La oss overvinne Prosjekt Frykt

0
Visual metaphor for overcoming obstacles or escaping problems / Shutterstock

På tide å forkaste ”splitt og hersk”.

Av Robert Verkerk.                Oversatt/tilrettelagt Iver Mysterud for Helsemagasinet.

Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i det britiske helsemagasinet What Doctors Don’t Tell You.[1]

Prosjekt Frykt er et uttrykk brukt for å beskrive et kalkulert forsøk på å omdanne en heterogen, frittenkende allmennhet til en homogen, underdanig flokk som vil gjøre det de blir fortalt. Prosjektet startet tidlig i 2020, og strategien er utformet av atferdspsykologer. Hvis det betyr at du er vitne til og aksepterer ødeleggelsen av de økonomiske strukturene du har basert deg på for din families overlevelse, eller at du godtar at ditt barns utdanning blir sabotert, får det ikke hjelpe.

En forutsetning for å utnytte vår biologiske fryktrespons er systematisk å fjerne grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, retten til respekt for privat- og familieliv og retten til fredelig protest. Hvis man ser tilbake på vår nyere historie og tar i betraktning hvor mange tiår tusenvis av mennesker viet sitt liv til å vinne disse rettighetene, er det ganske sjokkerende å se at så mange er villige til å sette dem til side på noen få korte måneder.

Dette skjer alt for lett på grunn av magien forbundet med Prosjekt Frykt. Du bare godtar det, for du holder ikke ut å se enda flere mennesker dø, og du vil ikke at det skal være din skyld. Selv når du ikke vet når det vil ta slutt, når vi fritt vil kunne utforske den ”nye normalen” som vi er blitt lovet, mener mange av oss at det beste vi kan gjøre, ganske enkelt er å adlyde.

Hva er alternativet? Hvis man er uenig, blir man sensurert. Man blir utstøtt, en slags paria. Uavhengig av dine politiske tilbøyeligheter blir du stemplet som ”ytre høyre”.

Hvis du klager over at skoler blir stengt eller kritiserer mangelen på et solid vitenskapelig grunnlag for stengninger, er det en viss sannsynlighet for at du vil bli oppfattet som en ”anti-maske”- eller ”anti-vaksine”-person, selv om du aldri snakker nedsettende om ansiktsmasker eller vaksiner. Hvis du skulle våge å sette spørsmålstegn ved sikkerheten eller gyldigheten av massevaksinering, blir du avvist – noen ganger av dine egne meningsfeller og nærmeste venner.

Dette utrolig skarpe skillet som oppstår mellom de som godtar de nye handlingsmønstrene som vi blir bedt om å følge, og de som er uenige i dem, skjerper polariseringen i samfunnet.

Det er en klassisk ”splitt og hersk”-strategi som ville ha gjort Julius Cesar (100–44 f.Kr.) stolt.

Den store omstarten

Hvis du tror at vi bare trenger å vente til pandemien slutter så vi kan komme i gang med våre liv igjen, bør du realitetsorientere deg. Vi er ved begynnelsen av noe vi ikke ser slutten på.

Det er kalt ”the Great Reset” – Den store omstarten – slik Verdens økonomiske forum (WEF) har formulert det.[2] Denne sveitsiske ideelle organisasjonen har særlig i Davos hatt vertskap for en plattform som tillater de mest innflytelsesrike regjerings- og næringslivsledere til å forme framtiden til vår art.

Professor Klaus Schwab (f. 1938), grunnleggeren av Verdens økonomiske forum, forklarer det slik: ”Pandemien representerer et sjeldent, men smalt mulighetsvindu til å reflektere, tenke om igjen og omstarte vår verden.”

Men hvem reflekterer og tenker om igjen? Naturligvis ikke de opposisjonelle, siden de er blitt brakt til taushet eller marginalisert ved hjelp av en nøye gjennomtenkt bruk av betegnelser som ”konspirasjonsteoretikere”. Det er ikke første gang dette skjer; vi burde lære av historien.

Det finnes mange eksempler på at dissentere har utfordret den dominerende fortellingen (narrativet) i sin samtid. Suffragettene på 1880-tallet og antiatomvåpen-bevegelsen på 1980-tallet er to eksempler. Et annet er kampen for frihet ledet av Mahatma Gandhi (1869–1948) i India på midten av 1900-tallet.

Gandhi gjorde det klart at han heller ville gå i fengsel enn å adlyde lovene som forbrøt seg mot menneskerettighetene. Sivil ulydighet og fredelig protest ble noe å leve opp til, noe som inspirerte millioner i prosessen med å frigjøre en halv milliard mennesker fra kolonistyre.

Med demokratier delvis satt ut av spill og dissentere marginalisert – noe til og med Gandhi ikke måtte kjempe mot – blir potensialet større enn noen gang for at tyranniet blir del av ”den nye normalen”.

Informert samtykke

Et overveldende flertall kjenner ikke til at de grunnleggende prinsippene i medisinsk etikk, slik som informert samtykke, som er en del av i lovverket i nesten alle land i verden, blir brutt millioner av ganger når massevaksinasjonsprogrammet rulles ut globalt.

Du kan gi ditt samtykke ikke-verbalt ved frivillig å rulle opp ermet, men har du vært under tvang? Er du virkelig blitt fortalt hva risikoene og fordelene av vaksinen kan være? Eller at det finnes gyldige, alternative muligheter som medikamentet ivermectin, vitamin C, vitamin D og sink – slik legene Paul Marik (f. 1958) og Pierre Kory fra Front Line Covid-19 Critical Care Alliance har dokumentert?[3]

La oss ikke marginalisere mennesker fordi de har andre synspunkter. La oss holde døra åpen for fri debatt, seriøs meningsutveksling og avvikling av sensur. La oss da se hva som kommer til syne når disse forskjellige synspunktene og alt som finnes av tilgjengelig vitenskap, er blitt vurdert på en rettferdig måte. Enighet kan bare oppnås gjennom kommunikasjon og diskusjon – noe som også er grunnlaget for vellykkede demokratiske systemer.

Hvis de som kontrollerer den rådende oppfatningen gis muligheten til å bruke Cesars splitt-og-hersk-strategi mot oss, vil vi aldri komme til å vinne.

Hvis samfunnet skal tilbakestilles etter alt dette, må vi forsikre oss om at vi får sagt vårt om hvordan det kan gjøres, og ikke la vår framtid bli diktert av de få utvalgte som har fått puste inn den friske lufta i Davos hver januar.


Om forfatteren

Robert Verkerk (f. 1960), PhD, er daglig og vitenskapelig leder i Alliance for Natural Health International, en forbrukergruppe som arbeider for å beskytte vår rett til naturlige helsetjenester og ernæring. Han er fast spaltist i det britiske helsemagasinet What Doctors Don’t Tell You. Nettside: www.anhinternational.org


Kilder:


[1] Verkerk R. Time to reject ‘divide and conquer’. What Doctors Don’t Tell You 2021; 31 (mars): 23.

[2] https://www.weforum.org/great-reset

[3] https://covid19criticalcare.com/

Opprinnelig publisert i What doctors don’t tell you. Oversatt/tilrettelagt av Iver Mysterud for Helsemagasinet.

Forrige artikkelDe strategiske konsekvensene av en mulig fransk militær intervensjon i Mosambik
Neste artikkel«Woke»-kapitalismen vil diktere hvordan vi tenker og er en av de største truslene mot demokratiet
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.