Den gangen Klassekampen dokumenterte en utbredt konspirasjonsteori

0
Fra omslaget til boka om Trædalsaka

Av Pål Steigan.

Vi som vokste opp som radikalere under den kalde krigen hadde en sterk følelse av at det foregikk en politisk overvåking fra de hemmelige tjenestene og CIA rettet mot radikale bevegelser i blant annet Norge. I noen tilfeller ble slikt dokumentert, men svært ofte ble det med ryktene. En svært utbredt konspirasjonsteori var at NATO i tilfelle en unntakstilstand ville bli brukt mot folket, blant annet i Norge. Det fantes gode grunner til å anta at det var slik, men til sjuende og sist så manglet vi håndfaste bevis, en rykende pistol. Det var og ble en teori, en konspirasjonsteori, som det ville blitt kalt i dag. Slik var det inntil en mann, en modig mann, avslørte at alt det vi hadde trodd faktisk stemte – og vel så det.

Denne modige unge mannen var Narve Trædal, tilfeldigvis far til Klassekampens nåværende redaktør Mari Skurdal.

Han avslørte den såkalte Wintex-øvelsen og en rekke andre NATO-øvelser i Norge. Dette var i 1973, og innholdet i telegrammene ble lekket av Narve Trædal, som var vernepliktig soldat og medlem av ml-bevegelsen. Han opptrådte som sin tids Wikileaks. Det dreide seg om en serie øvelser (Good Heart, Firm Sand, Strong Express, Wintex -73), hvor Wintex -73 var den mest omfattende. Alle øvingstelegrammene ble avslørt i Klassekampen nr. 1 -74, i alt 2 øvelsesinstrukser og 33 øvelsestelegram.

Det Trædal beviste gjennom å lekke telegrammene fra disse øvelsene var at Forsvaret og NATO drev stabsøvelser som var rettet mot navngitte radikale bevegelser i Norge, som FNL-gruppene og radikale fagforeninger, og at også streikende arbeidere var mål for øvelsene. Lekkasjene hans viste også at dette ikke var noe enkelttilfelle, men at det hadde skjedd mange ganger.

Det ble utgitt ei bok om saka på Oktober forlag med tittelen Soldaten som ikkje ville teie. Den kan lastes ned i faksimile her. I innleiinga heter det:

Den 13. juni 1973 vart sambandssoldat Narve Trædal arrestert på arbeidsstaden sin ved Forsvarskommando Nord-Noreg på Reitan. Han var mistenkt for å ha kunngjord to hemmelegstempla meldingar frå øvinga »Firm Sand». Dagen etter vart han dømd til tre veker varetektfengsel i Bodø forhøyrsrett, sikta for brot på militær straffelov § 69. Den 2. juli tilstod han og vart sett fri.

Nå hadde det kommet lekkasjer før denne store avsløringa til Trædal.

Øvelse Good Heart

I Kvitboka om saka mot Narve Trædal heter det om øvelse Good Heart i 1971:

Øvinga Good Heart vart halden i tida 27/1 -4/2 1971. Ho var ein del av totalforsvarsøvinga Wintex 71, og alle NATO-landa var med. For-målet var å trene militære stabar i å meistre tenkte krisesituasjonar. Good Heart vart ålment kjend gjennom oppslag i Klassekampen og Dagbladet 21. april same år. Ei «fortruleg» melding frå det militære sambandet var sendt til førstnemnde avis og vakte stor oppsikt. Ho synte at Forsvaret såg på særskilde delar av folket som mogleg og truleg femtekolonne, dvs. medhelparar for fienden – i forsvaret betre kjend som Sovjetsamveldet. SUF, FNL-grupper, høgskoler, streikande arbeidarar ved nokre Trondheimbedriftar og NSB-personale vart nemnde i meldinga. Ho var m.a. sendt til NATO-hovedkvarteret i Bryssel. Avsendar var ein etterretningsoffiser i Nord-Noreg.

Øvelse Strong Express

I den samme Kvitboka omtales øvelsen Strong Express i 1972. Det kom en innrømmelse i den kristeligdemokratiske tyske avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung om ramma for øvelsen som ble oversatt slik:

«Ein gjekk ut frå at det herska uro i skandinaviske byar, særleg i svenske og norske. Venstreorienterte grupper demonstrerte i gatene og forlangte at Noreg skulle ut av NATO. På flygeblad vart NATO skulda for imperialistisk aggresjonslyst. Kommunistiske aviser ville fortelje utførleg om aksjonane, som i sitt omfang slett ikkje var trugande. Men åpenbert oppmuntra av radikale, ville gatedemonstrasjonane likevel svulme. Dei som stod bak ville utnytte den ventelege latente forsvarsuviljen i Skandinavia.»

Disse meldingene ble avslørt i Klassekampen 17. januar og 7. mars 1973.

Gjennombruddet var Trædals avsløringer

Disse meldingene ble forsøkt dysset ned og bortforklart i NATO-mediene og i den politiske debatten, så sjøl om vi opplagt var på vei til å avsløre NATOs øvelser mot folket, kunne mediene fortsette å behandle dette som konspirasjonsteorier, sjøl om de ikke hadde funnet på å bruke det ordet den gangen. Dette ble umulig etter at Narve Trædal kunne legge fram hele dokumentasjonen i 1973.

Dette gjaldt øvelsene Wintex 73, Firm Sand og Broken Pledge.

Avsløringa av den sivile delen av Wintex 73 kom først 3. januar 1974. Då kunne Klassekampen, Friheten og Orientering fortelje lesarane sine om to øvingsinstruksar og 33 øvingstelegram. Her er fire av telegrammene:

Her er noen av de viktigste bøkene, heftene og artiklene om Trædals avsløringer:

Soldaten som ikkje ville teie
Trædal-saka: Norsk militærmakt – retta mot kven?

Kvitbok om Trædal-saka,

Stans prosessen mot Narve Trædal – miniavis 4 sider

Løpesedler

Lundkommisjonen bekrefter

Avsløringene av Politiets sikkerhetstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste og deres rolle i overvåkinga av det politiske Norge endte opp i Lundkommisjonen, som dokumenterte store deler av det som hadde skjedd i etterkrigsnorge. Hele rapporten finnes her. Spesielt interessant i denne sammenhengen er omtalen av Forsvarets etterretningstjeneste.

Lundkommisjonen sier blant annet om Narve Trædals avsløringer:

«I forbindelse med øvelsen i 1971, «Good Heart», ble det lekket til pressen at øvelsesstaben i Distriktskommando Trøndelag hadde laget meldinger om aksjoner fra SUF(m-l) og FNL-grupper ved navngitte bedrifter og læresteder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Hendelsesforløpet var også klarert med landkommandøren for Sør-Norge.»

Den rykende pistolen var funnet, det var en gigantkonspirasjon, ikke bare en teori

Narve Trædal ble en tidlig norsk versjon av Julian Assange eller Edward Snowdon. Betydninga av hans avsløringer og Klassekampens og andre publiseringer av dem kan knapt overvurderes. Det er vel ikke grunn til å tro at han ville ha sluppet så lett som han tross alt gjorde hvis dette hadde skjedd i 2013 og ikke i 1973. De som er unge i dag har knapt hørt om disse avsløringene. De burde lese om dem. De er vel dokumentert, og alle informasjoner, blant annet fra Assange og Snowdon tyder på at det er enda verre i dag.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSminke ubehagelige fakta?
Neste artikkelI dag viser Kina sin styrke fra Shenzhen
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).