Er det egentlig forsvarlig å koronavaksinere barn?

0
British nurse about to inject young child

Tilsvar 2 til Erik Stephansen og Nettavisen

Stig R. Wigestrand, ph.d, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Stig R. Wigestrand

Synspunktene i innlegget er mine egne, og representerer ikke institusjonen jeg er tilknyttet.

Jeg viser til Erik Stephansens usaklige uthenging av meg, når jeg spør: Er det egentlig forsvarlig å koronavaksinere barn?

Les Erik Stephansen: Nå må vaksinemotstanderne ta seg en bolle
Les Knut R. WigestrandHer kommer mitt tilsvar til Nettavisen
Les Erik StephansenNår løgn, misforståelser og fri fantasi plutselig blir «vitenskap»

Les: Hva er begrunnelsen for sensuren til Nettavisen?

Nettavisen ber meg besvare tre spørsmål i mitt tilsvar nummer to:

1. Hvorfor brukte du The Daily Expose som kilde?

Fordi The Daily Expose forteller om et nylig møte i FDAs Advisory Panel, hvor en ekstern bidragsyter (Steve Kirsch) uttaler at Covid-19 vaksinene tar flere liv enn de redder.

Dette synet støttes i en nylig publisert, fagfellevurdert studie, med tittelen Why are we vaccinating children against COVID-19? Her skriver forfatterne at vaksinasjonen kan innebære en økt risiko for barn, muligens betydelig. (Kilde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X?fbclid=IwAR0IEZmscvWtKmvf_Kyllxlrmgk5TEbORr4fWZ7f0dSDApSGP-C6unoHGNU)

Ulike vitenskapelige synspunkter må ut til det norske folk, fordi i Lov om pasient- og brukerrettigheter skriver den Norske Legeforening at informert samtykke innebærer at «den som skal samtykke er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne ta en avgjørelse om å samtykke til helsehjelpen». Kilde: (https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/rettigheter-og-plikter-for-lege-og-pasient/informasjon-og-samtykke/)

Vi kan ikke bare si ja. Vi må vite hva vi sier ja til. Er norske foreldre samtykkekompetente hvis de ikke vet hva de sier ja til – på vegne av sine barn?

2. Hvorfor hevdet du at Steve Kirsch var tilknyttet FDA?

Det har jeg ikke hevdet. Jeg skrev eksplisitt bak navnet til Steve Kirsch hvor han kom fra (Executive Director of the Covid-19 Early Treatment Fund).

3. Hvorfor mener du at din utdannelse gir særlig kompetanse på vaksine/vitenskap?

En doktorgrad er en forskerutdanning. Man drilles i vitenskapelig metode. Det er en hard skole hvor man blant annet vaksineres mot usakligheter. Den «vaksinen» virker vanligvis 100 prosent.

Min doktorgrad handler om å bryte ut av den delen av vane- og ekspertisetenkning som kan hemme tilegnelse av ny kunnskap.

Jeg uttaler meg altså om måten vi tenker på om koronavaksinene. Jeg savner kunnskap – spørsmål vi ikke stiller, men bør stille. Spesielt når det gjelder barn.

Forrige artikkelDen falske «varsleren» fra Facebook
Neste artikkelEnergikaoset fortsetter