Kritikk av John Pilgers Afghanistan-artikkel

0
Sovjetisks spesialstyrker, spetsnaz, i Afghanistan i 1988. Wikimedia Commons. CC 2.0 Foto: Mikhail Evstafiev

Er fremmed invasjon og okkupasjon OK?

Av Trond Ali Linstad.

Nå rakner den USA-dominerte invasjon og okkupasjon av Afghanistan! Eller var den egentlig ganske grei – den førte til større frihet, flere skoler og bedre utdanning, særlig av jenter og kvinner? Norske medier, politikere og andre påvirkere mener dette. Vi leser det som innlegg i dagens aviser.

Men da Sovjet invaderte og okkuperte Afghanistan i 1979, var dette også en «frigjørende» prosess, i afghanernes interesse? Folk fikk det bedre – den førte til større frihet, flere skoler og bedre utdanning, særlig av jenter og kvinner? Det hevder noen «venstre»- elementer i dag. Jeg leser en større artikkel om det, av i steigan.no i dag. Det ter lansert som «historiske fakta». Forfatter: John Pilger.

Det er rart med dette med «fakta», og hva som egentlig er «sant». Er det ikke ofte knyttet til ideologi – om hva man selv mener er riktig og godt, mot andre som mener hva som er riktig og godt? En type invasjon (Sovjet i Afghanistan) kan derfor bifalles, mens en annen (USA og NATO i Afghanistan) fordømmes. Slik blir det ikke fred av!

Steigan.no presenterer John Pilger, positiv til Sovjet i Afghanistan. Jeg leser selv Fredrik Barth, som kanskje var Norges beste Afghanistan-kjenner, om det samme. Han skriver om den sovjetiske okkupasjonen:

«Sovjetiske tropper ble brukt til å styrke den afghanske hæren. Etter hvert som ivrige «kadre» av unge støttespillere for det nye regimet dro ut på landsbygden for å tvinge landsbybarna til å møte i de nye skolene, begynte motstanden i befolkningen å bre seg. Det første opprøret kom i Herat, som så ble bombet av sovjetiske fly. … Sovjetunionens invasjon av Afghanistan var et faktum.»

 «Motstanden mot okkupasjonen bygde seg opp nedenfra og frivillig. … Det utkrystalliserte seg etter hvert et mønster i kampene, hvor byene ble holdt av sovjetiske tropper mens landsbygden var ukontrollert. Sovjetiske patruljer ble angrepet, og deres konvoier tatt i bakhold. Som straff ble omliggende landsbyer jevnet med jorden. Store deler av sivilbefolkningen ble drevet på flukt.»

«En endelig seier for okkupasjonsmakten virket mer og mer uoppnåelig. Narkotika spredte seg blant de sovjetiske soldatene og deres kampmoral sank, samtidig som sivil motstand innenfor Sovjetunionen gjorde seg gjeldende mot det stigende antall sovjetiske falne.»

«Etter ti års kamper i Afghanistan ga Sovjetunionen opp, og armeen trakk seg ut. Sovjetunionen hadde tapt krigen mot geriljaen.» (Sitert fra Fredrik Barth: Afghanistan og Taliban. Pax 2008)

Viktig at steigan.no bringer slikt for balanse mot John Pilgers positive omtale av Sovjetunionens okkupasjon!

Prinsipper for nåtid og framtid? Kanskje dette: Ikke innblanding i et annet lands indre anliggende! Er det ikke slik at andre – som Kina – synes å legge dette til grunn? Lærdom fra både Sovjetunionen og USA.

Kritikken retter seg mot denne artikkelen: Stormaktsspillet som ødelegger nasjoner

Forrige artikkelUtenlandske storselskaper kjøper opp Oslos uteliv
Neste artikkelAdvokat Reiner Fuellmich klargjør for internasjonal straffesak mot de ansvarlige for koronaskandalen