Er Facebook på parti med terrorister?

0

Av Kari Angelique Jaquesson.

Det har nesten blitt en vane å få Facebookkontoen min blokkert for bruk. Det er umulig å forholde seg til Facebooks sine «Community Standards». Etter å ha hatt tilgang på kontoen min i 10 dager siden forrige «saklige» blokkering var «politiet» der igjen og fjernet et innlegg som de mente bryter deres «retningslinjer».

Denne gang lød beskjeden:

Originalinnlegget ble lagt ut av en krigsveteran i Aleppo

Men hvem er det egentlig Facebook mener er de «farlige» i mitt innlegg?

I innlegget nevnes soldater i den Syriske Arabiske Hæren, altså tilsvarende Forsvaret i Norge, hæren i en suveren nasjon, hæren i et FN-medlemsland, NATO, og «opprørere», altså en betegnelse brukt av NATO og vestlige medier på bander som utførte grov terrorisme mot det syriske folket.

Facebook har regler mot å hylle «Voldelige ikke-statlige aktører, definert som enhver ikke-statlig aktør som:

  • deltar i målrettede og planlagte voldshandlinger, først og fremst mot et offentlig militærvesen eller andre væpnede grupper; og
  • som forårsaker eller prøver å
    • forårsake dødsfall på personer som deltar direkte i fiendtlighetene i en væpnet konflikt, og/eller
    • frata lokalsamfunnet tilgang til viktig infrastruktur og naturressurser, og/eller gjøre betydelig skade på eiendom og potensielt forårsake død eller alvorlig personskade på sivile»

Men innlegget er ikke en hyllest til en voldelig ikke-statlig aktør, det er en hyllest til soldater i et offentlig militærvesen som kjempet for å beskytte viktig infrastruktur.

Facebook skriver at en har «lov» til å diskutere:

«Vi erkjenner at brukere kan dele innhold som inneholder referanser til organisasjoner og enkeltpersoner som er utpekt som farlige for å advare om dem, fordømme dem eller nøytralt diskutere dem eller aktivitetene deres. Retningslinjene våre er utformet for å gi rom for slike diskusjoner, men vi krever at folk tydelig angir intensjonen bak. Hvis hensikten er uklar, kan vi fjerne innhold.»

Så hva inneholder denne posten? Jo, den viser til en hendelse der en voldelig ikke-statlig aktør – Free Syrian Army, har deltatt i målrettete og planlagte voldshandlinger mot et offentlig militærvesen, de henrettet krigsfanger, soldater fra den syriske arabiske hæren og de fratok lokalsamfunnet tilgang til viktig infrastruktur, de detonerte en bombe, en lastebil full av eksplosiver i regionens største og viktigste sykehus for behandling og forskning på kreft og gjorde betydelig skade på eiendom og forårsaket død og alvorlig personskade på sivile. Da bomben ble detonert var det med både leger, sykepleiere og pasienter i bygningen.

Er «hensikten» med innlegget uklar? Det er en hyllest til soldater som forsvarte sitt fedreland og et viktig sykehus for landet.
Er det noe usant i innlegget? Nei. Terroristene ble kalt «opprørere», blir det antagelig fremdeles. De ble trent, utstyrt og finansiert av NATO og også av Gulfstatene og Israel.
De filmet sine egne forbrytelser og sørget dermed for bevis, både detonasjon av bilbomben og henrettelsen ved nakkeskudd av bakbundne krigsfanger – en krigsforbrytelse.

Straffen fra Facebook for å beskrive en faktisk hendelse er 30 dager utestengelse fra å poste, kommentere eller «like», eller administrere «sider».
Å klage til Facebook i selve programmet er fåfengt. Rune Paulseth, sjefen for Facebook i Norge, har ved tidligere henvendelser via brev om lignende situasjon, aldri tatt seg bryet med å svare. Facebook er ikke interessert, de trenger ikke vise noen interesse, ingen korrigerer dem. De kan ta feil så mye de vil.

De fleste som ønsker å bruke Facebook går ikke inn for å bryte noen av «retningslinjene», og det er helt tilfeldig hvordan de rammer. I dette tilfellet ligger altså originalinnlegget fremdeles på opphavsmannen sin vegg, og er i skrivende stund delt 37 ganger.
Det ser ikke ut som dette har medført følger for de 36 andre, mens min repost er gjort usynlig for alle og jeg har fått 30 dagers utestengelse.

Kan det hende at Facebook via sin statstøttede «faktasjekker» faktisk.no hjelper norske myndigheter med å begrave brysomme fakta? Når Facebook opptrer slik de gjør må det være rom for å spekulere.

Ministre i den nåværende regjeringen til Jonas Gahr Støre og sittende stortingsrepresentanter støttet åpenlyst terroristene som utførte udåden, både moralsk og med finansene.

