Den store nye normale utrenskningen

0

Den store nye normale utrenskningen har begynt … som forventet, og systematisk.

Av CJ Hopkins.

Som vi «paranoide konspirasjonsteoretikere» har advart om ville skje de siste 18 månedene, blir mennesker som nekter å konvertere til den nye offisielle ideologien nå segregert, gitt sparken, utestengt fra skolen, nektet medisinsk behandling og ellers forfulgt.

Nådeløs offisiell propaganda som demoniserer «de uvaksinerte» blir pumpet ut av korporative- og statlige medier, regjeringsledere, helsemyndigheter og skrikende fanatikere på sosiale medier. «De uvaksinerte» er de nye offisielle «untermenschen», en underklasse av undermenneskelige «andre» som de nye normale massene blir kondisjonert til å hate.

Du kan se hatet i de nye normales øyne …

CJ Hopkins

Men det er ikke bare en utrenskning av «de uvaksinerte.» Alle som avviker fra den offisielle ideologien blir systematisk demonisert og forfulgt. I Tyskland, Australia og andre nye normale-land er det offisielt forbudt å protestere mot den nye normalen. Den nye normalens Gestapo drar rundt til folks hjem for å forhøre dem om deres innlegg på Facebook mot den nye normalen. Store selskaper sensurerer åpent innhold som motsier den offisielle fortellingen. Den nye normalens bøller patruljerer gatene og sjekker folks «vaksinasjons»-dokumenter.

Og det er ikke bare regjeringer og selskaper som utfører den nye normalens utrenskning. Venner rensker bort venner. Hustruer rensker bort ektemenn. Fedre rensker bort barn. Barn rensker bort foreldre. De nye normale rensker bort gamle normale tanker. Globale «helsemyndigheter» reviderer definisjoner for å gjøre dem i samsvar med den nye normalens «vitenskap».

Og så videre … en ny offisiell «virkelighet» blir produsert rett foran øynene våre. Alt og alle som ikke er i samsvar med den, blir utrensket, gjort til ikke-personer, fjernet fra offisielle minnet, slettet.

Ingenting av dette burde komme som en overraskelse.

Hvert gryende totalitært system, på et tidspunkt i overtakelsen av samfunnet, begynner en utrenskning av politiske motstandere, ideologiske dissidenter og andre «antisosiale avvikere». Slike utrenskninger kan være korte eller varige, og de gjøres på forskjellige måter, avhengig av typen totalitært system, men du kan ikke ha totalitarisme uten dem.

Selve kjernen i totalitarisme – uansett hvilken ideologisk drakt den har på seg – er et ønske om å fullstendig kontrollere samfunnet, alle aspekter av samfunnet, hver enkelt atferd og tanke. Hvert totalitære system, enten det er en hel nasjon, en liten kult eller en annen form for gruppe, utvikler seg mot dette uoppnåelige målet … den totale ideologiske transformasjonen og kontrollen over hvert eneste element i samfunnet (eller grupper og organisasjoner det består av). Denne fanatiske jakten på total kontroll, absolutt ideologisk ensretting og eliminering av all uenighet er hva som gjør totalitarisme til totalitarisme.

Hvert nytt totalitært system må på et tidspunkt i utviklingen starte en utrenskning av dem som nekter å tilpasse seg den offisielle ideologien. Det må gjøre dette av to grunnleggende årsaker: (1) å adskille eller på annen måte eliminere faktiske politiske motstandere og dissidenter som utgjør en trussel mot det nye regimet; og (2) og enda viktigere, å etablere det ideologiske territoriet som massene nå må begrense seg til å unngå å bli adskilt eller eliminert.

Renselsesprosessen må utføres åpent, brutalt, slik at massene forstår at samfunnsreglene har endret seg for alltid, at deres tidligere rettigheter og friheter er borte, og at det fra nå av ikke vil tolereres noen form for motstand eller avvik fra offisiell ideologi, og at noe slikt vil bli hensynsløst straffet.

Utrenskningen starter vanligvis under en «unntakstilstand», under overhengende trussel fra noen offisiell «fiende» (f.eks. «kommunistiske infiltratorer», «kontrarevolusjonære» eller … du vet, en «ødeleggende pandemi»), slik at de vanlige samfunns-reglene kan suspenderes på ubestemt tid «for å overleve.» Jo mer livredd massene kan bli, desto mer villige vil de være til å gi fra seg friheten og følge ordre, uansett hvor vanvittige de er.

