– Pressens skremmeskudd

0
Erna Solberg truer med nye "innstramminger". Foto: Regjeringen

Vi trenger en diskusjon om pressens rolle under koronasituasjonen. Dette skriver norsklektor Victor Hansen i et leserinnlegg i magasinet Journalisten.

Hansen stiller en serie spørsmål om pressas rolle under koronasituasjonen:

Først nå når myndighetene mener viruset er mindre farlig fordi mange er vaksinert, våkner mange medier og blir kritiske. Hvorfor var ikke pressen like kritisk da myndighetene stadig presenterte tiltakspakker?

Hvilke negative konsekvenser var forventet som resultat av de tiltakene som ble innført? Hvilke avveininger ble foretatt? Hva visste vi allerede fra forskningen?

Hva er årsaken til at pressen kjører så mange saker som er egnet til å skremme befolkningen? Skal ikke pressen forsøke å gi oss nøytral og nøktern informasjon? Nå blir det svenske tilstander, meldte VGs kommentator Astrid Meland mandag sammen med en svartfarget tegning som viser en karikatur av FHI-direktør Camilla Stoltenberg som sier «Jeg er døden». Hvorfor mener Norges største avis at dette er en akseptabel vinkling av at myndighetene åpner opp samfunnet i takt med at flere og flere vaksineres?

NRK har også prioritert de bekymrede framfor de nøkterne, for eksempel 19.8. da studenter som var bekymret for fysisk undervisning, fikk overskrift og betydelig mer spalteplass enn studenter som var fornøyde med å være mer sammen på campus.

Uka før fyrte samme mediehus av to skremmeskudd basert på uttalelser fra professor Anne Spurkland og tidligere president i Legeforeningen, Knut Eldjarn, som anslo henholdsvis 300.000 smittede barn (Spurkland) og barnedødsfall (Eldjarn). Hvorfor slapp de kritiske spørsmål fra NRK? Hvorfor henvises leger som ikke synes vi skal få panikk, i beste fall til å gi et kort tilsvar?

Hvorfor har ikke pressen diskutert fordeler og ulemper med ulike tiltak? Om det finnes en grense for hvor strenge tiltakene bør være? Hvorfor sluttet pressen unisont opp om myndighetenes koronahåndtering? Var den uavhengig nok?

Hvorfor etterlyste ingen i pressen allerede 12. mars 2020 planer for voldsutsatte barn? Hvorfor påpekte pressen aldri at pandemiplanen fra 2014 fastslo at det er viktig å ha en åpen diskusjon om beslutningsgrunnlaget – og ved skolestengning veie effekt opp mot rimelighet av tiltaket?

Kritisk søkelys

Victor Hansen avslutter med følgende utfordring til pressa og mediene:

De mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig ble iverksatt uten at pressen stilte spørsmål ved om tiltakene var forholdsmessige eller hvilke konsekvenser de kunne ha.

Derfor trenger vi en diskusjon om pressens rolle under koronasituasjonen. Har Vær varsom-plakaten blitt fulgt? Har pressen overholdt sin «plikt til å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle»?

Kommentar: Vil mediene og journalistene gå i seg sjøl?

Det at fagbladet Journalisten publiserer denne ramsalte kritikken av pressas og medienes rolle under den såkalte pandemien, er kanskje et godt varsel.

Men det forutsetter at mediene, redaktørene og journalistene går i seg sjøl og forsøker å svare ærlig på de spørsmålene lektor Hansen stiller.

Hvorfor har dere vært mikrofonstativer? Hvorfor har dere vært så totalt ensidige? Hvorfor har dere unnlatt å stille kritiske spørsmål? Hvorfor har dere nesten bare vinklet opp det som kan bidra til mer panikk?

Vær Varsom-plakaten

Pressas kontrakt med samfunnet, med lesere, seere og lyttere er uttrykt i Vær Varsom-plakaten. Den sier blant annet (våre uthevinger):

1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

Kjære kolleger i pressa! Kan dere virkelig med handa på hjertet hevde at dere har opptrådt i henhold til denne kontrakten under koronasituasjonen? Hvorfor er det slik at lille steigan.no i denne perioden er blitt den største opposisjonsavisa mot myndighetenes ensidige kampanje? Hvorfor har nesten ingen av dere gitt oss konkurranse? Vil dere stå fram og si at disse 19 månedene har vært den kritiske journalistikkens «finest hour» i Norge?

Vi foreslår at Norsk journalistlag arrangerer et åpent debattmøte med utgangspunkt i spørsmålene fra Victor Hansen. Vi stiller mer enn gjerne opp i panelet.

Forrige artikkelHurra! Pandemien er over!
Neste artikkelAdvokat: – Regjeringens forslag er forkastelig og viser helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet