Kanadisk forsker: Vaksinene inneholder skadelig protein

0

Vaksineforsker innrømmer «grov tabbe», sier at piggproteinet er et skadelig toxin.

«Piggproteinet fra Covid-19 vaksinasjon blir helt uventet observert i blodet.»

Av Celeste McGovern.

Celeste McGovern • Children's Health Defense
Celeste McGovern.

Skremmende ny forskning viser at piggproteinet havner i blodsirkulasjonen. Dette proteinet er forbundet med blodpropper, hjerte-og hjerneskader, mulige skader på babyer gjennom morsmelk, og sterilitet.

Ny forskning viser at piggproteinet helt uventet blir overført til blodet etter injeksjon. Dette gir en plausibel forklaring på de tusenvis av rapportene som kommer om blodpdopp, hjertesykdom ,hjerneskade og fertilitetsproblemer ifølge uttalelser fra en kanadisk vaksineforsker forrige uke.

«Vi tok grundig feil. Vi har ikke skjønt sammenhengen før nå», sa Byram Bridle, en virusforsker og professor ved University of Guelph, i Ontario, i et intervju med Alex Pierson nylig, og advarte lytterne om at den nye informasjonen er skremmende.

«Vi antok at piggproteinet var et viktig antistoff, men vi var ikke klar over at piggproteinet også er et toksin og et patogent (sykdomsfremkallende) protein. Så ved å vaksinere mennesker har vi uforvarende kommet til å injisere toksiner», sa Bridle i programmet, som ikke lenger er så lett å finne på Google, men som gikk viralt på nettet denne weekenden.

Byram W. Bridle – The Conversation
Byram Bridle

Bridle, en vaksineforsker som mottok en bevilgning på 230000 dollars fra regjeringen for forskning på utvikling av en Covid-19 vaksine i fjor, fortalte at han selv og en gruppe internasjonale forskere sendte en anmodning til Japanske myndigheter om tilgang til informasjon om en studie kalt «biodistribution study».

«Dette er første gang vi har kunnet se hvor disse mRNA-vaksinene havner etter at sprøyta er satt», sa Bridle. «Kan vi med sikkerhet gå ut fra at de forblir i skuldermuskelen? Det korte svaret er : Absolutt ikke! Dette er meget bekymringsfullt.»

Vaksineforskere hadde gått ut fra at de nye mRNA-vaksinene ville oppføre seg omtrent som vanlige vaksiner, og at piggproteinet som ble injisert, hovedsakelig ville bli liggende i skuldermuskelen i nærheten av innstikk-stedet. Men japanske forskere viste at det beryktede piggproteinet går i blodet, hvor det sirkulerer med blodstrømmen i dagevis etter vaksinering, for deretter å akkumuleres i organer og kroppsvev, inkludert milt, benmarg, lever, binyrer og også i høye konsentrasjoner i eggstokkene.

«Vi har i lengre tid vært klar over at piggproteinet er et sykdomsfremkallende protein, og oppfører seg som et toksin. Det kan forårsake sykdom hvis det havner i blodsirkulasjonen», sier Bridle.

SARS CoV-2 piggprotein brukes av viruset som adgangskort til å infisere menneskets celler. Vaksinefabrikantene bestemte seg for å bruke egenskapene til dette spesielle proteinet i vaksinen, ved å få våre egne celler til å produsere piggproteinet, og derved i teorien fremtvinge en immunrespons. Dette skulle da forhindre at vi ble smittet.

Et etterhvert stort antall studier har vist at årsaken til de mest alvorlige bivirkningene fra infeksjon av Covid-19 , som dannelse av blodpropper og blødninger, er egenskaper ved virusets piggprotein.

«Det som er vist i forsøkene er at det er selve piggproteinet som er ansvarlig for de skadene som oppstår i hjerte-karsystemet når disse proteinene når blodbanene» sier Bridle.

Når forskerne injiserte piggprotein i forsøksdyr, medførte dette at dyrene utviklet hjerte-karsykdom, samtidig fant man at dette proteinet passerte blod-hjernebarrieren og forårsaket hjerneskader.

Troen på at piggproteinet ikke ville passere over i blodet var en graverende feiltagelse ifølge Bridle.

