Stoltenberg: – NATOs atomvåpen kan bli flyttet til land øst for Tyskland

0

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har kommet med en svært spesiell tolkning av den internasjonale ikkespredningsavtalen. I en uttalelse 19. november 2021 sa han at hvis Tyskland ikke vil ha atomvåpen på sin jord, kan våpnene bli flyttet «til land øst for Tyskland», altså nærmere grensa til Russland.

Ifølge pressereferatene sa Stoltenberg:

«Selvfølgelig må Tyskland bestemme om [utenlandske] atomvåpen skal utplasseres i dette landet, men alternativet er lett at atomvåpen kan havne i andre europeiske land, spesielt øst for Tyskland.»

Brookings skriver:

Tyskland har ingen egne atomvåpen, men de lagrer 20 eller færre U.S.A. B-61 kjernefysiske gravitasjonsbomber ved Büchel flybase, og opprettholder en flåte av aldrende Tornado-jagerbombefly for å levere dem. Dette gir den en plass i NATOs atomplanleggingsgruppe. SPDs og de grønnes valgprogrammer krevde fjerning av de amerikanske bombene fra tysk jord.

Stoltenberg aktivt inn for spredning av atomvåpen

Ikkespredningsavtalen er den viktigste internasjonale avtalen om atomvåpen. Den ble inngått i 1968, og trådde i kraft to år senere. Avtalen har tre hovedmål: ikke-spredning, avvæpning og fredelig bruk av atomteknologi. Per 7. august 2020 har 191 land ratifisert avtalen, medberegnet Nord-Korea som senere har trukket seg.

Medlemsstater som har atomvåpen binder seg til ikke å spre disse til andre stater, og til å inngå forhandlinger i god tro om ødeleggelse av eksisterende våpenlagre. Medlemsstater som ikke har atomvåpen forplikter seg til å ikke utvikle atomvåpen, og til å bruke eventuelle atomressurser til fredelige formål.

Ved å true med å flytte atomvåpen fra Tyskland til Polen og Baltikum går Stoltenberg aktivt inn for å bryte ikkespredningsavtalen og til å gjøre disse landene til baser for atomvåpen rettet mot Russland.

Det er ikke merkelig at Russland reagerer sterkt på dette. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa kort at «Russland ikke vil vende det blinde øyet mot slike provokasjoner».

Stoltenberg kaster også med disse uttalelsene ikke bare en skiftenøkkel, men hele verktøykassa inn i det internasjonale diplomatiet.

Som kjent er det nettopp ikkespredningsavtalen som brukes for å hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen. Hvis Stoltenberg og NATO kan torpedere ikkespredningsavtalen på denne måten, hvorfor skulle Iran og deres allierte bøye seg for den?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.