NRK podcast “Hvorfor går IS fri»?

0
IS rykket inn i Syria i kolonner med flunkende nye Toyotaer, men det er ikke pensum for NRK.

Av Eva Thomassen.

NRKs siste «opplysningsprogram» er en podcast hvor det mimres over hvorfor IS medlemmer ikke blir straffet. Et  «opplysningsprogram» med selektiv bruk av faktum og rådende juss. Med et falmet bakteppe av virkeligheten omkring krigen mot Syria. Ofrene, vitnene, forbrytelsene er begått i Syria og så lenge norske myndigheter ikke vil samarbeide med syriske myndigheter så blir disse sakene mot IS terrorister nærmest symbolske. Men ifølge ekspertpanelet skal terrorister straffedømmes så er det nærmest en forutsetning at også presidenten i den suverene staten Syria straffeforfølges. Der IS befinner seg. Der IS begår nettopp terror. Det er pussig at  Sofie Høgestøl som gjentar gjennom hele programmet at hun er jurist, sammenlikner IS med «Assad- regimet»? Hvem er IS? IS er ikke en stat, men en terrorgruppe som består av flere hundre tusen terrorister fra over 100 land. Kan man kalle Al-Qaida en stat? Taliban kanskje? Hvem skal i så fall representere «staten» IS i en domstol?

Syria er en suveren stat hvor presidenten er lovlig valgt, et lovlig valgt parlament og grunnlov og hvor Syria har sete i FN. Som del av suverenitetsprinsippet har også Syria nasjonal jurisdiksjon. Det har ikke de kurdiske «private» selvstyremyndighetene.  Derfor kan det ikke reises saker mot IS medlemmer som befinner seg i kurdernes varetekt. Kurderne vil heller ikke samarbeide med Damaskus.

Jesidiene

Hvorfor nevnes det i podcasten kun folkegruppen jesidiene som offer for IS?

Jesidiene kommer fra Irak.  IS gikk til angrep på jesidiene i Sinjar-området nord i Irak. Tusenvis ble tatt til fange eller drept, og nærmere hundre tusen mennesker flyktet til Sinjar-fjellet. FN har tidligere omtalt IS’ angrep på jesidiene som folkemord.

Hva med alle folkegruppene i Syria det er begått folkemord mot? Mener Høgestøl at det kun er folkemordet på jesidiene IS skal tiltales og dømmes for? Er det Assad som skal tiltales for folkemord på en rekke minoriteter i Syria? Hva med shiamuslimer, armenere, alawitter, palestinere, kristne, jøder, turkmenere, drusere? For å nevne noen. Samt alle sunnimuslimene.  At IS ikke har ansvaret for disse forbrytelsene? Eller at disse minoritetsgruppene ikke eksisterer? Strengt tatt er det kun ISs terror mot jesidiene i Irak Høgestøl tar opp. USA og Norge og en rekke land var i Irak for å kjempe mot IS. Hvorfor klarte de ikke å beskytte jesidiene?

Hvorfor klarte de ikke å stoppe IS fra å invadere Syria og underlegge seg enorme territorier både i Irak og Syria. USA var fraværende i programmet. Tilfeldig? Neppe.

Det er Assad det handler om «you stupid»

Mange eksilsyrere, organisasjoner i Vesten som støtter «revolusjonen», som mener Assad er en despot, tjener mye penger på å mene nettopp det. De lever rett og slett av å mene det. De får statstilskudd, bistandsmidler, prosjektpenger og berømmelse.

Og, det er ikke problematisk å mene akkurat det, ingen kan bevise at de lyver. Bevis er unødvendig, kilder det samme. Krigen mot den syriske presidenten i et land knapt noen kjente eller visste hvor lå på kartet, har avstedkommet et kollektivt hat uten sidestykke. Vi tror på fortellingen om at Assad er mye verre enn IS. Assad har riktignok ofret 150 000 soldater i den syriske hæren i kamper mot IS og andre terrorgrupper. Alle snakker riktignok om at IS er en terrorgruppe livsfarlig for hele verden, men den befinner seg i Syria, et land vi har invadert for å bekjempe en fiende av det syriske folket. Men, vi vil ikke kjempe den kampen sammen med den nasjonale hæren i landet. Høres ikke dette ulogisk ut? At  i stedet for å kjempe sammen med landets hær lar vi IS drepe både soldatene og sivilbefolkningen hæren beskytter og ofrer livet sitt for? Kanskje ærendet i Syria er et annet enn det vi blir fortalt? Som gjør at krigen mot IS aldri tar slutt?

