COP26 – de multinasjonale selskapenes allianser tar over

0
Fra COP26 i Glasgow

«Klima» er blitt de multinasjonale selskapenes varemerke. Det har lenge vært klart at finanskapitalen og de multinasjonale selskapene vil bruke klimafrykten for å tappe offentlige budsjetter for tusenvis av milliarder og til å gjennomføre det World Economic Forum kaller «stakeholder»-økonomi. Klimakonferansen COP26 i Glasgow er blitt gjennombruddet for denne politikken. Fra nå av er det de multinasjonale selskapene som setter takten og bestemmer retninga, og det gjør de gjennom sine såkalte «allianser».

En av dem blir annonsert 4. november 2021 på initiativ fra Biden-administrasjonen og World Economic Forum. Det er den såkalte First Movers Coalition. De første selskapene som går inn i alliansen er Apple, Boston Consulting Group, AP Møller–Mærsk, Vattenfall, Dalmia Cement, Volvo Group, Fortescue Metals Group og Yara International.

En annen allianse er Alliance for Clean Air. Den ble annonsert av Børge Brende, president i World Economic Forum. Denne alliansen er etablert i samarbeid med den filantropiske Clean Air Fund. Det er grunnlagt av Bernard van Leer Foundation, Bloomberg Philanthropies, The Children’s Investment Fund Foundation, IKEA Foundation og fire andre. De viser til initiativer medlemmene alt er med på, som IKEAs Better Air Now og Googles Project Air View.

Medlemmene i Alliance for Clean Air er Accenture, A.P. Møller-Maersk, Biogen, Bloomberg, Google, GoTo Group, Inter IKEA Group, Mahindra Group, Siemens og Wipro.

Går man djupere ned i eierskap og krysseierskap, ser man at dette stort sett er internasjonal finanskapital som er i allianse med seg sjøl. Det er også noen store statseide selskaper, som Vattenfall, og noen privateide giganter, som Bloomberg og Ikea. Blant de børsnoterte er «de vanlige mistenkte», BlackRock, Vanguard og State Street sterkt representert.

Dette er helt i tråd med strategien til World Economic Forum, som jo er fellesorganisasjonen til de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden.

Økonomisk dreier dette seg om det største pyramidespillet i verden. Glasgow Financial Alliance for Net Zero snakker om ei investeringsboble på 130 billioner dollar, eller noe nær det dobbelt av verdens samlede BNP.

I denne alliansen finner vi blant andre Bloomberg, BlackRock, Citigroup og David Rockefeller Fund.

World Economic Forum tok kontrollen over FN

I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.

Gjennom partnerskapsavtalen oppnår WEF å omdefinere det internasjonale samarbeidet. Det som var multilateralisme mellom medlemsland erstattes av det milliardærklubben kaller «multistakeholderisme», der multinasjonale korporasjoner defineres som likeverdige parter og som deler av styringssystemet.

WEF har også helt tatt kontroll over FNs såkalte «bærekraftsmål» eller Agenda 2030.

COP26 et vannskille

De multinasjonale selskapene har sjølsagt lenge hatt stor makt både på COP-konferansene og i FN, men med COP26 markeres det et vannskille. Herfra tar de helt over. Kapitalínteressene er så sterke og bygger så sterke allianser seg i mellom at nasjonalstater knapt har noen sjanse til å stå imot dem.

I og med at de nå har kontroll over FN-systemet og i utforminga av hva som er «god klimapolitikk», vil det også være kapitalens interesser som vil bli omtolket som «klimavennlig» og alt som går imot dem, vil bli stemplet som skadelig og eventuelt også «klimafiendtlig».

Vi ser klare tegn til at «koronadiktaturet» vil bli videreført og perfeksjonert gjennom «klimadiktaturet». Dette har vi alt varslet i artikkelen:

Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

Nå sier de rikeste milliardærene i verden med Michael Bloomberg og BlackRocks Larry Fink i spissen, EU-kommisjonen og World Economic Forum at de skal «redde klimaet». Men når man ser på hva de faktisk går inn for har det ingen slik effekt. Det de derimot gjør er å bruke det vi må kunne kalle klimapanikk til å trumfe igjennom en massiv overføring av makt, økonomiske og materielle ressurser og kontroll til organer som er kontrollert av milliardærene.

Milliardærklubben vil omdanne kapitalismen innen 2030

I multimilliardærenes verden er de våre rette hyrder til å lede den menneskelige saueflokken inn på den rette vei. Dette kommer veldig klart fram i 2020-utgaven av Davos-manifestet:

«Et selskap som har en multinasjonalt virksomhet, tjener ikke bare alle interessenter (stakeholders) som er direkte engasjert, men fungerer selv som en interessent – sammen med regjeringer og sivilsamfunn – i vår globale fremtid. Korporasjonenes globale statsborgerskap krever at et selskap utnytter kjernekompetansen, sitt entreprenørskap, sine ferdigheter og relevante ressurser i samarbeid med andre selskaper og interessenter for å forbedre verdenssituasjonen.»

Dette er Agenda 2030. Det er for dette formålet World Economic Forum har inngått et partnerskap med FN som gjør at de multinasjonale selskapene nå vil være representert i og ha ei styrende hand med i alle viktige FN-fora.

COP26 er en sterk manifestasjon av denne strategien og disse metodene.

Forrige artikkelDet store miljøbedraget
Neste artikkelSjokkerende tall i USA av myokarditt og perikarditt etter covid-vaksinasjon
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).