Erna Solberg: «Vi kan da ikke ta hensyn BARE til naturen»

0

Med én setning på Dagsrevyen fikk Erna Solberg fram sammenhengen mellom motorveier, natur, mobilitet, miljø, barnefamilier og bolignød. Og klima. Her er hvordan. Dette skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter.

Vermes skriver:

«Hvis man bare mener at man skal ta vare på natur og ikke ta vare på konkurransekraften og evnen til å bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner slik at barnefamilier kan ha en håndterbar hverdag, så kan man si at da kan man bare legge vekt på naturen».

Med disse ordene på Dagsrevyen 30. august klarte statsministeren å koble den dype sammenhengen mellom noen av de viktigste temaene i stortingsvalget.

Naturødeleggelsene, klima- og samferdselspolitikken, eksemplifisert med bygging av firefelts motorveier, og «løsningen» på boligkrisen i byer der sykepleiere og lærere ikke lenger har råd til å bo:

De kan pendle lenger.

I 2019 kom FNs klimapanel med en egen rapport som viste at inngrep i landarealer er en av de viktige årsakene til klimautslipp, skriver Vermes:

– Menneskenes utnyttelse av landarealene er nå uten sidestykke, het det.

«Norge, mot slutten av oljealderen, ville ha mye ny og rask vei, men orket ikke å betale litt ekstra for mer skånsomme løsninger. Derfor raserte vi dyrket mark, elvedeltaer og annen urørt natur – fordi vi ikke nøyde oss med 90 km/t, men så det som en menneskerett å sette cruise-kontrollen på 110».

Slik formulerer Anders Bjartnes i Energi og klima det.

Ingen kan beskylde Erna Solberg for å ta hensyn til naturen

Sannsynligvis vil det vise seg at ingen statsminister i Norge har stått bak like mye naturødeleggelse som Erna Solberg.

Kilde: Motvind Norge. Fra omslaget til rapporten
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.