Le Lars Birkelund: NRK har ikke gitt opp krigen mot Syria

Tilbake til podcasten

Det er en skog av organisasjoner hvis eneste mål er å fronte løgnene om den syriske presidenten og å legitimere løgnene i samarbeid med regimemotstandere i Vesten. Hvem disse er spiller ingen rolle. De tilhører «opposisjonen».

Her noen av de godt betalte propagandaorganer


The Syrian Centre for Legal Studies and research, European Center for Constitution and Human Rights (ECCHR), » Caesar Files Group ”, Syrian Center for Freedom of Media and Expression (SCM), Syrian Network for Human Rights (SN4HR), The independent international mechanism for gathering evidence about crimes committed in Syria  (IIIM) og The Commission for International Justice and Accountability (CIJA) og Helsingforskomiteen disse sakene nå blir fremmet for europeiske domstoler. 

Helsingforskomiteen:

Norge må trappe opp innsatsen mot straffrihet i Syria

Så lenge krigsovergriperne i Syria ikke trenger å bekymre seg for å bli straffet, vil krigen herje landet. Det trengs en internasjonal dugnad for å straffe dem.

Torturert av Assad: Søker rettferdighet i Norge

Målet  er å stille høytstående offiserer i Assad’s etterretningsapparat for retten for forbrytelser mot menneskeheten. Disse sakene går for tyske domstoler. Tilsvarende saker kan ventes I Norge, Sverige og Østerrike etter anmeldelser fra torturofre bosatt i respektive land. I Norge er det særlig Helsingforskomiteen som er pådriveren sammen med SPACE.  «Torturofre” I Norge I samarbeid med Helsingforskomiteen har anmeldt en rekke saker mot personer knyttet til “regimet”. Problemet her I Norge er at “småfiskene” befinner deg I Syria.

De er blitt torturert i Syrias skrekkfengsler. Nå søker de rettferdighet via det norske rettsvesenet. Målet er at det tas ut en internasjonal arrestordre på flere av Assad-regimets mest betrodde menn.

Det var ikke den fysiske torturen som knakk ham, men den psykiske.

Disse sakene får enorm medieoppmerksomhet.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/8mVko1/torturert-av-assad-soeker-rettferdighet-i-norge

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/K39Ra7/norge-maa-trappe-opp-innsatsen-mot-straffrihet-i-syria

https://www.nrk.no/urix/lettelse-over-at-syrer-er-domt-for-forbrytelse-mot-menneskeheten-1.15389816

https://www.aftenposten.no/verden/i/zGzgpw/tyskland-tiltaler-to-syrere-for-forbrytelser-mot-menneskeheten

Høgestøl fremfører en rekke ganger i programmet at hun er spesialist på internasjonal juss, men virker uklar om hun mener det er «staten» IS som skal stilles for retten i nasjonale domstoler.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC)

Den permanente internasjonale straffedomstolen (ICC) ble opprettet ved traktat i 1998 (Roma-vedtektene). Domstolen gir et viktig bidrag til den internasjonale rettsorden og støtter et universelt straffesystem for de aller mest alvorlige forbrytelser, som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. ICCs rolle er komplementær, og et ris bak speilet. Statene må på sin side ha et adekvat lovverk som korresponderer og skal håndheves.

https://rett24.no/articles/aggresjonsforbrytelsen-fyller-et-lovtomt-rom

President Assad eller andre høytstående personer i Syria kan ikke bli ført for den Internasjonale krigsforbryterdomstolen fordi Syria ikke har ratifisert Roma traktaten. Saker kan fremmes for krigsforbryterdomstolen gjennom Sikkerhetsrådet I FN, men de gangene saken har vært oppe i Sikkerhetsrådet har Russland og Kina lagt ned veto. De ønsker ikke en reprise av Libya. Det vanlige er at saker fremmet for krigsforbryterdomstolen fremmes etter en krig er over, et nytt regime har overtatt og at ICC samarbeider med dette regime om å føre sak mot tidligere statsleder. Den eneste muligheten nå er å gjøre bruk av universell jurisdiksjon.

