Ny spansk lov vil gi staten rett til å beslaglegge all eiendom og mobilisere alle voksne

0
Foto: Shutterstock

Den spanske regjeringa arbeider med forandring av den nasjonale sikkerhetsloven, endringer som vil gi staten rett til å konfiskere all eiendom og å sette alle voksne i Spania, uansett nasjonalitet, under mobiliseringsordre. Dette skriver den spanske storavisa El Païs.

Alle voksne vil bli pålagt å tilby «personlige tjenester» til staten hvis det noen gang blir erklært en krise i Spania, i henhold til reformen av nasjonal sikkerhetslov som er utarbeidet av regjeringen.

Utkastet til lovgivning – som inkluderer «lærdommer fra koronaviruspandemien» – indikerer at alle borgere, uten unntak, må følge pålegg og instruksjoner fra de relevante myndighetene hvis det erklæres en krisetilstand – eller «situasjon av interesse for nasjonal sikkerhet» som betegnelsen lyder.

Reformen sier også at myndighetene midlertidig kan rekvirere alle typer eiendom, overta eller midlertidig okkupere det de ser som nødvendig og suspendere all aktivitet. Innbyggere som blir økonomisk skadelidende av disse handlingene, har rett til kompensasjon, ifølge dokumentet.

I sin foreløpige versjon inkluderer ikke lovforslaget kompensasjon til personer som blir beordret til å yte tjenester som kreves av staten. Ordlyden i utkastet til lovforslag nevner ikke spesifikt spanske statsborgere, men snarere alle som har nådd myndighetsalderen.

Det forventes at typen tjenester som kreves og materiellet som blir rekvirerert vil avhenge av typen krise, med andre ord, om det er en helse-, miljø- eller økonomisk nødssituasjon – sjøl om dette ikke er uttrykkelig angitt i reformen. Teksten gjør det imidlertid klart at tiltakene som blir vedtatt vil være gradvise, proporsjonale med situasjonen og bare være på plass til krisen er overvunnet. Så får man tro på det, hvis man ønsker.

Dokumentet legger til at også bedrifter og juridiske enheter vil bli pålagt å samarbeide med myndighetene for å overvinne krisa, enten det er materielt eller ved å tilby tjenester. Medieselskaper må også samarbeide med relevante myndigheter for å publisere informasjon som er rettet mot å forhindre krisa eller tjene et operativt formål.

Loven legger altså opp til at staten tar total kontroll over samfunnet og at alle demokratiske rettigheter blir opphevet. Spania har som kjent sine tradisjoner fra Francisco Francos falangistdiktatur å leve opp til. Denne gangen kommer diktaturet i en annen form, men det er ikke grunn til å kalle den nasjonale sikkerhetsloven for noe annet enn en diktaturlov.

Om loven på spansk:

El Gobierno prepara una nueva ley que permitirá al presidente movilizar a todos los españoles y disponer de su dinero

Alt i fjor åpnet den spanske regjeringa for sensur av elle medier som ikke følger det offisielle narrativet:

El Gobierno abre la puerta a CENSURAR los medios de comunicación que no sigan el discurso oficial

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelNicaragua er ingen sosialistisk stat
Neste artikkelFamiliens sorte får