Hvorfor vaksinekritikerne er farlige

0

Av Christian Paaske.

Christian Paaske.

Vaksinekritikere, samfunnskritikere og andre selvstendig tenkende er farlige. Ikke på grunn av smitte, men fordi de har gjennomskuet løgnene og bedraget. De er varslere når korrupte politikere og ledere er blitt fiender av sitt eget folk.

Kritikerne er den eneste kraften som kan holde forbryterne ansvarlige, avsette dem og bringe tyranniet til opphør. Når rettssystemet svikter, Grunnloven settes ut av funksjon og media er de fremste pådriverne for å dekke over forbrytelsene, må folket ta makten tilbake.

Ingen frykter og hater makthaverne mer enn frie, selvstendige mennesker som ikke lar seg kue og undertrykke. Dem med moralsk styrke til å ofre seg for sannhet og rettferdighet når vår frihet er under angrep, slik våre forfedre har kjempet kriger før denne. Når folket samler seg, organiserer seg og gjør opprør er de en reell fare for den korrupte makteliten som nå sender samfunnet utfor stupet.

Kritikere og motstandere av denne vaksinen er ikke egoister, uansvarlige og vet bedre enn ekspertene. De lytter bare til andre eksperter sensurert og utestengt fra media på tross av å være blant verdens fremste vaksineforskere. Det er nå vitenskapelig dokumentert at denne vaksinen er helseskadelig. Det er den entydige konklusjonen i en studie gjengitt i det ledende medisinske tidsskriftet på hjerte- og karsykdommer, Circulation, 8. november 2021:

«We conclude that the mRNA vaccine dramatically increase inflammation on the endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle and may account for the observations of increased thrombosis, cardiomyopathy, and other vascular events following vaccination.»

Det er kun å undre seg over at våre medisinske eksperter fortsatt kan ignorere sin egen vitenskap.

Kritikere er en fare for den delen av befolkningen som lydig underkaster seg. Innbitt forsvarer de sine overgripere av frykten for å innrømme sin feighet. I fornektelse, fortregning og passive taushet ofrer de sin frihet og moralske integritet i bytte mot et falskt håp om trygghet. Ingen hater de konforme mer enn dem som går i utakt med flokken og krever sin naturgitte frihet.

I dette tilfellet retten stadfestet i Nürnbergkoden, – friheten til å bestemme over sin egen kropp. Medisinske inngrep eller eksperimenter kan ikke foretas uten informert samtykke. Presset, utestengelsen og diskrimineringen de vaksinefrie nå utsettes for er en grov krenkelse av denne grunnleggende menneskerettigheten.

Stadig flere våkner opp og forstår. Det gjelder også leger og helsepersonell. De er ikke generelt i mot vaksiner, men denne vaksinen. Stadig flere blant de vaksinerte har fått nok og forstår at dette ikke lenger handler om helse, men om samfunnskontroll. Stadig flere blir klar over de omfattende og systematisk underrapporterte skadevirkningene som nå overgår alle andre vaksiner til sammen. Legemiddelverket har pr oktober 2021 rapportert over 4000 alvorlige skadevirkninger og størst i yngre aldersgrupper. All erfaring tilsier at mørketallene er langt større. Etter 548 alvorlige rapporterte skadevirkninger fra svineinfluensavaksinen i 2009 kalte overlege og smittevernekspert Preben Aavitsland i FHI dette for «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid.» Hva har han tenkt å kalle denne?

Derfor er vaksinemotstandere, samfunnskritikere og andre selvstendig tenkende nå under kraftig angrep fordi samfunnet er på vei mot tyranni i overgangen til en ny verdensorden. Folket er den reelle samfunnsmakten, men når folket sover, er hypnotisert av løgn, propaganda og vettskremte av en medieskapt helsetrussel på nivå med influensa er de slaver. Faren vi står overfor er ikke et virus, men diktaturet som følger om det ikke stanses før det er for sent.

————————-

Kilde: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: A Warning, Steven R Gundry, 8 Nov. Circulation.


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.