Pfizer vil ha godkjennelse av vaksine til barn ned til fem år

0

Pfizer/BioNTech søker godkjennelse av sin koronavaksine for amerikanske barn helt ned til fem års alder. Det er etaten FDA (Food and Drug Administration) som behandler søknaden av vaksinen. Dersom vaksinen blir godkjent ned til fem år, kan dette ifølge Politico åpne opp for at 28 millioner amerikanske barn får injeksjonen.

Koronavaksinasjon av barn og ungdom har blitt gjenstand for mye debatt. Et viktig spørsmål har vært hvordan risikoen knyttet til selve viruset skal veies mot risikoen for vaksinebirvirkninger.

Det har siden viruset begynte å spre seg vært mye usikkerhet rundt hvor farlig viruset faktisk er for de yngre aldersgrupper. Nyere forskning ser dog ut til å vise at risikoen for alvorlige utfall for barn og unge er forholdsvis liten. Men unge med eksisterende sykdomstilstander kan være betydelig mer utsatt enn de som i utgangspunktet er friske.

Vaksinebivirkninger

Samtidig har det blitt observert til dels alvorlige bivirkninger, inkludert dødsfall, blant noen barn og unge etter vaksinering. Dette kan skyldes at unge generelt har en kraftigere immunrespons enn eldre. En av bivirkningene som har fått mye oppmerksomhet, er hjertebetennelser.

Det kan se ut som at Modernas vaksine bærer med seg en større risiko for hjertebetennelser enn det Pfizer gjør.

Stanset vaksinering av yngre

Nylig stanset Sverige vaksinering med Moderna overfor de under 30 år, nettopp med bakgrunn i at den kan gi større risiko for hjertebetennelser. I Danmark har de stanset med Moderna for gruppen under 18 år. I Norge har man ikke droppet Moderna for noen aldersgrupper, og nøyer seg med å anbefale de yngre Pfizer.

Men Pfizer er ikke nødvendigvis helt trygg. Og gutter later til å være mest utsatt for hjertebetennelser etter vaksinasjon. Ifølge noen forskere som har sett på innrapporterte bivirkninger til VAERS, er det større risiko for at gutter får hjertebetennelse etter vaksinering enn at de blir sykehusinnlagt på grunn av korona. Kritikere av denne studien mener på sin side at forskerne ikke har gjort nok for å forsikre seg at sakene som ble kartlagt gjennom VAERS gav et riktig bilde av den faktiske situasjonen.

VG skriver at FHI og Statens Legemiddelverk har kartlagt hjertebetennelser blant nordmenn etter mRNA-vaksinene over en lengre periode. Per 05. oktober har Legemiddelverket fått inn 173 meldinger om perikarditt og 95 tilfeller av myokarditt etter vaksinering med Pfizer og Moderna.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.