Bashar al-Assad and other high-ranking officials cannot be tried by the ICC because Syria is not a signatory to the Rome Statute, while Russia and China continue to block the UN Security Council from referring cases concerning Syria to the international court. 

Universell jurisdiksjon

Det som da kan brukes når ICC er en blindveg er det folkerettslige prinsippet om universal jurisdiksjon, som lar stater etterforske og dømme personer for alvorlige forbrytelser, som forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og folkemord, selv om de er begått i andre land av andre lands borgere.

Universalprinsippet er dekket i strl. § 5 tredje til femte ledd. Hvilket betyr at en handling begått i utlandet vil kunne straffeforfølges i Norge uansett hvor den er begått og av hvem. Forutsetningen er at handlingene ifølge første ledd nr.1 enten er straffbare i det landet de er begått, eller etter nr. 2 er en krigsforbrytelse, folkemord eller forbrytelse mot menneskeheten

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54464/1/721.pdf

Å jakte «krigsforbrytere» med norske skattepenger

Er det CIJA Høgestøl setter sin lit til?

CIJA (the Commission for International Justice and Accountability

Går man igjennom de enkelte postene i Norads oversikt over bistanden til Syria dukker det opp ganske mange poster hvor «humanitær bistand» går til  forberedelsene til et nytt regime. Da gir det jo mening at den norske regjeringen gir penger til et privat enmannsforetak som skal lete etter krigsforbrytelser begått av  «Assad» eller de «mindre fiskene» rundt han.

CIJA (the Commission for International Justice and Accountability) is a private initiative that gathers documentary evidence and testimony relating to war crimes in Syria.

Readers may have seen articles and documentaries celebrating the organisation’s activities.

After uncertain beginnings, the organisation is now on a solid financial footing. Following an initial £1m to fund the training sessions for investigators, the UK contributed another £800,000, the EU provided €2m and the US gave $1m. Additional funding came from Switzerland, Germany, Norway, Canada and Denmark.

Norge og støtten til CIJA

Jeg tør påstå at Norge ved å gi millioner av kroner til CIJA gjør seg skyldig i direkte støtte til terrorgrupper i Syria. Norge kan ikke bortforklare støtten til CIJA som støtte til bistand eller humanitær bistand hvor det er vanskelig å spore sluttmottakeren. Wiley og CIJA og terrorgruppene i Syria har direkte forbindelse med hverandre. Wiley ville aldri kunnet  sitte på disse 700 000 dokumentene fra områder terrorgrupper har erobret fra den syriske hæren UTEN i direkte samarbeid med islamistiske terrorgrupper som IS, Al-Nusra, Free Syrian Army eller Jaish al-Islam for å nevne noen. Alle på FN, USA og EUs terrorliste.

Wiley sier det jo også selv at han er avhengig av å samarbeide med overnevnte terrorgrupper for å få hjelp med å plyndre dokumenter fra offentlige bygninger og kontorer. Dette gjør ikke disse gruppene gratis.  “paid operatives had learned to swoop in and gather documents when government offices fell into rebel hands”.

«To get documents, Mr. Wiley’s team has built alliances with rebels who oppose President Bashar al-Assad, notably those of the Free Syrian Army, although it recognizes that some rebel groups have also committed atrocities. “Sometimes, like the police, you have to ally yourself with bad guys to get the guys that are badder,” Mr. Wiley said in one of several interviews.»

Les: Det koster å kjøpe «krigsforbrytelser» av William Wiley

Norge har et stort forklaringsproblem om hvem som er sluttmottakeren av disse 14 millioner bistandskronene som Wiley mottar. Norge vet at det Wiley gjør er straffbart. Det er krig i Syria. Å legge til rette for at syrere kan ta seg ulovlig inn i Syria, samarbeide med terrorgrupper, plyndre offentlige dokumenter ut av Syria ved hjelp av terrorgrupper er i seg selv straffbart. Norge vet også at terrorgruppene Wiley samarbeider med begår krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og terror. Norge vet at Syria er invadert av hundretusener av utenlandske terrorister.

