Stoltenberg: – NATOs atomvåpen kan bli flyttet til land øst for Tyskland

0

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har kommet med en svært spesiell tolkning av den internasjonale ikkespredningsavtalen. I en uttalelse 19. november 2021 sa han at hvis Tyskland ikke vil ha atomvåpen på sin jord, kan våpnene bli flyttet «til land øst for Tyskland», altså nærmere grensa til Russland.

Ifølge pressereferatene sa Stoltenberg:

«Selvfølgelig må Tyskland bestemme om [utenlandske] atomvåpen skal utplasseres i dette landet, men alternativet er lett at atomvåpen kan havne i andre europeiske land, spesielt øst for Tyskland.»

Brookings skriver:

Tyskland har ingen egne atomvåpen, men de lagrer 20 eller færre U.S.A. B-61 kjernefysiske gravitasjonsbomber ved Büchel flybase, og opprettholder en flåte av aldrende Tornado-jagerbombefly for å levere dem. Dette gir den en plass i NATOs atomplanleggingsgruppe. SPDs og de grønnes valgprogrammer krevde fjerning av de amerikanske bombene fra tysk jord.

Stoltenberg aktivt inn for spredning av atomvåpen

Ikkespredningsavtalen er den viktigste internasjonale avtalen om atomvåpen. Den ble inngått i 1968, og trådde i kraft to år senere. Avtalen har tre hovedmål: ikke-spredning, avvæpning og fredelig bruk av atomteknologi. Per 7. august 2020 har 191 land ratifisert avtalen, medberegnet Nord-Korea som senere har trukket seg.

Medlemsstater som har atomvåpen binder seg til ikke å spre disse til andre stater, og til å inngå forhandlinger i god tro om ødeleggelse av eksisterende våpenlagre. Medlemsstater som ikke har atomvåpen forplikter seg til å ikke utvikle atomvåpen, og til å bruke eventuelle atomressurser til fredelige formål.

Ved å true med å flytte atomvåpen fra Tyskland til Polen og Baltikum går Stoltenberg aktivt inn for å bryte ikkespredningsavtalen og til å gjøre disse landene til baser for atomvåpen rettet mot Russland.

Det er ikke merkelig at Russland reagerer sterkt på dette. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa kort at «Russland ikke vil vende det blinde øyet mot slike provokasjoner».

Stoltenberg kaster også med disse uttalelsene ikke bare en skiftenøkkel, men hele verktøykassa inn i det internasjonale diplomatiet.

Som kjent er det nettopp ikkespredningsavtalen som brukes for å hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen. Hvis Stoltenberg og NATO kan torpedere ikkespredningsavtalen på denne måten, hvorfor skulle Iran og deres allierte bøye seg for den?

Forrige artikkelByrådsleder Raymond Johansen: – Vanskelig å se at dagens situasjon krever lokalt koronapass
Neste artikkel– Koronapasset er ikke et godt smitteverntiltak her i Norge
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).