Energikaoset fortsetter

0
EU har skutt seg sjøl i foten med en energipolitikk som ikke kan sikre nok energi til medlemslanda.

Av Odd Handegård.

Dagsrevyen 6. oktober 2021 ble en ny oppsummering av det kaoset «den grønne bølgen» har skapt. Gassprisen har steget med 60 % de siste dagene. Norge tjener kolossalt på gassen – vesentlig mer enn på olje. Matprisene i verden har steget, det samme vil visstnok skje i Norge fordi en høyere strømpris vil øke prisen på kunstgjødsel. Statoil kjører for fullt i Nordsjøen – Oseberg og Troll kjører på maks. Også mindre felt forsøker å trappe opp produksjonen. – Og i Europa er det ingen som lenger er opptatt av at kloden visstnok snart vil brenne opp – i Tyskland kalkulerer man med at de blir en kald vinter om et par måneder. De som formidler krafta til folk flest, overbyr hverandre.

Prisutviklinga på naturgass, kilde: businessinsider.com.

Forklaringen på kaoset er primitiv: I Tyskland skal det ha blåst lite i sommer (og ikke at kull- og gassforbruket er redusert, blant annet på grunn av mindre import fra Russland), og i Norge skal det ha vært lite nedbør sørpå, og ikke en altfor stor eksport av vannkraft).

Ingen er egentlig opptatt av de fundamentale årsakene til energi-kaoset. Grunnen til at det blir kaos er selvfølgelig at EU ikke har klart å organisere sin energisektor på en måte som fungerer: Man har redusert produksjonen av kjernekraft og kull uten å bygge ut fornybar energi som fungerer. Mye av utbyggingen gir ekstremt variabel kraftforsyning. Det interne nettet i EU er for dårlig. Det finnes ingen effektiv styring av energipolitikken – i EU rår det frie markedet og de fire frihetene (fem hvis vi tar med den frie flyten av kraft). Det sentrale her er at de subsidierte kraftselskapene skal tjene mest mulig penger.

Og hovedfeilen i Norge er at vi har sluttet oss til kaoset i EU. Norske jurister har allerede prøvd å innbille norske forbrukere at Norge ikke kan stoppe eksporten av kraft fordi EU ganske sikkert vil sette i verk tiltak mot Norge (som importrestriksjoner på norske produkter).

Vi burde nå få fart i debatten om hva som må gjøres for at norske strømkunder skal kunne få en rimelig og stabil kraftforsyning. Løsningene finnes selvfølgelig – de har å gjøre med reorganiseringen av det frie strømmarkedet som ble opprettet for 30 år siden. Behovet illustreres av hvordan den norske kraftbransjen har eksportert uten å tenke på konsekvensene, heller ikke etter at alle måtte begripe at det kunne gå galt i år: Fra 1. mai til i dag har nettoeksporten fra Norge vært 9 TWh – hadde vi hatt denne strømmen, kunne vi nesten ha klart oss uten regn sørpå i oktober. Her er Dagsrevyen i dag – se og hør det første punktet: https://tv.nrk.no/direkte/nrk1

Les også Oilprice.com: A Very Predictable Global Energy Crisis

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.