Advokat: – Regjeringens forslag er forkastelig og viser helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet

0
Advokat Helge Morset (innfelt) reagerer sterkt på Solberg-regjeringas hastebehandling av smittevernforskrifter.

To dager før valget sendte den avtroppende regjeringa Solberg ut til høring et forslag om å forlenge de midlertidge paragrafene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat. Forslaget går ut på å forlenge forskriftene til 1. juli 2022. Fristen er som alltid i Erna Solbergs smittevernstat ultrakort – til 24. september.

Vi har forlagt forslaget og behandlingsmåten for advokat Helge Morset. Han er leder for Den internasjonale juristkommisjonens norske avdelings (ICJ-Norge) koronautvalg.

Hva tenker du om forlengelsen av de midlertidige forskriftene i smittevernloven?

Morset: Jeg tenker det viser at hjemlene nettopp ikke er midlertidige. Man gjør som man har gjort tidligere med slike kontroversielle bestemmelser, man gjør dem permanente, viderefører eller til og med utvider dem. Myndighetene vet selvsagt at de ikke har noen smittevernfaglige begrunnelser verken for karantenehotell eller koronasertifikat, og må dermed støtte seg utelukkende på argumentet om at de trenger dem for å sikre beredskapen mot det helsemyndighetene selv i høringsnotatet betegner som «et svært usannsynlig scenario med en betydelig verre SARS-CoV-2-variant». Men dette argumentet vil jo alltid være der, ergo vil myndighetene alltid ha en grunn til å beholde disse udemokratiske virkemidlene og trekke dem opp av hatten når de måtte ønske.

Hva tenker du om behandlingen av dette lovforslaget? Korte tidsfrister, mangel på debatt?

Morset: Det er helt forkastelig. Det viser en helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet, rettsstaten og de prinsipielle sidene ved det de holder på med. At vi ikke har en bred offentlig debatt om at myndighetene nå vil videreføre hjemler til innføring av passersedler og tilnærmet fengsling av norske borgere som krysser grensen, selv om de selv sier at det er svært usannsynlig at de vil få behov for hjemlene, sier ellers vel så mye om pressen som det gjør om myndighetene. Dessverre har dette vært modus operandi gjennom hele krisen, så jeg er på ingen måte overrasket.

Synes du en ny regjering bør forkaste forslaget og behandle dette forslaget selv?

Morset: Jeg synes ny regjering bør legge opp til en bred offentlig debatt om fordelene og ulempene ved de foreslåtte tiltakene, og utvide høringsfristen betydelig.

Kommentar: Partiene kan legge forslaget til side

I og med at det har vært et valg som vil føre til at regjeringa Solbergs dager er talte og at en ny regjering vil ta over, er det ingen grunn til at Stortinget eller regjeringa bør føle seg bundet av et forslag som er så dårlig underbygd, som ikke har vært reelt belyst i ei høring og som eventuelt vil få svært vidtrekkende konsekvenser for det norske samfunnet minst fram til sommeren 2022, bør forslaget legges til side, slik Morset sier. I stedet bør ei ny regjering legge opp til en brei offentlig debatt med oppsummering av erfaringer og grundig faglig belysning av spørsmålene. Det må også gjøres konsekvensutredninger, noe den avtroppende regjeringa aldri gjorde.

Vi tror at dersom for eksempel den nye stortingsgruppa til Rødt på 8 representanter, gir beskjed om at den ikke vil godta den behandlingsmåten som Erna Solberg har lagt opp til, er det neppe noen av de andre partiene i flertallet som vil «dø for» å følge Erna Solbergs instruks. Rødt har altså en unik mulighet til å vise sin nye makt allerede før Stortinget har konstituert seg.

Les også: Regjeringa vil forlenge forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.

Reaksjoner på regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven

Forrige artikkel– Pressens skremmeskudd
Neste artikkelUSA vil spille det indiske kortet mot Afghanistan