Klimamøtet i Glasgow – en ny fiasko

0

Av Odd Handegård.

Et nytt globalt klimamøte startet i Glasgow 31. oktober 2021. Omtalen av utsiktene for å lykkes varierer – fra en viss optimisme til en ganske dyp pessimisme. Det enkle klimamålet er å erstatte fossil energi med fornybar energi. Men ingen aner egentlig hvordan det skal gjøres. Det skal naturligvis bygges enorme mengder med sol- og vindkraft (og litt annen energi), særlig i land som bruker mye fossil energi, men hvor mye er uklart særlig gjelder det finansieringen – her ligger verden svært langt bak de målene som ble vedtatt under forrige klimakonferanse i Paris.

Men problemene er i realiteten vesentlig større enn å skifte ut fossil energi med fornybar energi. Ser man på utviklingen av energibehovet i verden, så øker det ikke bare fordi ikke-industrialiserte land trenger fornybar energi for å løfte opp egen velstand til dagens europeisk nivå. I tillegg trengs det fornybar energi til planlagte veksten i vareforbruk i verden – denne veksten er enorm og er først og fremst knyttet til en fortsatt betydelig digitalisering av verden. Her er det ingen begrensninger.

En liten detalj fra norsk energipolitikk: Norge har egentlig tilstrekkelig med fornybar energi (og kan lett skaffe seg mer om det trengs – uten flere vindturbiner). Det lille norsk industri bruker av fossil energi, kan ikke erstattes av vannkraft fordi temperaturen i visse industriprosesser i smelteverkene blir for lav. Alternativet er å bruke hydrogen. Men rein hydrogen er ufattelig kostbar å produsere, i tillegg til at det kreves enorme mengder fornybar energi for å produsere litt hydrogen. Kanskje fornuftig å la sementindustrien slippe ut litt CO2, framfor å sløse med norsk vannkraft?

Verden bruker i dag (årlig) mer enn 150.000 TWh energi (og nesten 30.000 TWh er «elektrisitet»), det meste fossil energi. Jeg har sett prognoser (fra oljeselskaper) om at energiforbruket i verden vil kunne komme opp i 250.000 TWh i 2050. Man burde naturligvis være positiv som et utgangspunkt når vanskelige spørsmål skal løses. I energisaken er det vanskelig , som disse tallene viser. – Men jeg kommer tilbake til saken når klimamøtet nærmer seg slutten: Er klimaproblemet uløselig?

Her er en oppsummering fra NRK: Glasgow-frykten for tilbakeslag.

Kommentar:

Odd Handegård er alltid på ballen, men vi kan ikke dy oss. Vi må vise til EUs mulige løsning: EU-kommisjonen kan åpne for at gass merkes som «grønn energi». EU-kommisjonen er jo et ektefødt barn av katolsk tenkning. Den løser ikke problemer i virkelighetens verden, men i åndeverdenen. Hvis Paven erklærer at noe ikke er synd, så er det ikke synd. Slik kan man også løse problemet med fossil energi; kall den grønn, så er problemet løst! Genialt! At ingen har tenkt på det før!

Red.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.