Totalitarismens livsnerve er frykt … frykt for både systemets offisielle fiende (som stadig blir forsterket av propaganda) og for det totalitære systemet selv. At brutaliteten i systemet er rasjonalisert av trusselen fra den offisielle fienden, gjør det ikke mindre brutalt eller skremmende. Under totalitære systemer (av hvilken som helst type eller omfang) er frykten konstant og det er ingen steder å unngå den.

Massens frykt kanaliseres deretter til hat … hat mot de offisielle «untermenschen», som systemet oppfordrer massene til å gjøre til syndebukk. Dermed er utrenskningen også et middel for å la massene rense seg fra frykten, omdanne den til selvgodt hat og slippe den løs på «untermenschen» i stedet for det totalitære systemet, som åpenbart ville være selvmord.

Hvert totalitære system – både individene som driver det og systemet, strukturelt – forstår instinktivt hvordan alt dette fungerer. Den nye normale totalitarismen er intet unntak.

Bare tenke etter hva som har skjedd de siste 18 månedene.

Dag etter dag, måned etter måned, har massene blitt utsatt for den mest ødeleggende psykologiske terrorkampanjen i den psykologiske terrorens historie. Dessverre har mange av dem blitt redusert til paranoide, feige krøplinger, redd for å gå utenenfor døra, for menneskelig kontakt, redd for sine egne barn, redd for lufta, sykelig besatt av sykdom og død … og fortært av hat mot “de uvaksinerte.»

Hatet deres er selvsagt helt irrasjonelt, et produkt av frykt og propaganda, slik hat mot «untermenschen» alltid er. Det har absolutt ingenting å gjøre med et virus, som selv de nye normale-myndighetene medgir . «De uvaksinerte» er ikke mer en trussel mot noen enn ethvert annet menneske … bortsett fra i den grad de truer de nye normales tro på deres egen vrangforestillingsideologi.

Nei, vi har rykket langt forbi rasjonalitet på dette tidspunktet. Vi er vitne til fødselen av en ny form for totalitarisme. Ikke «kommunisme». Ikke «fascisme». En global-kapitalistisk totalitarisme. En pseudomedisinsk totalitarisme. En sykeliggjort totalitarisme. En form for totalitarisme uten en diktator, uten en definerbar ideologi. En totalitarisme basert på «vitenskap», på «fakta», på en «virkelighet» som den skaper selv.

Jeg vet ikke hva du synes om saken, men så langt har dette gjort et ganske sterkt inntrykk på meg. Så mye at jeg stort sett har satt til side mitt satiriske arbeid for å prøve å forstå det … hva det egentlig er, hvorfor det skjer, hvorfor det skjer nå, hvor det går videre og hvordan motsette seg det, eller i det minste forstyrre det.

Slik jeg ser det, vil de neste seks månedene avgjøre hvor vellykket de første stadiene av introduksjonen denne nye totalitarismen vil være. I april 2022 vil vi enten alle vise “dokumentene” våre til det nye normale Gestapo for å kunne tjene til livets opphold, gå på skole, spise på restaurant, reise og ellers leve våre liv, eller vi vil ha sabotert maskineriet. Jeg forventer ikke at den global-kapitalistiske totalitarismen vil gi opp innføringen av den nye normalen på lengre sikt – de er helt klart fast bestemt på å implementere den – men vi har makt til å ødelegge innledningen deres (som de har planlagt og øvd på ganske lenge).

Så, la oss gå videre og gjøre det, skal vi? Før vi blir utrensket, eller ikke-personer, eller noe slikt. Jeg er ikke sikker, siden jeg ikke har sett en «faktasjekk» ennå, men jeg tror det er noen piloter i USA som viser oss veien.


Med velvillig tillatelse fra CJ Hopkins. Hopkins er en amerikansk skuespillforfatter og satiriker bosatt i Berlin.

Artikkelen er oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.

Les også: CJ Hopkins – Kampen mot det totalitære samfunnet står nå – velg side

Forrige artikkelArgumenter mot Aleris anke til Høyesterett – differansebetraktningen
Neste artikkelDe superrike 1% eier nå mer enn hele middelklassen i USA