Innbyggerinitiativet mot koronapass

0

Intervju med Simon Friis Larsen.

Av Martin Langvad.

Politikerne og initiativtakerne bak oppropet mot covidvaksinering av barn har tatt initiativ for å få tatt opp koronasertifikatet i alle landets kommunestyrer. Det går ut på å samle inn underskrifter til et  innbyggerforslag.

Se: Innbyggerinitiativet

Vi har tatt en prat med en av iniativtakerne, Simon Friis Larsen fra Rælingen KrF.

Hva dreier dette innbyggerforslaget seg om?

Etter at Stortinget vedtok loven om koronasertifikat i november, for å lette på andre tiltak de har innført, så har det blitt opp til kommunene om de skal innføre koronasertifikat eller ikke.

Saker som dette kommer stort sett bare opp i formannskapet, og det skjer uten at innbyggerne er involvert. Bruk av dette innbyggerforslaget er en mulighet for folket rundt om i landet til å melde inn forslag til sitt kommunestyre om at koronasertifikat aldri skal innføres i deres kommune.

Saken må være saklig begrunnet, derfor har vi utarbeidet en mal med 10 grunner som argumenterer mot koronasertifikat.

Når antall underskrifter er nådd så kan den som har oppretta saken sende den inn via minsak.no til kommuneadministrasjonen. Så må de vurdere om saken er relevant å legge frem for kommunestyret. Kommuneadministrasjonen har seks måneder på seg på å få saken opp på agendaen. Men saken er lagt frem slik at den skal tas opp uten ugrunnet opphold. Ettersom det kan ta tid, og kommunen din kan ha begynt å ta i bruk koronasertifikat, har vi lagt frem forslaget sånn at hvis koronasertifikatet ikke er i bruk så foreslås det at det aldri tas i bruk, og hvis det har blitt tatt i bruk så foreslås det å oppheve bruken av det, og aldri innføre det igjen.

Hvordan og hvorfor startet innbyggerinitivet?

Jeg er lokalpolitiker, og har lenge vært veldig opptatt av koronasertifikatsaken. Og det som er poenget, og som vi ønsker å få frem i tillegg til det segregerende aspektet, er det jeg anser som hovedfaren med koronasertifikat, nemlig at det fratar frihet fra alle. Vi blir bundet av et pass, et bevegelsespass. Vi vil ikke ha et samfunn der vi risikerer å måtte vise et statusbevis for å ha tilgang til grunnleggende goder i samfunnet som mat og transport.

Derfor jeg også har vært tydelig på at jeg har aldri vært imot vaksiner, dette dreier seg ikke om generell motstand mot vaksiner, men ingen skal forskjellbehandles på bakgrunn av deres personlige helsevalg. Innføring av koronasertifikat gjør at de av oss som har tatt covidvaksiner også blir bundet av et bevegelsespass. Vi har gitt fra oss friheten i det øyeblikket vi godtar dette. Det er rett og slett selvbedrag. Dette er et kontrolltiltak, og sertifikatet er et statusbevis med tidsbegrensa gyldighet.

Og innbyggerne har anledning til å si fra at dette vil vi ikke ha! Derfor bestemte jeg og gruppa bak oppropet mot covidvaksinering av barn at vi ville hjelpe folk med dette.

Selv la jeg forslaget frem for Rælingen kommunestyre, og kun jeg stemte for det. Men hvis innbyggerne legger det frem, så politikerne lytte på dem, ellers gjør de ikke jobben sin som ombudspersoner!

Forrige artikkelEr Facebook på parti med terrorister?
Neste artikkelWorld Economic Forum: – Bruk frykt for sosial isolasjon for å presse folk til å ta vaksinen