Reaksjoner på regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven

0
Advokat Brynjar Østgård og advokatfullmektig Barbro Paulsen.

To dager før valget sendte den avtroppende regjeringa Solberg ut til høring et forslag om å forlenge punktene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat. 

Dette gjorde regjeringa altså tre og et halvt døgn før valget tok slutt, og med en frist på ultrakorte 14 dager. Dette ble gjort så kort tid før valget at det ikke kunne bli tema i valgkampen og på et tidspunkt da velgerne og partiene var fullt og helt opptatt med andre ting. Det er naturlig å gå ut fra at tid og frist var valgt med omhu for å unngå politisk debatt.

Hvorfor ble ikke det gitt tid å debattere dette blant partiene? Hvilken mulighet hadde jurister og medisinske eksperter til å uttale seg om saken?

Vi tok en ringerunde og snakket med noen fagfolk innen juss og helse. Som man kanskje kunne forventet hadde mange av dem ikke fått mulighet til å se på saken enda. Men vi fikk tak i advokatfullmektig Barbro Paulsen og advokat Brynjar Østgård. Paulsen er advokatfullmektig for Advokatfirmaet Helle Hansen As og har tidligere arbeidet for Kirkens bymisjon og Gatejuristen.

Østgård har vært lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. Han er partner i advokatfirmaet Østgård DA og har møterett for Høyesterett.

Vi spurte dem om hva de syns om forlengelsen og behandlingen av endringene i smittevernloven, og om den nye regjeringen bør forkaste forslaget og behandle det selv.

  1. Hva tenker du om forlengelsen av de midlertidige forskriftene i smittevernsloven?
  2. Hva tenker du om behandlingen av dette lovforslaget? Korte tidsfrister, mangel på debatt?
  3. Syns du en ny regjering bør forkaste forslaget og behandle dette forslaget selv?

Barbro Paulsen

  1. Jeg mener at det ikke foreligger medisinskfaglig og juridisk grunnlag for det.
  2. Det er en uhørt kort frist sett opp mot inngrepenes styrke. De fleste er ikke engang klar over det.
  3. Selvfølgelig bør den det, det er inngripende og tidsperspektivet er langt. Dette må få en ordentlig redegjørelse, og da holder det ikke å bare støtte seg på den gamle regjeringens behandling, særlig ikke hvis den nye regjeringen ønsker å sette en ny kurs. Dessuten bør belyses på NRK og TV2. De fleste vet jo ikke engang at det skjer. Selvfølgelig er det enhver borgers plikt å sette seg inn i saker av betydning for dem, men når det er så inngripende så burde det i det minste komme et innslag. Når folk tross alt betaler en lisens bør det kunne stoles på at rikskringkastinga opplyser folk om en såpass viktig sak.

Brynjar Østgård

  1. Jeg stusser på at det ikke har vært et tema i valgkampen, i hvertfall utifra hva jeg fått med meg. Jeg har tidigere kritisert regjeringen og lokale myndigheter i forbindelse med håndtering av koronapandemien og har skrevet om dette. Det har vært et alvorlig angrep på rettsstaten. Hvor er opposisjonen? Jeg reager også på de korte høringsfristene.
  2. Hvilken skjebne vil dette forslaget få nå? Vil dette endres med en ny regjering eller vil angrepet på rettsstaten fortsette? Jeg frykter dette. Jeg tror en ny regjering vil være tilbakeholden med å endre kurs.
  3. Jeg har blitt kontakta av noen enkeltpersoner som har blitt utsatt for arbeidsgivers pågang med hensyn til om de har blitt vaksinert. En har blitt nekta å komme på jobb og en har fått sine arbeidsoppgaver endra. Regjeringen har skapt en kultur og en holdning som gir dette utslaget i arbeidslivet. Det er temmelig alvorlig. Hvor er arbeidstakerorganisasjonene?

steigan.no vil følge opp denne saka.

Les: Regjeringa vil forlenge forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.

Reis protester mot loven NÅ – drukne regjeringa i høringssvar

Nå bør alle sende inn sine protester mot denne forlengelsen av unntaksfullmaktene. Send inn høringssvar her: Høringssvar.

Hva mener partiene?

Partiene fikk dette umiddelbart før valgkampen var over. Men nå må de umiddelbart ta stilling til dette. Det mest naturlig for dem, og det som ville være mest saklig er å skrinlegge Solberg-regjeringas forslag og be ei ny regjering om å behandle hele spørsmålet på nytt etter en seriøs behandling.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelRussland og Saudi-Arabia undertegner avtale om militært samarbeid
Neste artikkelNår faktasjekker viser seg å være propaganda