Allikevel sponser Norge denne Wiley med mange millioner kroner. Betaler ham rett og slett for å begå straffbare handlinger. Man må også stille seg det spørsmålet hvem er disse syrerne som står på lønningslista til UD? Når vi vet at norske NGOene ikke tør å ha egne ansatte i Syria fordi det er for farlig, hvem er disse som kan samarbeide med terrorgrupper slik at Wiley har fått 3 tonn med dokumenter kjørt gjennom Syria og smuglet ut av landet og inn i Europa? Uten bistand fra de gruppene som kontrollerer områdene er dette umulig. Det vet Norge. IS er ikke ukjent for norsk UD…

Dokumentene skal danne grunnlaget for saker fremmed i nasjonale domstoler i henhold til Universell jurisdiksjon (se over).

Nå skal disse stjålne dokumentene brukes mot de som har «jobbet for regimet» og som befinner seg i Europa. Den syriske opposisjonen skal ta hevn ved å konstruere saker mot syrere, få dem tiltalt for påståtte straffbare handlinger begått i Syria. Helt rettsløse og «vitnene» kan si hva de vil, ingen kan kontrollere om det er sant det vitnene påstår. Dette er Norge med på og dit går bistandsmillioner.

CIJA får hundrevis av forespørsel om hjelp fra vestlige regjeringer i året. Norge er blant landene som får informasjon fra organisasjonen. 

– Kripos kan bekrefte at vi, i likhet med flere andre land, har hatt kontakt med CIJA over tid, og har mottatt informasjon fra dem. Vi ønsker ikke å gå konkret inn i hva slags informasjon vi har fått, fordi dette potensielt kan ende opp som en del av en etterforskning, skriver Solstad til NRK.

Organisasjonen får økonomisk støtte fra USA og en rekke europeiske land. Norge har gitt 22 millioner kroner siden 2014, ifølge UD.

Omtale av CIJA:

http://www.ejil.org/pdfs/30/4/3021.pdf

https://www.nrk.no/norge/kripos_-kan-skjule-seg-krigsforbrytere-blant-syriske-asylsokere-i-norge-1.15065294

https://www.newyorker.com/magazine/2016/04/18/bashar-al-assads-war-crimes-exposed

https://www.theguardian.com/world/2015/may/12/syria-truth-smugglers-bashar-al-assad-war-crimes

INTERPOL

Syria has been a member country of INTERPOL since 1953. Since December 2012, corrective measures have been applied to the National Central Bureau (NCB) in Damascus in relation to use of the INTERPOL Information System. These measures did not affect the status of Syria as a member country of INTERPOL.

Based on improvements in its data processing activities, which had been closely monitored by the General Secretariat headquarters, in June 2021 the Executive Committee decided to lift the corrective measures. The decision was implemented in October 2021 after additional training for NCB Damascus staff.

Syria har vært et medlemsland i INTERPOL siden 1953. Siden desember 2012 har korrigerende tiltak blitt iverksatt overfor National Central Bureau (NCB) i Damaskus i forhold til bruk av INTERPOLs informasjonssystem. Disse tiltakene påvirket ikke statusen til Syria som medlemsland av INTERPOL.

Basert på forbedringer i databehandlingsaktivitetene, som var blitt nøye overvåket av Generalsekretariatets hovedkvarter, besluttet eksekutivkomiteen i juni 2021 å oppheve de korrigerende tiltakene. Beslutningen ble implementert i oktober 2021 etter ytterligere opplæring av NCB Damaskus-ansatte.

https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/INTERPOL-statement-on-lifting-corrective-measures-applied-to-Syria

Hvert av våre medlemsland er vertskap for et INTERPOL National Central Bureau (NCB). Dette kobler deres nasjonale rettshåndhevelse med andre land og med generalsekretariatet via vårt sikre globale politikommunikasjonsnettverk kalt I-24/7.

NCBer er kjernen i INTERPOL og hvordan vi jobber. De søker informasjonen som trengs fra andre NCBer for å hjelpe til med å etterforske kriminalitet eller kriminelle i deres eget land, og de deler kriminelle data og etterretninger for å hjelpe et annet land.

