltet» tilnærming.

Her henviste han til fusjonsdoktrinen, som ble lansert under Theresa May-regimet, som en del av en viktig rapport om nasjonal sikkerhet fra 2015 «Mange evner,» stod det, «som kan bidra til nasjonal sikkerhet ligger utenfor tradisjonelle nasjonale sikkerhetsdepartement, og derfor trenger vi sterkere partnerskap på tvers av myndigheter og med den private sektor og den tredje sektor.»

Det burde ikke komme som noen overraskelse at regjeringens enhet for rask respons ikke bare jobber med militærets 77. brigade, men «tar ledelsen i ‘gjendrivelse av falske fortellinger’ som en del av enheten … som også har med innenriksdepartementet, DCMS (departementet for media og digitale anliggender), statsministerens kontor og andre byråer.»

Les: Psykologisk krigføring, falske narrativer og bedrag

Korona-fortellingen

General Carter sa at hans 77. Brigade «hjelper til med å stoppe rykter fra feilinformasjon, men også for å motvirke desinformasjon.»

Hvilken feilinformasjon og desinformasjon hjelper 77. brigade med å bringe til taushet? Hvor mye av denne ‘desinformasjonen‘ stammer fra 77. Brigade i utgangspunktet?

En del av 77. Brigades rolle er:

Overvåking og evaluering av informasjonsmiljøet innenfor grensene eller operasjonsområdet.

De ikke bare ‘motarbeider’ desinformasjon, men ser også på sosiale medier og analyserer hvordan desinformasjon, inkludert deres egen, sprer seg; de kartlegger internett og nettverkene til folk som deler innhold med hverandre.

Og de har tusenvis som jobber med dette og titusenvis i reserve, ikke bare i 77. Brigade direkte, men over hele statsapparatet og den ‘tredje sektor’ (dvs. formelt uavhengige ‘frivillige’ organisasjoner, store medieselskaper og store dataselskaper.)

Denne artikkelen ble først publisert på Anti-Empire. Oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.


Våre artikler om Integrity Initiative viser hvordan denne organisasjonen som også er etablert av den britiske hæren fører sin propagandakrig. Se her.

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelSamfunnets «Maskorama» – er det veien å gå?
Neste artikkelLekkasje: De samme som drev svart propaganda mot Syria driver PR for lockdownpolitikken