«Nå har vi ubestridelige beviser for at vaksinen får skuldermuskelens celler til å produsere piggprotein slik at både vaksinen og piggproteinet passerer videre inn i blodsirkulasjonen» sier han.

Bridle siterte en fagfellevurdert publikasjon som oppdaget piggprotein i blodet hos 13 unge helsearbeidere som hadde fått Moderna`s Covid-19-vaksine. Hos en av dem fant man at piggproteinet befant seg i blodet i 29 dager.

EFFEKTER PÅ HJERTE OG HJERNE

Når dette proteinet når blodbanene kan det feste seg til spesifikke ACE-2-reseptorer på blodplatene og cellene i blodåreoverflaten. Da kan en av to ting skje: Det kan enten medføre at blodplatene klumper seg sammen og danner propp, eller det kan føre til blødning. Og det er nøyaktig det vi har sett ved disse blodpdopptilfellene og blødningene som har kommet etter vaksinering. Bridle forfektet også at piggprotein i blodbanene kan forklare de nylig oppståtte hjerteproblemene hos vaksinert ungdom.

Dr. Stephanie Seneff
Stephanie Seneff

Resultatene av den lekkede Pfizer-studien som viste at vaksinens mRNA går over i blodet er ikke overraskende, mens konsekvensene er meget urovekkende. Stephanie Seneff, en senior-forsker ved Massachusetts Institute of Technology, fortalte til LifeSiteNews at:»Det er nå påvist at vaksinen blir overført til milt, eggstokker og binyrer.»

CDC, USA`s senter for sykdomskontroll-og forebygging, har opplyst at man der undersøkte rapporter om «milde» hjerteproblemer etter Covidvaksinering, og bare i Connecticut ble 18 tenåringer innlagt på sykehus for hjerteproblematikk kort tid etter vaksinering .

AstraZeneca`s vaksine ble tibakeholdt i mange land og anbefales ikke lenger til unge mennesker pga faren for livstruende blodpropper, men mRNA Covid- vaksiner har blitt sett i sammenheng med hundrevis av blodpropptilfeller også.

FDA ADVARTE OM FARENE VED PIGGPROTEINET

Den pedriatiske rheumatologen J. Patrick Whelan hadde allerede advart FDA`s rådgivende vaksineorgan om faren for at vaksinens piggprotein kunne forårsake mikroblødninger og skader i lever, hjerte og hjerne på måter som ikke var forutsett i sikkerhetsstudiene til vaksinene.

John Patrick Whelan, MD, PhD : Pediatrics, Rheumatology | Internal Medicine  - Los Angeles, California
J. Patrick Whelan

Whelan betvilte ikke at vaksinene også hadde positive egenskaper, som at de kunne begrense smittespredning (som forøvrig ingen vaksine har vært i stand til), men anførte at det ville være ekstremt mye verre hvis hundrevis av millioner mennesker skal måtte lide under mer og mindre kroniske resultater av skade i hjerne eller blodsirkulasjon , ved at man unngår å ta inn over seg langtids-bivirkningene på indre organer etter vaksinering.

At vaksinens piggprotein går over i blodet kan også forklare den etterhvert store mengden andre bivirkninger og dødsfall som rapporteres til VAERS. I USA alene er det rapportert om over 4000 dødsfall, og 15000 sykehusinnleggelser etter vaksinering. ( 21 Mai 2021). Men fordi dette er et passivt rapporteringssystem, er disse rapportene sannsynligvis bare toppen av isfjellet når det gjelder bivirkninger. En Harvard Pilgrim Healthcare rapport fant at under 1 % av bivirkninger som leger skulle gitt beskjed om ble innrapportert til VAERS.

UNGDOM, BARN OG DIEBARN UTSATT FOR STOR RISIKO

Bridle sier at kunnskapen om at piggproteinet går over i blodet ville ha betydning for blodoverføringer. «Vi ønsker ikke å overføre de skadelige piggproteinene til skrøpelige pasienter via blodoverføringer», sier han.

Videre at funn tyder på at diende småbarn til vaksinerte mødre kan være utsatt for piggproteiner gjennom morsmelken.

« Alle proteiner i blodet vil bli konsentrert i morsmelken, og vi har funnet bevis for at diende småbarn har fått blødersykdommer i mage-tarmkanalen gjennom VAERS`varslingsprogram.»