Som en del av sin rolle i globale undersøkelser jobber NCBer med:

• Rettshåndhevende byråer i eget land

• Andre NCBer og underbyråer rundt om i verden

• Generalsekretariatets kontorer over hele verden

NCBer bidrar med nasjonale kriminalitetsdata til våre globale databaser, i samsvar med deres respektive nasjonale lover, og samarbeider om grenseoverskridende etterforskning, operasjoner og arrestasjoner.

Interpol, The International Criminal Police Organization, er verdens største politiorganisasjon som bekjemper internasjonal kriminalitet og har i dag 194 medlemsland. Medlemslandene får tilgang til databasene og kommuniserer med hverandre gjennom organisasjonens kanal

Man kan bare spekulere i hvorfor INTERPOL har innlemmet Syria igjen og hvorfor nå. For det betyr at andres lands etterretning kan samarbeide med syrisk etterretning. Som INTERPOL sier beskjeftiger ikke de seg med politikk, men med virkeligheten. Vestlige regjeringer er ikke samarbeidsvillig i å ha kontakt med verken nasjonal etterretning om enkeltsaker som omhandler terror og terrorister med link til Syria. Vestlige regjeringer har brutt diplomatiske forbindelser med Damaskus.

PST har siktet flere av norske IS-medlemmer for terror begått i Syria. Uten å vite kan man anta at uten politisk vilje til å samarbeide med syriske myndigheter har PST ikke mulighet til å innhente fakta om disse. Hva har medlemmene av terrorgrupper begått av terror, hvor, når, barn, fedre, drepte, forsvunnet, hvor osv. Da vil også ofrene få en stemme.

Det er selvfølgelig mange som protesterer mot at Syria er blitt en del av internasjonal etterretning igjen. Det vil bli  vanskeligere for eksilsyrere som hevder de er utsatt for forbrytelsene til «Assad-regimet». Det blir vanskeligere for Helsingforskomiteen og «humanitære» organisasjoner å komme med påstander om «despoten» uten å bruke verifiserbare  kilder. Inntil nå er det sånn at dersom en hvilken som helst syrer i Vesten sa han var forfulgt av Assad «himself», blir han trodd og kunne brukes som den helten han kanskje ikke er. Kanskje han var en «eksilterrorist» utkledd som flyktning.

Syria har sagt de vil samarbeide med alle land, men ikke under bordet… Kanskje vi snart får oppleve at de diplomatiske forbindelsene med Syria også blir gjenopptatt ? Av samme grunn.

Protester

Ikke overraskende reagerer alle organisasjoner som har «human» i navnet

In spite of these protections, governments and human rights activists reacted negatively to the move. “It’s unfortunate that Interpol has reinstated co-operation with the Syrian regime, which has committed large-scale crimes against humanity and pursued tactics to crush any form of dissent,” Fadel Abdul Ghany, founder of the Syrian Network for Human Rights, told Emirati newspaper 

The National. Human right Watch reagerer. Det gjør også Frankrike.

Det gjør også organisasjonene nevnt over.

Kampen mot terror

Vi andre bør være fornøyd med at et samarbeid med landet som sitter på all kunnskapen om internasjonal terror og terrorister fra over 100 land kan dele denne kunnskapen med andre lands etterretning slik at det blir mulig å skille løgner fra sannhet. Den syriske befolkningen kan man håpe blir spart for flere løgner som har legitimert terroren, drap på 150 000 soldater og å kunne synliggjøre at krigen i Syria er ingen borgerkrig som Høgestøl hevder i podcasten, men en skitten  regimeskiftekrig og en imperialistisk invasjon hvor Norge spiller en aktiv rolle i, og støttes av nettopp organisasjoner som deltar i programmer som den statskanalen serverer oss.

President Assad har sagt fra dag én i 2011 at «de fredelige demonstranter» er terrorister. Han har hatt rett, men det såkalte «internasjonale samfunn» har ledd av han. Nå ler de ikke mer. INTERPOL har 194 medlemsland knyttet til seg.

Men, det er klart, de som har levd av løgner om Syria går dårligere tider i møte.

Forrige artikkelDen amerikanske marinen utplasserte et underjordisk sjukehus til Norge i oktober
Neste artikkelCovid-19: Forsker varsler om problemer med informasjonsintegritet i Pfizers vaksinestudie