NRK river ned det de de har bygget opp

0
Skjermdump fra NRK

Av Lars Birkelund.

“Sexguiden. Her finner du sexstillinger for ulike behov, samt gode tips og råd. Bruk guiden til inspirasjon, og husk at du trenger ikke prøve alt».  

NRKs Sexguiden inneholder så mye nakenhet i så mange seksuelle varianter og stillinger at jeg ikke tør å poste den på Facebook. For da risikerer jeg å bli utestengt, slik mange har erfart tidligere, til og med når nakenheten har representert viktig historisk dokumentasjon.

I en tid da ungdommen er fullbefarne i alt av seksuelle varianter og stillinger før de når tenårene distraherer NRK oss med en sexguide. Hadde det enda vært for 25-30 år siden. Men nå finnes det milliarder av slikt på nettet fra før, som til og med er langt mer instruktivt enn NRKs Sexguiden. Og i farver. Allikevel velger NRK å sløse våre skattepenger på noe som er i svart-hvitt og med still-bilder. Klarere kan ikke NRK demonstrere hvor akterutseilt og nedsnødd det såkalte «flaggskipet» blant norske medier er.

Religion er folkets opium, sa Karl Marx. På samme måte synes det som om det ikke lenger finnes noen grenser for hva NRK er i stand til å distrahere oss med.  NRK med sine nærmest ubegrensede ressurser kunne

  1. ha gransket hvem og hvor mange som ble drept av norske bomber i Libya
  2. hva Norges krigføring i Syria går ut på.
  3. hvor mye av norske skattepenger som brukes på regimeendring i Russland og Hviterussland (og eventuelle andre land) og mye annet.

Men det må andre med langt mindre ressurser gjøre. Gratis. Dette mens kringkastingssjefen og mange andre i NRK bader i millionlønninger, omtrent som Onkel Skrue i pengebingen.

Mange har merket seg at NRK (og andre norske medier) bedriver aktivisme for Pride/LBGQT/kjønnsskifte. Sjøl skrev jeg for to år siden en artikkel under navnet «Pride, en gjøkunge»? ​  Der undret jeg meg over hvorfor norske politikere, i en åpenbar konspirasjon med medier som NRK og organisasjoner som FRI, promoterer noe som er kontroversielt også blant homoseksuelle.

Åpenbar konspirasjon? Ja, for slike konspirasjoner ble åpent beskrevet i stortingsmelding nr 15 (2008-2009):

«Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører og påvirkningsagenter i tillegg til å være operasjonelle bistandsaktører. Innsamlede midler anvendes i tett samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksimere synlighet og politisk innflytelse. Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet. Globaliseringen, med tilhørende medie- og kommunikasjonsrevolusjon, har ført til en betraktelig økning i disse aktørenes evne til nettverksbygging og politisk påvirkningsarbeid på tvers av grenser og aktører».

I nevnte artikkel skrev jeg blant annet FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) til sammen har «16 ansatte i varierende stillingsbrøker og mottar årlig statsstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. For 2016 var denne støtten på 4,2 mill. kroner. Utover dette: støtte fra blant annet Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Norad og andre aktører».  Det sies at dette til sammen utgjør 20 millioner kroner pr år eller mer». 

Det var altså i 2019. 18. juni 2021 meldte NRK: «Oslo Pride tas inn på statsbudsjettet fra og med 2022. – Klarer ikke slutte å smile, sier leder i Oslo Pride, Fredrik Dreyer». I artikkelen sies det at Oslo Pride aleine koster rundt ti millioner kroner å arrangere. «Det gis også 5 millioner til tilskuddsordning for «Skeivt Kulturår 2022»», heter det i NRKs artikkel. Og dette kommer altså på toppen av mange millioner fra før av gjennom FRI.

Kontroversielt blant homofile? Ja, les for eksempel hva Terje Rennesvik skrev i Bergens Tidende 17. juni:

«Eg trur rett og slett Pride verkar mot si hensikt og forsterkar motstanden mot oss skeive i samfunnet – nettopp på grunn av det sterke fokuset på kropp, drag og sex. Heile arrangementet er stigmatiserande og skaper eit feilaktig inntrykk av at alle vi skeive er avvikarar. Vi er tvert imot heilt normale, og eg saknar at Pride også tek vare på oss heilt vanlege kvardagsmenneske».  

«Sexguiden» ble lansert samtidig med det årlige «Pride» og må derfor sees i denne sammenhengen, som en del av NRK og andre NATO-mediers «pride-aktivisme». Det er sjølsagt ikke sånn at jeg har noe imot seksuell utfoldelse av noen art så lenge den er frivillig og innenfor lovens rammer. Men når våpenindustrien, Pentagon, NATO, EU, det norske «forsvaret», Amnesty International, Helsingforskomiteen, NRK og andre NATO-medier, samt sånne som Erna Solberg og Jens Stoltenberg samles rundt Prideflagget, skjønner man at det dreier seg om langt mer enn omsorg for minoriteter. Da skjønner man at det fra toppen av dette hierarkiet dreier seg om å skaffe et image av «godhet» og «snillhet» som fører til at det blir lettere å lure folk, ikke minst politikerne, til å akseptere/ønske kriger, sanksjoner, opprustning og annen fiendskap. Hvis jeg hadde vært homo hadde jeg protestert mot å bli brukt av så mørke krefter. Og det er det da også mange homofile som har gjort. Grunnet tidligere erfaringer er det dessuten all grunn til å tro at USA/NATO/EU vil bruke pride-aktivister som trojanske hester i land som Russland og Hviterussland. Vi snakker altså om imperialisme i nok en forkledning. 

Jeg vender stadig tilbake til hva John Pilger sa:

«Propaganda er mest effektiv når den kommer fra de som har en fin utdanning, ved Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia og med karrierer i BBC, The Guardian, New York Times, Washington Post. Disse organisasjonene er kjent som liberale media. De framstiller seg sjøl som opplyste, progressive tribunaler for den moralske tidsånden. De er antirasister, feminister og pro LBGTQ. Og de elsker krig.  Mens de snakker varmt om feminisme støtter de voldsomme kriger som frarøver utallige kvinners rettigheter, inkludert retten til å leve». 

NRK regnes for å være den institusjonen som mer enn noen andre klarte å samle det norske folk om en felles identitet, fra Lindesnes til Nordkapp, med daglige radiosendinger fra 1933 og daglige TV-sendinger fra 1960. Ja, det var sjølsagt noe nytt, revolusjonerende, å kunne nå ut til hele det norske folk samtidig (sjøl om det tok noen år før dekningen var virkelig landsdekkende). Med Sexguiden og lignende aktivisme bidrar NRK til den polariseringen av samfunnet som NRK og resten av «øvrigheta» i Norge ellers bekymrer seg mye for. Det at prideflagg rives ned og brennes er eksempler på det. Motstand blant homofile og lesbiske er et annet symptom. NRK og andres promotering av kriger og de flyktningestrømmene de fører meg seg bidrar sjølsagt også til polariseringen.

NRK river altså ned det de bygget opp i det forrige århundret med god hjelp av politikerne og de fleste andre medier i NATOs Norge. Jeg er uviss på om de skjønner hva de er del av, om de er noe mer enn viljeløse marionetter eller nyttige idioter. NRK opptrer i alle fall nå splittende i steden for samlende.  Skjønt NRK-medarbeideres høye lønningene og andre privilegier er sjølsagt effektive for å døyve eventuell dårlig samvittighet.  Det virker distraherende på samme måte som NRK distrahere og splitter det norske folk, ødelegger det såkalte samfunnslimet. 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.