Og selv om Bridle ikke snakker spesifikt om det, er det rapportert av VAERS om et 5 måneder gammelt spebarn. Moren fikk sin andre dose av Pfizes`s vaksine i mars, og dagen etterpå utviklet barnet en utslett og ble beskrevet som utrøstelig, nektet å spise og fikk feber. På sykehuset ble barnet diagnostisert med Trombocytopenia Purpura, en sjelden blodsykdom med dannelse av mange blodpropper i små blodårer i hele kroppen. Barnet døde.

«Den nyeste forskningen har også betydning for aldersgrupper som vanligvis ikke blir syke av covid, altså for barna våre.»

EFFEKT PÅ FRUKTBARHET OG SVANGERSKAP?

Den høye konsentrasjonen av piggprotein i testikler og eggstokker som ble påvist i den hemmeligstemplede Pfizer-studien som ble frigitt av japanerne, reiser også spørsmål om hvorvidt resultatet av vaksinene vil være at unge mennesker ikke lenger vil være i stand til å føde barn.

Det har fremkommet tusenvis av rapporter om menstruasjonsforstyrrelser hos vaksinerte kvinner, og hundrevis av rapporter om spontanaborter hos gravide kvinner etter vaksinering, men også underlivsproblematikk hos menn.

ONDSINNET SVERTEKAMPANJE

Bridle fortalte til LifeSiteNews at han har mottatt hundrevis av positive henvendelser etter radiointervjuet. Han la til at han også er utsatt for en ondsinnet svertekampanje, blant annet gjennom et malisiøst fiktivt nettsted som brukte hans domenenavn.

« Nå er det kommet så langt at en offentlig tjenestemann ikke lenger tillates å besvare publikums legitime spørsmål med vitenskapsbasert kunnskap på en ærlig måte» sa han. «Det er imidlertid ikke i min natur å tillate fakta å bli tilbakeholdt for publikum».

Han inkluderte en kort rapport som skisserte den viktigste vitenskapelige bakgrunnen for intervjuet. Den var skrevet av kollegene hans i CCCA (Canadian Covid Care Alliance), en gruppe uavhengige kanadiske leger, vitenskapsmenn og profesjonelle hvis uttalte hensikt er «å sørge for høykvalitets , evidensbasert informasjon om Covid 19, for å redusere sykehusinnleggelser og spare liv.»

Rapporten forkuserte på risikoen for barn og ungdom som er propagandamål for de siste markedsstrategiene for vaksinene, inkludert i Canada.

Frem til 28 Mars, har det vært påvist nesten 260000 tilfeller av covid i Canada, hos ungdom under 20. Av disse ble 0,048% innlagt på sykehus, og bare 0,004% døde ifølge CCCA. De anfører at sesongmessig influensa gir mer alvorlig sykdom enn Covid 19.

Gitt det lave antallet barn i Pfizer`s vaksineforsøk og den begrensede varigheten på forsøkene, mener CCCA at spørsmålene rundt piggprotein og også et annet protein må avklares før barn og ungdom vaksineres. Spørsmål som omhandler muligheten for at proteinet passerer blod-hjernebarrieren, om proteinet påvirker sædproduksjon og eggløsning, om piggproteinet påvirker livmoren, og også om det passerer gjennom morsmelken, må absolutt besvares før man gjennomfører så drastiske tiltak.

LifeSiteNews sendte CCCA`s rapport til Canadas offentlige helsetilsyn og etterspurte en reaksjon på henvendelsen. Tilsynet sa at de forbereder et tilsvar, men dette var ikke klar ved publisering.

Pfizer, Moderna og Johnson & Johnson har ikke besvart spørsmålene til Bridle. Pfizer svarte følgelig heller ikke på spørsmålet om hvor lenge de hadde visst om forskningsdataene som var blitt publisert av det japanske byrået, som viste at piggproteiner lagres i indre organer hos vaksinerte personer.

Denne artikkelen ble først publisert av LifeSiteNews: Vaccine researcher admits ‘big mistake,’ says spike protein is dangerous ‘toxin’

Oversatt til norsk av Hans Borge for Derimot.no.

Forrige artikkelFra velferdsstat til fattigkasse
Neste artikkelDet handler ikke om klima, men om å endre norsk økonomi til det verre
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.