Jeff Bezos med sin private Gulfstream i spissen for en flåte av privatfly for å «redde klimaet i Glasgow

0

Sjelden har hykleriet og dobbeltmoralen i herskerklassens påståtte engasjement for klimaet blitt så grelt demonstrert som da multimilliardær Jeff Bezos ankom klimatoppmøtet COP26 i Glasgow 1. november 2021 i spissen for en flåte av 400 andre private jetfly. Redde klodens klima liksom. Eliten kom til den skotske byen for å fortelle oss andre at vi må bruke mindre, spise mindre kjøtt, forbruke mindre – og de satte et glitrende eksempel.

Bezos kom direkte fra kysten av Tyrkia der han hadde feiret 66-årsdagen til Bill Gates på dennes store luksusyacht. Til båten ankom den klimabevisste milliardæren i sitt private helikopter.

Forsiktige beregninger sier at disse privatflyene alene slapp ut 13.000 tonn CO2, eller mer enn hva 1600 briter gjør på et helt år. Men hva gjør man ikke for å redde klimaet.

Prins Charles var en av dem som ankom i privatjet, direkte fra G20-toppmøtet i Roma. Men enda mer oppsiktsvekkende enn dobbeltmoralen hans var det budskapet han kom med.

Prins Charles: Det trengs en kjempestor kampanje i militær stil

Prins Charles sa i sin tale at det kreves en «stor kampanje i militær stil» for å lede en «fundamental økonomisk overgang».

Verdens land må sette seg «på krigsfot» for å møte den truende klimakrisa, sa prins Charles i sin åpningstale til klimakonferansen i Glasgow mandag. Han advarte om at klimaendringer utgjorde «en enda større eksistensiell trussel» enn covid-19-pandemien.

Han hevdet at takling av klimaendringer «vil kreve billioner, ikke milliarder av dollar», innrømmet at noen land, «hvorav mange er tynget av økende gjeldsnivå, rett og slett ikke har råd til å bli grønnere».

Prins Charles taler på vegne av milliardærklassen. Han tett integrert med World Economic Forum. Han er en av dem. Derfor er det interessant å høre og se det han sier. Han tar til orde for en finansboble uten sidestykke og en omforming av samfunnet som skal gjennomføres i militær stil, på en måte som vil overgå koronaregimet.

Klima blir den nye sjokkdoktrinen

Det er nå helt klart hva som blir den nye globale sjokkdoktrinen. Det er «klima». Av god grunn er folk bekymret for framtida og dette er forsterket gjennom budskap om at vi har «bare ti år» og at det er grunn til «panikk». Det arbeides nå politisk for å skape en «konsensus» for at overnasjonale organer må sørge for «klimatiltak» som «monner». EU og FN er naturligvis sentrale her. Men også Verdensbanken hadde opplegget klart allerede i 2014. De skal skape instrumenter og «koalisjoner» for å sørge for at offentlig og privat kapital flommer den veien de definerer som klimavennlig. Dette er sjølsagt først og fremst en metode for at global finanskapital skal få hendene så djupt ned i de offentlige skattkistene som det er fysisk mulig.

Milliardærene ser på dette som en investeringsmulighet uten sidestykke og mener at det skal være mulig å få tilgang til investeringer i størrelsesorden 12.000 milliarder dollar. Dette klarer de ikke å reise bare gjennom privat finansiering, derfor lanserer de begrepet «blended business». Dette betyr at de også vil ha tilgang til offentlige finanser. De håper å kunne tappe de offentlige finansene for 6.000 milliarder dollar.

De partnerne som står bak dette er de vanlige finansielle gangsterne, de samme som sto bak finanskrisa og sørge for å profittere grovt på den. Den største av dem er BlackRock, naturligvis, men vi finner de fleste av de andre der også: BNP Paribas, Carlyle Group, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan Chase, Rockefeller Foundation – og naturligvis USAID og milliardærklubben World Economic Forum. I administrasjonen har de satt inn blant annet folk fra McKinsey og Atlantic Council. Så de er der alle sammen.

Fra covid-frykt til klimapanikk skal verdens befolkning styres med midler som likner en krigstilstand inn i milliardærenes nye, globale diktatur. Med frykten som våpen skal folk overtales, trues eller skremmes til å godta ei gjeldsboble uten sidestykke og en beslaglegging av det siste som er igjen av allmenningene rundt omkring i verden i et «privat-offentlig samarbeid».

Som vi skrev etter det årlige møtet i World Economic Forum i februar 2020:

Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

Nå sier de rikeste milliardærene i verden med Michael Bloomberg og BlackRocks Larry Fink i spissen, EU-kommisjonen og World Economic Forum at de skal «redde klimaet». Men når man ser på hva de faktisk går inn for har det ingen slik effekt. Det de derimot gjør er å bruke det vi må kunne kalle klimapanikk til å trumfe igjennom en massiv overføring av makt, økonomiske og materielle ressurser og kontroll til organer som er kontrollert av milliardærene.

Werner Hoyer, som er president for European Investment Bank, forklarer denne strategien på Project Syndicate. (Project Syndicate er sponset av blant annet George Soros og Bill og Melinda Gates.) I artikkelen How to Finance the Green Transition skriver han:

«Gitt omfanget av klimakrisen, beveger vi oss ikke så raskt som vi burde være. Vi har sittet fast i andre gir for lenge. Å få fart på endringstakten vil kreve en kombinasjon av innsats fra alle aktører, offentlige og private.

Heldigvis er det allerede en voksende privat sektor koalisjon dedikert til å bekjempe klimaendringer, gjennom arbeidet med Climate Finance Leadership Initiative (CFLI). Ledet av Michael Bloomberg, FNs spesialutsending for klimahandling, ble CFLI opprettet for å mobilisere privat kapital på globalt nivå som svar på denne kritiske saken. Denne måneden ga CFLI ut en ny rapport, Financing the Low Carbon Future, som skisserer måter grønn finans kan skaleres opp for å støtte en ordnet overgang til en lavkarbonøkonomi, og identifiserer muligheter for offentlig-private partnerskap for å oppfylle målene for klimaavtalen i Paris i 2015.»

Bloomberg er en av verdens absolutt rikeste mennesker. I 2019 plasserte Forbes ham på 8. plass blant verdens milliardærer. I 2017 etablerte han Bloomberg Global Business Forum, som han knyttet til Clinton Global Initiative, og med Bill Clinton som første taler. Der var også Verdensbankens direktør Jim Kim og lederen for UN Framework Convention on Climate Change Patricia Espinosa.

De multinasjonale selskapene har vi WEF tatt kontroll over FN-systemet gjennom en «partnerskapsavtale», og de vil bruke dette til å drive gjennom sin agenda via verdensorganisasjonen.

Dette handler ikke om klima. Dette er rå klassekrig.

Forrige artikkelAustralia: Ubetalte covid-bøter vil bli tatt fra bankkontoer og beslaglagte hjem
Neste artikkelÅpent brev til statsrådene Kjerkol og Toppe
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).