Bildet: De norske regjeringen, representert ved daværende utenriksminister Espen Barth Eide redegjør for at Nasjonalkoalisjonen anses som «den legitime representanten for det syriske folket». Free Syrian Army, var av NATO ansett som «den væpnede fløyen til Nasjonalkoalisjonen». Free Syrian Army drev terrorisme, men ble kalt «opprørere». Free Syrian Army ble trent og finansiert av NATO.

2012 Elite UK Forces:
«Rapporter fra slutten av november i fjor opplyser at britiske spesialstyrker har møtt medlemmer av Free Syrian Army (FSA), den væpnede fløyen til Syrian National Council. Det tilsynelatende målet med denne første kontakten var å etablere opprørsstyrkenes styrke og bane vei for eventuelle fremtidige treningsoperasjoner.
Nyere rapporter har uttalt at britiske og franske spesialstyrker aktivt har trent medlemmer av FSA, fra en base i Tyrkia. Noen rapporter indikerer at trening også finner sted på steder i Libya og Nord-Libanon. Britiske MI6-operatører og UKSF (SAS/SBS) personell har angivelig trent opprørerne i bykrigføring, samt forsynt dem med våpen og utstyr. Amerikanske CIA-operatører og spesialstyrker antas å gi kommunikasjonshjelp til opprørerne.»

Bildet: NATO trente og finansierte Free Syrian Army, det de
kaller den væpnede fløyen til Syrian National Council, Nasjonalkoalisjonen. Den norske regjeringen anså Nasjonalkoalisjonen som «som den legitime representanten for det syriske folket» som daværende utenriksminister, nå klima- og miljøminister Espen Barth-Eide uttalte det.

Bildet: Mai 2013- Frankrike og Storbrittania ville bevæpne «opprørerne» og fikk sin vilje til slutt.
https://www.theguardian.com/world/2013/may/27/syria-eu-weapons-embargo-deadlock

I syriske medier ble terroristene omtalt som det de faktisk var:

Bildet: Terroristene, eller som NATO-landene kalte dem «moderate opprørere» var veldig glade i å lage skrytevideoer av ugjerningene de utførte, både bombing og henrettelse. Disse videoene lå lenge på YouTube, men har siden blitt slettet. De er å finne her: (NB Vi advarer mot meget sterke bilder)
https://syrianews.cc/wahhabis-continue-destroying-syrias-infrastructure-al-kindi-hospital-rubble-now/

Denne krigsforbrytelsen ønsker vestlige medier å beholde gjemt under teppet
– dit de feide den da udåden ble begått i desember 2013. Den ble begått av NATO-partnere.

Slik fremstilte BBC og andre vestlige medier terrorhandlingen. De nevnte ikke med ett ord at 37 soldater ble henrettet, men postet et bilde av en av «opprørerne» som skal ha blitt drept. Begrepet «terror» forekommer ikke i omtalen.

Bildet: BBC publiserte videoen terroristene laget. Videoen viser altså en lastebil full av eksplosiver som blir kjørt inn på sykehuset og eksploderer. Sykehuset, det største og beste innen kreftforsking og behandling i hele Midt-Østen ble fullstendig ødelagt, og inne i sykehuset befant både leger, sykepleiere og pasienter seg. Dette var en terroraksjon.
Likevel omtalte vestlige medier ugjerningsmennene som «opprørere».
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25479725

Flere norske politikere var svært ivrige tilhengere av «demokratikampen» og «revolusjonen» i Syria. Selv etter at det var bred tilgang på dokumentasjon av de grusomste handlinger begått av terroristene.

Bildet: Markering for «den syriske revolusjonen» 2015 med daværende leder i AUF, nå stortingsrepresentant for Akershus, Mani Hussaini. Flagget med de tre røde stjernene er flagget til Free Syrian Army, de samme som detonerte selvmordsbomben og drepte sivile og henrettet krigsfanger fra den syriske arabiske hæren.

Invitasjonen til arrangementet der Hussaini holdt tale lød:

«Den syriske nasjonalkoalisjon arrangerer i samarbeid med syriske aktivister og Norsk Folkehjelp støttemarkering for revolusjonen og det syriske folk.»

Når Facebook påstår at innlegget som beskriver en faktisk historisk hendelse og hyller soldater som sloss mot terrorister, og som ble henrettet, bryter med deres «retningslinjer» er det vanskelig å se det på noen annen måte enn at Facebook er på parti med terrorister som dreper krigsfanger med nakkeskudd.

Men det får vi nok aldri svar på.

Forrige artikkelHiroshima – en terrorhandling for å starte den kalde krigen
Neste artikkelInnbyggerinitiativet mot koronapass