Den tyske Forbundsdagen har besluttet permanente inngrep mot borgerrettene

0
Den tyske Forbundsdagen i Berlin. Shutterstock

24. juni 2021 vedtok Forbundsdagen en endring av infeksjonsloven, helt ubemerket av publikum. En endring av infeksjonsbeskyttelsesloven ble vedtatt av Forbundsdagen 27. juni 2021 ganske «hemmelig»: seint på kvelden, uten passende kunngjøring eller debatt, i skyggen av koronaen «lockdown», overlappet av en hyklerisk «regnbue»-diskusjon og gjemt i en distraherende lovtekst. Regjeringa kan derfor fortsette å begrense reisefriheten i opptil ett år etter at en ‘epidemisk situasjon av nasjonalt omfang’ har gått ut, uavhengig av parlamentet ‘, skriver Tobias Riegel «Nachdenkseiten.de»

Endringa sier: “§ 36 (12) i infeksjonsbeskyttelsesloven av 20. juli 2000 (Federal Law Gazette I s. 1045), som sist ble endret ved artikkel 1 i loven fra 28. mai 2021 (Federal Law Gazette I s. 1174), har følgende ordlyd: (12) En rettsforordning gitt på grunnlag av paragraf 8 § 1 eller paragraf 10 § 1 trer ut av kraft seinest ett år etter at den tyske Forbundsdagen opphever bestemmelsen av epidemisituasjonen til nasjonalt omfang i samsvar med avsnitt 5 (1) klausul 2 ikke fungerer. Inntil den utløper, kan en forskrift gitt på grunnlag av § 8 § 1 eller § 10 § 1 også endres etter at epidemisituasjonen er opphevet og har nasjonale konsekvenser..

«Ved artikkel 9 om de grunnleggende rettighetene til fysisk integritet (artikkel 2 nr. 2 setning 1 i grunnloven), personlig frihet (artikkel 2 nr. 2 setning 2 i grunnloven), fri bevegelse (artikkel 11 nr. 1 i grunnloven) og hjemmets ukrenkelighet (artikkel 13 nr. 1 i grunnloven) innskrenket. 7. Forrige artikkel 9 blir artikkel 11 og paragraf 2 har følgende ordlyd: (2), artikkel 1, 2, 6, 7 nummer 1, 2 og 4 samt artikkel 8 trer i kraft 1. juli 2023. ‘»

Gjennom dette juridiske kompliserte språket blir det knesatt at den tyske regjeringa kan sette alle grunnleggende borgerrettigheter til side minst ett år etter at man har erklært en nødstilstand, og det behøver ikke lenger være noen epidemisituasjon. Ved et pennestrøk kan man sette den personlige friheten, kroppens og hjemmets ukrenkelighet og andre grunnleggende rettigheter til side.

Også i Tyskland, da. Hvem skulle ha trodd at dette kunne skje der?

Rockefeller Foundation, Microsoft og World Economic Forum driver kamp for digital ID

På spørsmål om hva hele denne prosessen egentlig handler om, forklarer Norbert Häring:

“Et digitalt vaksinasjonssertifikat som brukes over hele verden er en del av ID2020-kampanjen initiert av Rockefeller Foundation og drevet av Microsoft og Gavi-vaksinasjonsalliansen. Dette har som mål å gi hver borger et digitalt bevis på identitet, som kan brukes til alle slags offisielle og private formål, og dermed for å perfeksjonere den totale overvåkingen.»

ID2020 er en allianse som består av Accenture, GAVI, The Rockefeller Foundation og Microsoft.

De skriver om sine mål blant annet:

«Ingen myndigheter, selskaper eller byråer kan løse denne utfordringen alene. Å sette fremtidens kurs for digital ID og navigere i de risikoene dette innebærer er en utfordring som krever vedvarende samarbeid og globalt partnerskap.»

World Economic Forum, Bill Gates & co vil helst ta kontroll over det meste, og vil de ha oss til å tro, til vårt eget beste.

“Correctiv”, som er en tysk «faktasjekker», kritiserer framstillinga til en AfD-politiker og forklarer:

“Det handler om hvor lenge den føderale regjeringa kan kreve visse ting fra folk som kommer inn fra risikoområder. Dette er også på første og andre side av innstillingen til resolusjon: ‘En av endringene som er gjort i komiteen, er også ment å endre smittevernloven slik at gyldigheten av en lovbestemmelse som regulerer innreise fra risikoområder for inntil ett år etter at epidemien er opphevet. De nasjonale innskrenkningstiltakene kan utvides. ‘Siden slike tiltak begrenser de grunnleggende rettigheter overfor innreisende, er denne begrensninga uttrykkelig angitt i innstillingen til en resolusjon (artikkel 10). «

World Economic Forum og Common Trust Network

Milliardærklubben i Davos, der Børge Brende er president, har opprettet det de kaller Common Trust Network. Det skal bygge et globalt digitalt register og knytte det til sitt digitale CommonPass som skal bygge på angivelige pålitelige helsedata som igjen skal gi myndigheter og private aktører muligheten til å regulere hvilke rettigheter de reisende skal ha.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.