Fortelling om vilkårlighet

0
Junkerdal tollstasjon

Fra en leser har vi fått tilsendt denne fortellinga om vilkårlig behandling av vaksinerte ved innreise til Norge. Dette ekteparet var fullvaksinserte med Sputnik V vaksinen i San Marino. Denne vaksinen er godkjent av EU-kommisjonen som en likeverdig vaksine, og etter reglene i EØS-avtalen skal den da også være gyldig i Norge. Det har også den norske regjeringa slått fast. Så alt skulle altså være i orden for innreise? Men den gang ei.

Leserinnlegg.


Vi er et norsk-tysk ektepar, som ble fullvaksinert med Sputnik V i San Marino i juni og juli 2021. San Marino er ikke medlem av EU, og da landet ikke fikk de lovede vaksinedosene fra Italia / EU da epidemien herjet som verst, inngikk de en avtale med Russland om levering av Sputnik V vaksinen. Det var en stor suksess, og førte til at San Marino erklærte seg coronafritt, uten flere dødsfall eller intensivpasienter etter at vaksineringen begynte. Derfor tilbød San Marino også vaksinering av EU/ EØS borgere. Vi har gyldige SMDCC sertifikater. 

Den 2. August 2021 inngikk EU/ EØS en avtale med San Marino om gjensidig aksept av digitale covid sertifikater for fri reise, som også med Vatikanstaten, Tyrkia og Ukraina. I avtalen er 5 vaksiner anerkjent som likeverdige, inkludert Sputnik V.  Den 18. august  2021 meldte den norske regjeringen at de anerkjente San Marinos SMDCC digitale Corona sertifikat som likeverdig med EUs Digitale Covid Certificate. 

Den 31. August 2021 rundt klokken 15.00 kom vi frem til Junkerdal tollsted for innreise til Norge som fullvaksinert. Planen var en tur til Steigen, for deretter å kjøre ned langs kysten til Vestlandet, og deretter tilbake til Sverige. Fra vårt fritidshus i Sverige hadde vi kjørt knapt 1300 km til Junkerdal, men om vi regner inn turen fra Tyskland til Sverige, så var turen en vei ca. 2300 km . I tillegg hadde vi leid hus i Steigen.

Den unge politikvinnen som sjekket våre digitale coronasertifikater ble synlig forvirret da hun fikk melding om gyldig sertifikat, men feil vaksine.  Hun ville da bortvise oss – tyskregistrert bil – inntil hun fikk med seg at jeg er nordmann. Hun tilkalte da en kollega som sa at vaksinen ikke er tillatt i Norge. Jeg fremla da dokumentasjon på engelsk, svensk, dansk og tysk på at EU/ EØS hadde anerkjent San Marinos SMDCC  en måned tidligere  som likeverdig med egne digitale coronasertifikat.  Hennes kollega foreslo da at vi kunne reise inn og gå i karantene i det leide huset i Steigen, til tross for at vi var fullvaksinerte. Hjemreise kunne vi ta over Vestlandet.  Jeg ba dem sjekke opp med sine foresatte, men fikk beskjed om at de ikke kunne kontakte noen beslutningstakere fordi klokken nærmet seg 16:00. Deretter ble det vaktskifte, og det var klart at man ikke kunne nekte meg som norsk borger innreise i hjemlandet. Den nye troppen, igjen en ung kvinne og mann, utmerket seg mest ved at den unge damen var mest opptatt med å fortelle hvilke svimlende bøter jeg ville få om jeg skulle bryte karantenebestemmelsene, mens hennes kollega fokuserte på at jeg ikke hadde leid huset i Steigen for mer enn tre døgn. De kom derfor til den beslutning,, etter at de hadde kontaktet en politijurist i Bodø, at vi burde sendes 10 døgn i karantene på hotell i Bodø. Dette var uakseptabelt for oss, fordi vi hadde beregnet kun 10 døgn til hele rundturen. 

Jeg ba om å  få et skriftlig vedtak. Det ble nektet.

Jeg ba om å  få a navnet på politijuristen som hadde forordnet 10 dagers karantene for oss som fullvaksinerte. Det ble nektet.

Jeg ba om navnene på politifolkene. Det ble nektet, men etter mye om og men ble det opplyst at tjenestenummer X326 og X454 var identifikasjon nok. 

Etter to timer diskusjon i kulde, regn og vind, snudde vi og dro tilbake til Sverige. Man kan trygt si at vi tapte minimum 15.000 kroner i drivstoff, overnatting, forpleining osv. fordi norsk grensepoliti ikke kunne avklare om fullvaksinerte med gyldige sertifikater har rett til fri innreise uten karantene, slik avtalen om gjensidig aksept av koronapass forutsetter. 

Det prinsipielle i saken er det mest interessante: Skal en norsk borger og ektefelle som er fullvaksinert med et sertifikat som Norge anerkjenner som likeverdig, nektes de rettigheter som sertifikatet gir, fordi Norge ikke benytter samme vaksine? Siden San Marino ikke er EU medlem, er heller ikke EMA godkjennende myndighet for San Marinos vaksiner. Men avtaler mellom tredjestater og EU/ EØS er bindende for Norge, dersom man ikke reserverer seg. Det har Norge ikke gjort. 

Man kan jo for ordens skyld tenke seg at en San Marino borger setter seg i Maseratien og freser opp til Junkerdal Tollsted. Det er da 3.353 km en vei, rundt 7.000 km rundtur, med grensepassering til Italia, Østerrike, Tyskland, Danmark, Sverige før han kommer til Norge.  Kort sagt, hans SMDCC aksepteres av minst 5 andre EU/ EØS stater. Han har da ingen som helst grunn til å anta at hans sertifikat ikke skal anerkjennes i Norge, spesielt siden den norske regjering har offentlig publisert at de aksepterer San Marinos SMDCC. Sett mot en slik bakgrunn virker politiets oppførsel mer enn uriktig, men enda mer uriktig er helse- og omsorgsdepartementets forskrifter som er i strid med de internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til. 

Vedlegg:

EU Digital COVID Certificate: Commission adopts equivalence decisions for Vatican and San Marino certificates

The Commission has adopted decisions ensuring that COVID-19 certificates issued by the Vatican City State and San Marino will be considered equivalent to the EU Digital COVID Certificate. This means that both countries will be connected to the EU’s system and that COVID certificates issued by the Vatican and San Marino will be accepted in the EU under the same conditions as the EU Digital COVID Certificate. In practice, holders of these certificates will be able to use these certificates under the same conditions as holders of an EU Digital COVID Certificate. 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.