«Skitten strøm» fra nye strømmålere: nøkkel til et helseproblem?

0
AMS-måler. Kilde TrøndelagKraft

Av Einar Flydal.

En fersk teknisk rapport viser at de nye strømmålerne som er plassert ut i Norge, i hjem og på arbeidsplasser, forurenser strømnettet i huset med mer «skitten strøm» enn gamle målere, og kan være et helseproblem. Selv når radiosenderne i dem er fjernet.

«Skitten strøm» er et bransjeuttrykk for flere typer elektrisk støy som sprer seg gjennom strømledninger og i elektromagnetiske felt rundt dem. Firmaet EMF Consult AS har testet mengden skitten strøm fra et 20-talls målere produsert fra 1985 fram til i dag, og konkluderer i rapporten at nye målere lager mer skitten strøm enn eldre modeller.

– Mengdene skitten strøm er særlig vesentlige ved frekvenser som ligger utenfor de som testes for CE-merking, som er EUs sertifiseringsordning. Det sier kybernetikk- og elektroteknikkingeniør Odd Magne Hjortland, som er rapportens forfatter. – At AMS-målerne står der husets ledningsnett sprer seg ut i huset, fører til at denne støyen spres effektivt ut i huset, slik at man i prinsippet bor inne i en tredimensjonal antenne som sender ut elektromagnetiske pulser i takt med støyen. Støyen vil forsterkes av flere målere i samme transformatorkrets, fortsetter Hjortland.

Lydtekniker Erik Avnskog, som også har arbeidet med temaet i en årrekke, uttaler til oss at den påviste spenningsstøyen kan være problematisk. Vi vet fra andre målinger at støyen øker oppover og forbi de frekvensene som er testet i denne målingen.

Det er godt dokumentert at ved de svært lave frekvenser som «pakkes inn i» høye grunnfrekvenser kan elektriske pulser påvirke biologien, blant annet ved å endre stoffskiftet og hjernens søvnmønster, ved å åpne celleveggers kanaler så cellenes oksidantproduksjon øker, og skape ekstra signalering i nervesystemet. Dette skjer selv ved svært svake pulser når de kommer i «rett» frekvens, så de har pulsrytmer som noe i kroppen naturlig skal reagere på.

Noen er langt mer ømfintlige for slik påvirkning enn andre, og reagerer akutt. Andre først over tid. Måleresultatene i den nye rapporten kan derfor forklare hvorfor en del folk opplever at de får helseplager av nye målere, selv når de har fått fritak og fjernet fra de nye målernes radiosendere.

Typiske akutte reaksjoner på pulser er diffuse symptomer, så som utmattethet, tinnitus, leddsmerter, «tanketåke» og dårligere nattesøvn.  Dette er slike symptomer som de amerikanske diplomatene nylig varslet om, referert i medier verden rundt. Et forskerutvalg nedsatt av USAs nasjonale forskningsråd fant at det måtte skyldes slike pulser. Økningen i slik «støy» som «overdøver» naturens elektriske pulser, vekker bekymring hos en del forskere. De spår tilsvarende vekst i helseplager.

Kunder som stiller med legeattest på at de får akutte helseplager av elektromagnetiske felt, får fritak fra radiosenderen i de nye AMS-målerne. Fritak fra AMS innebærer at strømnettselskapene ikke er pålagt å skifte ut den gamle måleren, men kan la den bli stående. Men strømnettselskapene hevder at «skitten strøm» ikke kan være et helseproblem, og krever med trusler om strømstengning at måleren blir skiftet til ny måler (med fjernet eller deaktivert sender).

Det fins ikke statistikk i Norge, men både erfaringer og undersøkelser i andre land tilsier at et betydelig antall personer med diffuse helseplager har fått dem etter at AMS-måler ble installert. Grunnlagsdokumentene som norsk strålevern bygger på (f.eks. FHI-rapport 2012:3), avviser ikke at dette er mulig, og slike reaksjoner på eksponering under dagens norske og vestlige grenseverdier er alminnelig anerkjent i mange land og solid påvist i lang tid. Strålevernmyndigheten i Norge, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), hevder likevel at slike målere ikke kan være noe helseproblem.

Rapporten kan du laste ned her og spre fritt, sammen med denne artikkelen som omtale:
EMF Consult AS: Test av ledningsbundet spenningsstøy («skitten strøm») fra forskjellige generasjoner strømmålere, rapport 13.10.2021, pdf, med omtale av Einar Flydal og Else Nordhagen 19.10.2021.

EMF Consult om skitten strøm fra ulike målere 2021

Einar Flydal og Else Nordhagen, 19. oktober 2021

PS. For en innføring i emnene skitten strøm, pulser og biologiske virkninger, spesielt i forbindelse med AMS-målere, kan du laste ned gratis eller få tilsendt (for 250 kr.) boka «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa» (285 sider, omfattende referanser til forskning m.m.)

PS2. Åpning av celleveggers kalsiumkanaler er velkjent som årsak til en rekke svært ulike medisinske symptomer, både akutte og over tid, mindre og mer alvorlige. Flere ulike miljøstressorer kan utløse at disse kanalene åpnes. At pulsingen fra en Aidon AMS-målers radiosignaler kan åpne celleveggers kalsiumkanaler, er nylig demonstrert i et enkelt notat med beregninger som vi ba den tyske fysikeren Klaus Scheler gjøre utfra dagens radiofysiske og biofysiske kunnskap. Han baserte seg da på modellarbeid gjort av forskeren Panagopoulos m.fl., og som han har forklart i en omfattende og krevende fagartikkel der han setter sammen mange «puslespillbiter» fra praktisk og teoretisk forskning. Våren 2021 oversatte han denne artikkelen til engelsk og sendte til oss til fri bruk. Vi har satt sammen de to tekstene til ett dokument.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Einar Flydal.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelTerroren i Afghanistan – uigursk sjølmordbomber angrep sjiamoské
Neste artikkelEn vaklende vaksinestrategi