USAs sølvskje-oligarker

0

Hvordan USAs 50 rikeste familiedynastier har økt sin makt og rikdom.

The Institute for Policy Studies har gjort en stor analyse av familiedynastiene og deres rolle i USA. Studien er svært grundig, og den konkluderer med at USA i økende grad er et oligarki som er rigget for de ultrarike og deres etterkommere. Glem myten om rags to riches, her snakker vi om kapitalistisk nyføydalisme. Her er et sammendrag av hovekonklusjonene i studien:

Dynastiske familier kontrollerer svimlende mengde rikdom. I 2020 hadde Amerikas 50 rikeste milliardærfamiliedynastier til sammen 1,2 billioner dollar i formue. Til sammenligning delte den nederste halvdelen av alle amerikanske husholdninger – anslagsvis 65 millioner familier – en samlet total formue på bare det dobbelte av det, det vil si $ 2,5 billioner.

Dynastiske familieformuer vokste ti ganger så fort som vanlige familier. For de 27 familiene som var på både Forbes 400-listen i 1983 og Forbes Million-Dollar Dynasties-lista i 2020, har deres samlede formuer vokst med 1007 prosent i løpet av disse 37 årene. Dette er en økning fra $ 80,2 milliarder dollar til $ 903,2 milliarder dollar i inflasjonsjusterte dollar. I motsetning til dette, mellom 1989 og 2019 – det siste tilgjengelige året – rikdommen til den typiske familien i USA økt med bare 93 prosent i inflasjonsjusterte dollar.

De helt øverst rykker voldsomt fra og også sine nærmeste konkurrenter. De 27 familiene på Forbes-listen det siste året som var på Forbes 400-listen i 1983 hadde en median økning i nettoformuen, justert for inflasjon, på 904 prosent i løpet av de 37 årene. Og de fem rikeste dynastiske familiene i USA har sett sin formue øke med en median 2.484 prosent fra 1983 til 2020.

  • I 1983 var Wal-Mart-grunnlegger Sam Walton og hans barn verdt bare 2,15 milliarder dollar (eller 5,6 milliarder dollar i 2020 dollar). Ved utgangen av 2020 hadde Waltons etterkommere en samlet nettoverdi på over 247 milliarder dollar, en inflasjonsjustert økning på 4 320 prosent.
  • Mars godteri-dynastiet har sett sin formue øke 3,517 prosent de siste 37 årene, fra 2,6 milliarder dollar i 1983 (i 2020 dollar) til 94 milliarder dollar i 2020. Mars-familien skiller seg også ut for den minimale mengden penger de har lagret i familiefond – 48 millioner dollar per 2018 – i motsetning til de store beløpene de har brukt på offentlig politikk for å endre skatteregler.
  • Kosmetikkmagneten Estée Lauder og hennes etterkommere har sett sin formue vokse fra bare 1,6 milliarder dollar i 1983 (i 2020 dollar) til 40 milliarder dollar i 2020. Dette er en vekstrate på 2465 prosent. En stor del av veksten har kommet de siste fem årene: Lauder-familiens eiendeler har vokst 119 prosent siden 2015, med en gjennomsnittlig vekstrate på 16,9 prosent hvert år.

Dynastisk formue er vedvarende og blir stadig mer vedvarende over tid. Av de 50 fremste dynastisk velstående familiene på Forbes Billion-Dollar Dynasties-listen 2020, var 27 også på Forbes 400-listen i 1983. Av de 20 rikeste familiene på listen i 2020 var 13 allerede på topp 20 i 1983. Bare 4 av de 20 fremste velstandsdynastiene er nye på lisa siden 1983.

Dynastiske familier har sett sin rikdom vokse betydelig under COVID-19-pandemien. Siden pandemien startet i mars 2020, har de 10 rikeste familiene på Forbes dynasty-lista hatt en medianvekst i nettoverdien på 25 prosent.

Dynastisk velstående familier bruker mye politisk makt, og bruker den til å fremme sine interesser. Noen dynastiske familier bruker millioner på lobbyvirksomhet for gunstig skatte, arbeids- og handelspolitikk. Flere har bedriftens politiske handelskomiteer som gir millioner til kandidater og kampanjer. Mange familiemedlemmer gir til kandidater og PACer; flere sitter i politiske rådgivende styrer; og noen få har tjent i regjeringen selv – inkludert guvernører, regjeringsmedlemmer og til og med visepresident.

Dynastiske familier utøver mye filantropisk makt, og kan også bruke den til å fremme sin egeninteresse. De 50 rikeste familiene har opprettet mer enn 248 stiftelser i alt, og har mer enn 51 milliarder dollar i formue. Mens mange flytter sårt tiltrengte inntekter til bredere veldedige organisasjoner, finansierer andre grupper som arbeider for å redusere skatten på de velstående og motarbeide regler som begrenser bedriftens fortjeneste. Noen sluser millioner til donorstyrte fonds, som kan finansiere svarte penger til politisk lobbyvirksomhet. Og i noen få tilfeller har familiemedlemmer brukt dem til å kompensere seg sjøl.

En ny feudalisme: Amerikas dynastiske familier

Mye av medias fokus i dag er på nyrike milliardærene: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg og Elon Musk, som har blitt hundremilliardærer i sin levetid. Disse førstegenerasjons formuene dominerer forståelig nok nyhetene. Musks rikdom økte for eksempel med mer enn $ 100 milliarder dollar i løpet av de første ni månedene av pandemien 2020.

Disse nye formuene styrker landets selvbilde som et entreprenørvennlig, mobilt samfunn, snarere enn et kaste-baserte samfunn med historisk forsterkede mønstre av inntekt og formuesøkning. På lur bak disse dynamiske førstegenerasjonshistoriene ligger imidlertid vedvarende eksempler på enda større flergenerasjoners dynastisk rikdom, der noen av familiens formuer har akselerert i løpet av forrige århundre.

Kommentar: En rik kilde til kunnskap

Denne studien er en rik kilde til kunnskap om klassesamfunnet i USA, og den viser med all ønskelig tydelighet at USA er blitt det gammelpresident Jimmy Carter har kalt «et korrupt oligarki». For den som ønsker å vite mer om klassesamfunnet USA sett fra toppen er dette et svært viktig dokument, og noteverket viser hvor veldokumentert studien er.

Les: Eks-president Jimmy Carter: – USA er et korrupt oligarki

Enda så godt denne studien dokumenterer de rikeste familienes formuer, så mangler det fortsatt noe. Det mangler en studie av dynastienes forhold til den nye finanskapitalen som er konsentrert i selskaper som BlackRock, Vanguard og State Street. For det er hevet over tvil at dynastiene har plassert en del av formuen i slike fonds. Det bare mangler å vise hvilke og hvor mye. Og det mangler en studie av den dynastiske kapitalens forhold til de nyrike. Myten sier at de nyrike er selfmade, men realitetene vil nok vise at de i betydelig grad er finansiert opp av de gamle pengene. Rockefeller har for eksempel vært avgjørende for å løfte Bill Gates opp i den nyføydale klassen av de ultrarike. Mer systematiske analyser av disse forholdene ville utdype og forsterke den konklusjonen som ligger i denne studien: USA er blitt et nyføydalt samfunn som styres av dynastiske familier som er rike som troll.

Forrige artikkelUtvik Senior
Neste artikkelRussland skjøt varselskudd mot en britisk destoyer i Svartehavet