Appell 1. mai 2021 – Oslo

0

Av Margrethe Salvesen Zivcic.

Hei Oslo!

Gratulerer med dagen!

Så fantastisk at dere har møtt opp her i dag på 1. mai, arbeiderenes og folkets dag!

I november stod jeg her og spurte når tar denne korona-  situasjonen slutt? Det korte svaret på det er fremdeles: Aldri! 

Oslo er stengt! Oslo har vært nedstengt i månedsvis! Restaurantnæringa er i knestående, butikkene, treningssentrene, hoteller. ALT ER STENGT!

Det har i månedsvis vært forbudt å ha mer enn 2 gjester i eget hjem.

Tiden er inne for å stoppe denne galskapen!

De som har innført unntakstilstanden verden over har ikke tenkt å gi slipp på makta.

Vi, folket, må ta makta tilbake!

Etter vanlige definisjoner av pandemi var denne pandemien over i mai-juni i fjor de fleste land i Europa. Men nå er vi inne i den tredje bølgen og unntakstilstanden fortsetter.

Den vil heller ikke ta slutt hvis det ikke kommer et folkelig opprør mot det.

WHO har selv sagt at infeksjons dødeligheten for Covid-19 er tilnærmet lik influensa, som er 0,15%.

En fagfellevurdert artikkel publisert av WHO viser at Covid-19 knapt er dødelig for folk under 70 år, med en infeksjonsdødelighet på 0,05%.

Vi vet at influensa er mer farlig enn Covid-19 for barn og unge.

Allikevel vil myndighetene prøve ut denne eksperimentelle vaksinen på barn og unge. Hvorfor det?

Myndighetene har i 14 måneder satt uakseptable begrensinger i retten til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, slike begrensinger som vi kjenner fra diktaturer.

For første gang i fredstid fikk vi ikke feiret 17. mai og Førstemaidemonstrasjonen ble forbudt.

I november i fjor så stod jeg her og advarte mot at vi ikke kom til å få lov til å feire 17. mai i 2021 heller.

Vi såkalte konspirasjonsteoretikere fikk dessverre rett: Det blir ikke et barnetog å se på 17 mai i år heller!

For hvis de kan fortsett å opprettholde møte- og forsamlingsforbudet når så få mennesker dør «av koronarelatert sykdom», så vil de alltid kunne gjøre det.

Nå har myndighetene i over ett år styrt landet etter antall smittede personer. Men de bruker ikke smittevernlovens definisjon.

De som kalles smittede er det ikke etter lovens bokstav – for de aller flestes vedkommende. De fleste har ingen sykdom og det er ikke gjort noen medisinskfaglig vurdering som tilsier at de er syke. 

Myndighetene har kun lagt PCR testen til grunn, som vi vet har denne testen store svakheter.

Den PCR-testen som ble hastegodkjent i, er brukt som gullstandarden som hele det globale koronaregimet hviler på.

Det er en Artikkel som kalles Corman-Drosten-artikkelen

Denne artikkelen ble ikke fagfellevurdert før den ble publisert.

I ettertid er den skutt i senk av 22 forskere som har fagfellevurdert den og funnet ti graverende feil i den, feil som er så alvorlige at hele fundamentet for å bruke den slik den er brukt, raser sammen.

WHO skriver selv på sine sider at jo flere sykluser man kjører testene gjennom, jo flere falske positive får man.

Dette har anerkjente medisinske eksperter verden over pekt på mange ganger.

I Norge brukes opp mot 45 sykluser, og da er man garantert å få svært mange falske positive.

WHO sier selv at denne testen gir så mange falske positive at den ikke kan brukes til å slå fast om en pasient faktisk er smittet eller ei.

WHO advarte om dette i desember 2020.Det betyr i klartekst at svært mange av dem som får en positiv PCR-prøve, sannsynligvis det store flertallet, er friske mennesker, som det verken er grunn til å sette i karantene eller bruke som påskudd for diktatoriske «tiltak».

Disse friske menneskene må delta i et teater hvor de må oppføre seg som om de er syke, smittsom og farlig og tvinges til å isolere seg eller gå i karantene og gå med munnbind.

Positiv PCR skal bare brukes som et hjelpemiddel i kombinasjon med kliniske observasjoner og vurdering av pasienten.

Kort sagt: det er helsepersonell skal vurdere om pasienten er syk eller ei.  Men det er ikke det som skjer.

Ødeleggelse av næringsliv og samfunnsliv i Norge er utelukkende basert på positive PCR-tester som ikke er vurdert på denne måten.Hvorfor tror vi på dette her?  Hvorfor finner vi oss i det?

Basert på en fryktbeskrivelse av situasjonen lanserer regjeringen enda grovere overgrep mot folks privatliv og personlige frihet!

Hvis man skulle legge ned landet og nekte folk å treffe hverandre hver gang det dør et titalls mennesker i måneden på grunn av et virus, så får man aldri åpnet landet for normal virksomhet igjen.

En PCR-prøve som gir så enormt mange falske positive tilfredsstiller ikke kravene i Smittevernloven, og det gjør regjeringas handlinger ulovlige og straffbare.

Nå jobbes det også svært konkret med å etablere vaksinepass og digitale adgangstegn som skal kunne hindre folk i å reise, gå til frisøren, delta på en konsert eller trene på Sats.

De sier at vaksinering skal være frivillig i Norge. Men innføring av vaksinepass er jo indirekte tvang.

Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter.

