Åpent brev til statsrådene Kjerkol og Toppe

0
Foto: Shutterstock

Skadetallene etter de eksperimentelle vaksinene er enorme. I dette åpne brevet til statsrådene Kjerkol og Toppe ber de åtte underskriverne fra Bindersinitiativet om at vaksinasjonene settes på pause umiddelbart.

Kjære statsråder,

Ville dere ta sjansen på å kjøpe en ny bilmodell med uprøvd teknologi fra et oppstartselskap som aldri tidligere har produsert biler og ikke har gjennomført de nødvendige sikkerhetstester? Et selskap som er nær ved å gå konkurs og som ligger i juridisk krangel med eieren av en lisensiert teknologi med avgjørende betydning for det nye bilproduktet?

Det er presis det Solbergregjeringen i overført betydning har gjort når de har kjøpt inn og anbefalt bruken av Covid-19 genteknologien fra selskapet Moderna.

Selskapet Moderna ble opprettet i 2010. Ifølge selskapets leder Stéphane Bancel skal det «revolusjonere behandlingen av en rekke medisinske lidelser gjennom utvikling av nye farmasøytiske produkter basert på ny mRNA teknologi». I 10-års perioden frem til 2020 hadde ikke selskapet utviklet noe nytt godkjent produkt på markedet.

Som følge av vedvarende problemer med giftighet og dosering oppsto det økende tvil om bruken av mRNA-teknologien og lipid-nanopartikkel-innpakningen som skulle sørge for at RNA-proteinet skulle trenge inn i cellene. Selskapet mistet sentrale vitenskapelige medarbeidere og investorer som ikke lenger trodde på selskapets lovnader og fremtidsmuligheter. Moderna kom også i konflikt med selskapet Acuitas som eier lisensen for lipid-nanopartikkel-teknologien og i juli 2017 kuttet Acuitas alle bånd til Moderna.

I 2019/2020 trengte selskapet et mirakel for å overleve. Miraklet kom i form av et påstått nytt og ukjent Coronavirus med betegnelsen SARS-Cov-2. Strategiske partnere i Moderna er CDC (Center for Disease Control), DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) og Barda (Biomedical Advanced Research Development Authority).

Med Coronaviruset som begrunnelse sørget disse tre offentlige amerikanske organisasjonene for overføring av nye finansielle midler og for en midlertidig krisegodkjenning av Modernas nye Covid-19 genteknologi. Samlet har det offentlige USA overført 6 milliarder USD som verdsetter Moderna til 126,7 milliarder USD. Det har også gjort selskapets leder Stéphane Bancel til dollarmilliarder med en formue på 4,3 milliarder dollar. For å overleve må imidlertid selskapet oppnå permanent godkjenning for sitt genteknologiske Covid-produkt og selge både førstedose og oppfriskningsdoser i stort omfang i årene fremover.

Vår bekymring er ikke om selskapet Moderna overlever eller ikke. Vår bekymring, som også bør være den norske regjeringens bekymring, er om mRNA-teknologien som Moderna og andre selskapers Covid genteknologiske produkter bygger på er sikre og ikke skader de som vaksineres. Når helsemyndighetene nå tar til orde for å benytte genteknologiproduktene som ingen kjenner langtidsvirkningene av i vaksinering av barn og unge, må dette settes på pause umiddelbart.

Skadetallene er uhyggelige. De offisielle tallene fra det amerikanske vaksineskaderegisteret VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) per 15. oktober viser registrerte skader for Moderna, Pfizer og Johnsen&Johnsen:

  • 818 044 innmeldte skader
  • 17 128 dødsfall
  • 26 199 permanente skader
  • 175 139 øyeblikkelig behandling eller sykehusinnleggelser

Forskning som er utført viser at under 1 % av reelle vaksineskader blir registrert i VAERS systemet. Det er derfor grunn til å frykte at det virkelige skadeantallet er i millioner og dødsfall i hundretusener. Det groteske i dette er at alltid tidligere, når dødsfall fra nye medisiner har kommet opp imellom 30 og 50, har medisinene blitt trukket tilbake umiddelbart.

I tillegg til skader og dødsfall kommer spørsmålet om opphavet til Coronaviruset og CDCs rolle i det. Mye ny informasjon peker på at Coronaviruset SARS-Cov-2 ikke er nytt og ukjent. I den såkalte «gain of function» forskningen som både Kina og USA driver har det i årtier blitt forsket på å gjøre Coronavirus mer smittsomme og skadelige for mennesker. Den kinesiske vitenskapskvinnen Li-Meng Yan som har flyktet fra Kina til USA, kaller SARS-Cov-2 for et biovåpen som både USA og Kina har deltatt i utviklingen av. Et intervju med henne finnes her: Li-Meng Yan: Chinese Defector Reveals COVID Origin (mercola.com)

Den nye regjeringen har nå en historisk sjanse til å rette opp skadene fra den avgåtte Solberg-Regjeringen. Vi håper du som ny fagstatsråd vil medvirke aktivt til at det skjer. Gjennom hele Coronaperioden har vi samlet informasjon fra troverdige, uavhengige faglige kilder. Vi er glade for å stille det til rådighet for deg både i muntlig og skriftlig form.

Med vennlig hilsen

Bindersinitiativet 

Sissel Halmøy                                       Rolf S. Kevin                             Liv Ronglan
Sivilingeniør teknisk kybernetikk           Miljøgründer                            Journalist
                                  

Ann-Kristin Espejord                             Gjertrud Røyland                      Einar Andreas Lund
Journalist                                             Meteorolog                              Forfatter

 Rolf Stavnem  Trude Semb Vinaccia                            
Lege                                                    Billedkunstner

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelJeff Bezos med sin private Gulfstream i spissen for en flåte av privatfly for å «redde klimaet i Glasgow
Neste artikkelUSA-trente afghanske agenter går over til IS for «beskyttelse mot Taliban»