CIA-rådgiver: – USA er nærmere en borgerkrig enn noen av oss ønsker å tro

0

Barbara F. Walter er professor i statsvitenskap og sitter i et panel som gir råd til CIA om når land kan gli inn i borgerkrig, har identifisert USA som som et land som er kommet lenger på den veien enn mange kunne forestille seg.

«Vi er nærmere borgerkrig enn noen av oss vil tro,» sa Dr. Barbara Walter, som tjenenestegjør som rådgiver i Political Instability Task Force, et utvalg som veileder etterretningsanalytikere om land utenlands som kan være på randen av konflikt.

Akademikeren fra University of California San Diego, som har studert hotspots som Syria og hjelper til med å drive en blogg om politisk vold, sa at USA avslører av de avslørende tegnene som er en del av veien til opprør.

«Ingen ønsker å tro at deres elskede demokrati er i tilbakegang, eller på vei mot krig,» skriver hun i sin kommende bok, How Civil Wars Start.

«Hvis du var en analytiker i et fremmed land og så på hendelser i USA – på samme måte som du ville sett på hendelser i Ukraina eller Elfenbenskysten eller Venezuela – ville du gått ned på ei sjekkliste og vurdert hvert av forholdene som fører til borgerkrig. Og det du vil finne er at USA, et demokrati grunnlagt for mer enn to århundrer siden, har beveget seg inn på svært farlig territorium», skriver hun ifølge Washington Post.

Walter skriver at USA nå er et “anocracy,” noe mellom et demokrati og en totalitær stat.

«Et delvis demokrati har tre ganger så stor sannsynlighet for å oppleve borgerkrig som et fullstendig demokrati,» skriver Walter. «Et land som står på denne terskelen – slik USA er nå, på +5 – kan lett bli presset mot konflikt gjennom en kombinasjon av dårlig styresett og stadig mer udemokratiske tiltak som ytterligere svekker landets institusjoner.»

Hun konkluderer med at USA har gått gjennom fasene «før opprøret» og «begynnende konflikt» – uten å bestemme seg for om opprøret på Capitol 6. januar utgjør en del av den «åpne opprørsfasen».

Tre pensjonerte generaler: De militære må forberede seg på et opprør i 2024

I en kronikk i Washington Post skriver tre pensjonerte generaler at de militære må forberede seg på et væpnet opprør i forbindelse med presidentvalget i 2024. De bruker også 6. januar som et argument i sin analyse, pluss at de framhever at framtredens generaler har nektet å følge påbudet om å ta koronavaksine, og blant de fremste er brigadegeneral Thomas Mancino, som er kommanderende general for Oklahoma National Guard.

De tre kronikkforfatterne skriver:

«Potensialet for en total sammenbrudd av kommandokjeden langs partilinjer – fra toppen av kjeden til troppsnivå – er betydelig dersom et nytt opprør skulle inntreffe. Ideen om opprørske enheter som organiserer seg imellom for å støtte den «rettmessige» øverstkommanderende kan ikke avvises.»

Washington Post er en del av krisa

Washington Post er under eierskapet til multimilliardæren og Amazon-sjef Jezz Bezos blitt et propagandaorgan for djupstaten og eliten i USA. Når The Post bringer flere artikler som anklager Trump-fløya for å forberede borgerkrig, er de sjøl et symptom for den sjukdommen de beskriver.

Ei meningsmåling som ble gjennomført i september 2021 viste at 46% av de spurte ser på en framtidig borgerkrig i USA som sannsynlig, mens 43% mente at det var usannsynlig.

Og det er typisk at en av djupstatens fremste tenketanker, Brookings Institution drøfter spørsmålet om Is the US headed for another Civil War?

Og deres mest optimistiske konklusjon er at «en ny borgerkrig er ikke uunngåelig».

Likner Vest-Romerriket for sammenbruddet

Vi har pekt på at USA av i dag har en lang rekke fellestrekk med tidligere «uovervinnelige» imperier som har klappet sammen, som for eksempel Vest-Romerriket, eller for den del Sovjetunionen, for å ta et mer nylig eksempel.

Les: Kan USA gå i oppløsning?

De fattige kan ikke og de rike vil ikke slåss for USA

Om dette forslaget blir noe av eller ikke, så vil USAs kriger bli mer og mer privatisert. USA har nemlig stadig større problemer med å stille egne soldater til slagmarka. En studie fra Journal of Public Health Management and Practice viser at en stor del av de potensielle rekruttene i USA er for feite og i for dårlig form til å kvalifisere for militærtjeneste. Særlig i sørstatene er unge mennesker så feite, så plaget av diabetes og hjerte- karsjukdommer og så preget av en slapp livsstil at de ikke kan gå i tjeneste om de så ville.

Fra før av vet vi at overklassen og den øvre middelklassen i USA ikke vil sende sine sønner og døtre i krigen. Den tendensen bare fortsetter. De statene i USA som har størst konsentrasjon av utdannede, velstående mennesker har også færrest soldater i tjeneste.

Velgerne i USA ønsker ikke at USA skal ha «boots on the ground» noe sted i verden, samtidig som USA fortsetter å føre krig eller drive lavintensiv militær virksomhet over halve kloden. Det konseptet som ble utviklet for krigen i Syria var at USA i hovedsak styrte fra baksetet, har stått for strategien, etterretninga, bombing fra lufta og våpenleveransene og lot oljediktaturene stå for finansieringa og skaffe jihadistiske leiesoldater.

På denne måten er USA endt opp der Vestromerriket var rett før sitt sammenbrudd. Romerske borgere ville ikke lenger delta i keisernes kriger, og det ble i stigende grad barbarene som fylte troppene som skulle slåss mot barbarene. Vi vet hvordan det gikk.

Splittelsen i USA: 66% av sørstatsrepublikanerne og nesten halvparten av vestkystdemokratene ønsker å bryte ut av landet

Ei meningsmåling som ble offentliggjort 14. juli 2021 av Bright Line Watch og YouGov, avslører at en stor del av amerikanere fra hele USA vil at deres regionale område skal skilles fra unionen, og republikanerne i sør og demokratene på vestkysten er tilsynelatende de mest misfornøyde med status quo.

Og gjett om både USAs allierte, og i enda høyere grad USAs utfordrere, Kina og Russland, har notert seg sammenbruddstendensene i den en gang så hegemoniske supermakta.

Forrige artikkel– Ghislaine Maxwell samarbeidet svært tett med Jeffrey Epstein for misbruk av unge kvinner
Neste artikkelHva skal de horrible inntektene fra vannkrafta brukes til?