Tilbakeblikk – WHO og vaksinepass!

0
Fra en demonstrasjon mot vaksinepass i Frankrike. Skjermdump fra video.

Av Kristina Kirkhorn, Nei til vaksinepass – Vi samtykker IKKE!


Det er ikke så altfor lenge siden vi opplevde koronapass i Norge og i verden. Da vi alle ønsket og håpet på at dette var et tilbakelagt stadium, ser vi nå at endringene i WHOs IHR (internasjonale helsereguleringer) gjør at dette kan komme tilbake igjen ved neste helsetrussel.

I den anledning er det viktig å minnes den tiden dette var en del av vår virkelighet og hverdag, derfor er det viktig å se tilbake på den tiden som var, slik at vi aldri tillater dette å skje igjen!

Dette ble skrevet i perioden det ble avkrevd koronapass i vår hverdag.

Vi i Nei til Koronapass – Vi samtykker IKKE! gruppen på Facebook, ser at det skjer en totalt sjokkerende utvikling i vårt land, som er godkjent av vår egen regjering og som i tillegg blir sett på som et reelt alternativ! Nemlig å innføre vaksinepass, som et tilsvar på å åpne opp samfunnet for å stanse smitte. Dette til tross for at selve vaksinene kun har en varighet på rundt 3+ måneder, og som verken forhindrer å bli smittet eller smitte videre, i verste fall død. Dermed faller dette koronapasset på sin egen urimelighet og kan dermed heller ikke forsvares ved innføring ved lettelser.

Når vi ser til andre land, som Australia, Canada og andre land, ser vi at jobb, deltagelse i diverse aktiviteter i samfunnet og i noen land inkluderer dette også å handle mat i butikken, blir en umulighet uten et grønt pass. Vi ser også at noen av disse situasjoner har begynt å utspille seg i Norge. Til tross for at vi faktisk her snakker om en gruppe på 8%1som er uvaksinert og de dette gjelder blir uthengt, hetset og truet med å miste jobben. At media og diverse figurer nå velger å gå så hardt ut mot en så liten gruppe, er sterkt bekymringsfullt. Dette beviser hvor dårlig norske politikere, FHI og media selv håndterer pandemien. Vi skal være i et krig mot et virus, ikke hverandre.

Da media, politikere og FHI skriker høyt om dette usikre viruset de ikke aner hvor farlig er, så er vi dypt bekymret over en mye farligere pandemi enn noe virus, nemlig den som angriper hjertet av vårt demokrati. Dette kan på ingen måte forsvares, uansett hvor mange lover det forandres på. Vi vet verdien av vår frihet og vårt gode land, som våre forfedre kjempet og døde for. Vi lar det ikke forkastes, så det fortsatt kan lages lover basert på et innfall av ideer.

Det er slik vi opplever det hele! Dette skaper kun uro og splittelse, i et ellers tolerant samfunn. Samtidig skapes forvirring og frykt, når regjeringen og ikke minst FHI sin oppgave skal være å roe ned en befolkning under en helsekrise, har det motsatte blitt gjort konstant siden dette startet og det er totalt uakseptabelt. Totalen av det hele er et folk som har mistet sin tillit til FHI, regjeringen, politikerne og media i skremmende høy grad.

Siden dette koronapasset, som tidligere understreket, faller på sin egen urimelighet, så ønsker vi å vite hva som er den egentlige hensikten med dette passet, er det:

kun vaksinasjonsstatus, eller inkluderer dette all helseinformasjon, eller inkluderer dette også, absolutt alle registrerte opplysninger, blant annet personlige, religiøse, medisinske, økonomiske osv?

Vi, som norske borgere, fortjener å vite hva dette egentlig omhandler og tenkt totalitet ift dette passet, samtidig varigheten på dette uvirkelige tiltaket.

Samtidig har flere fagpersoner, blant annet jus-ekspert Hans Petter Graver, professor ved Universitetet i Oslo, snakket detaljert om de ulemper et slikt inngrep er i menneskerettighetene. Han sier også at «forslaget bryter med Grunnloven, EMK og EØS-avtalen.» (Advokatbladet, 2021)2

Det å ta en medisinsk behandling vil aldri kunne bli gjort på grunnlag av verken dugnad, plikt eller indirekte tvang, slik koronapasset er. Om det skjer vaksineskade eller død, som et direkte resultat av vaksinasjon, dysses dette ned og overses. Leger vet heller ikke hvordan de skal behandle disse pasientene. For de som ikke kan oppnå full vaksinasjonsstatus av diverse grunner, vil et grønt pass være en umulighet. Marerittet er komplett for de vaksineskadde, hvem er der for disse i sin «dugnadsånd/borgerplikt!»? En ødelagt helse er et ødelagt liv, og på toppen av det hele straffes de også med uthenging og utestengelse. Det samme gjelder de syke, svake og andre av diverse grunner som ikke kan ta vaksinene.

Vi har et velfungerende vaksinasjonsprogram i Norge og absolutt alle som ønsker og kan ta de, har benyttet seg av denne muligheten. Det skal de få friheten til å fortsette å gjøre, samtidig skal de som må avstå få friheten til dette!

Vi er en gruppe mennesker på tvers av alle samfunnslag, som er presset frem av total nødvendighet. Vi kan ikke sitte å se på denne destruksjonen som skjer av vårt samfunn. Dette er totalt uakseptabelt og dette er en kamp vi er klare for å stå opp for.

Vår frihet, våre menneskerettigheter og vårt demokrati skal forsvares og bevares.

La oss stå sammen i kampen mot dette dypt diskriminerende, krenkende og splittende tiltaket.

Er dette en fremtid og et samfunn vi ønsker?

Kan vi tillate at våre barn skal vokse opp og leve i et slikt regime?

Nå ønsker Tedros at de uvaksinerte skal bekjempes, dermed vil dette bli mye verre neste gang gjennom de lovendringer som har blitt vedtatt, om norske politikere følger WHOs bekymringer. Det er viktig at vi samlet er tydelige på våre standpunkt nå og i tiden som kommer. Siden WHO alltid er beredt på en helsekrise, kreves det at vi er forberedt på å stå opp for vår frihet!

1 https://www.fhi.no/ss/korona/koronavirus/folkehelserapportentemautgave-2021/del-1-9/tillitogvaksinasjoninorge/?term=  

2 https://www.advokatbladet.no/korona/koronasertifikat–gir-det-friheter-eller-innskrenker-det-rettigheter/163289  


Denne artikkelen ble publisert av exit-WHO.

Forrige artikkelGrønn gigantbløff på Fensfeltet
Neste artikkelHvordan tenker Russland militært?
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.