Det er etisk problematisk at et vaksinepass eller koronasertifikat skal bli brukt som et pressmiddel for gjenåpning av samfunnet.

Det er vanvittig at det i det hele tatt diskuteres å etablere et A-lag og et B-lag i det norske likhetssamfunnet.

Dette kan sammenliknes med apartheid!

Jeg er opprørt og dypt bekymret over utviklingen som vi nå ser i demokratiet vårt. Et åpent demokrati har aldri før krevd en fremvisning av personlige helseopplysninger av befolkningen for at de kan leve helt vanlige liv.

Hvordan er det politisk mulig å innføre krav om vaksinepass, når ingen av vaksinene har fått endelig godkjenning?  

De kliniske studiene avsluttes i 2023. Vi vet ingenting om langtidsvirkningene av disse vaksinene. To av vaksinene er satt på pause i flere land på grunn av dødsfall.

Det er fullstendig uforsvarlig.

Vi vil se på andre mennesker med frykt og mistenksomhet.

Det er et dehumaniserende menneskesyn som fører til økt avstand mellom mennesker.

Et vaksinepass gir oss ikke friheten tilbake!

I Norge dør det cirka 40 000 mennesker årlig av alle årsaker. I løpet av de siste 14 månedene har det dødd cirka 750 mennesker av koronarelatert sykdom.

Det er meldt inn 147 dødsfall etter vaksinering til Legemiddelverket.

Vi har lenge sagt at regjeringas tilsidesettelse av Grunnloven med henvisning til smittevernloven er ulovlig og grunnlovsstridig.

Koronakommisjonen har også kommet med skarp kritikk mot regjeringen. Beslutningen om å stenge ned Norge skulle vært gjort av regjeringen og vedtak i statsråd og ikke av Helsedirektoratet.  

Myndighetene forsikret seg heller ikke om at smitteverntiltakene var i tråd med grunnloven og menneskerettighetene.

I en nylig kommentarartikkel i Morgenbladet skriver professor og tidligere statsråd Gudmund Hernes at regjeringa Solbergs håndtering av koronakrisa i mars 2020 er «en mulig sak for riksrett». 

Det må komme et oppgjør med Statsminister Erna Solberg, jeg tenker som Gudmund Hernes at hun må stilles for riksrett!  

Vi kan ikke leve med at en gruppe embetsmenn og helsebyråkrater har etablert en smittevernstat som har skjøvet rettsstaten til side.

Det må bli et oppgjør mot ledelsen i Helsedirektoratet og departementet!

Helsedirektør Bjørn Guldvog og departementsråd Bjørn Inge Larsen, Helse-Norges mektigste mann, kan ikke sette Grunnloven til side, og attpåtil slette vesentlig dokumentasjon om hvorfor Norge ble stengt ned.  

Oppgjøret må også omfatte de andre politiske lederne.Til nå har Stortinget stilt seg fullt og helt bak regjeringa. De er også vanlige mennesker som meg og som dere.

Hvorfor sier de ikke fra!? Hvor er opposisjonen?

 Norsk presse har ikke oppfylt sin rolle som den fjerde statsmakt. De har vært de største pådrivere for å opprettholde frykten og drepe et sunt og differensiert ordskifte.

Mange tror at «bare koronaen er over» får vi tilbake det normale livet vårt. Det er nok dessverre en illusjon. 

Verdens maktelite har ikke tenkt at vi skal få tilbake noe som likner det livet vi kjente.

Den globale unntakstilstanden som ble innført med covid-19 som påskudd, er på vei til å ødelegge våre demokratiske samfunn. 

Mellommenneskelige relasjoner og kontakt, en åpen dialog og debatt har blitt erstattet av diktatoriske fullmakter.

 Er vi på vei tilbake til middelalderens føydalsamfunn?  

Erna Solberg og Bent Høie styrer fremdeles Norge som en ettpartistat.

Det har nå blitt normalen at Regjeringen, og kommunale «småkonger», kan vedta svært inngripende tiltak overfor enkeltpersoner og bedrifter– uten å være åpne om det faglige grunnlaget beslutningene bygger på.

Regjeringa bestemmer fremdeles hvem og hvor mange vi kan ha besøk av i våre private hjem. Nordmenn som har vært i utlandet interneres på såkalte karantenehotell. Som de må betale for selv.

Hva slags frihet er det?

Norske borgere må fremdeles tåle de mest omfattende inngrep i sine liv siden annen verdenskrig.

Ytringsfriheten er i fare. Google, Facebook og Twitter driver åpenlyst sensur av meningsytringer de ikke liker.

Norsk presse driver heksejakt på mennesker som har ytret seg kritisk til myndighetenes koronapolitikk.

Dette er velkjente teknikker fra propagandamaskineriet til regimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Vi har folk her i dag som har ofret mye, som har mistet både venner, omdømme og inntektsgrunnlaget sitt, fordi de har brukt sin ytringsfrihet til å protestere mot de inngripende tiltakene.

Det er ikke til å tro!

I november stod jeg her og advarte mot at vi var på vei mot et meningsdiktatur i Norge! Nå er vi her!

Men vi ser at motstanden og skepsisen til den offisielle fortellingen om pandemien øker hos det norske folk.

I flere vestlige demokratier er det store demonstrasjoner mot den globale nedstengningspolitikken. Hvorfor leser vi ikke om det i norsk presse?

Over hele verden går fagfolk og våkne mennesker sammen, de organiserer seg og sier fra om at det som nå skjer ikke bygger på vitenskap, det hele er et stort eksperiment mot menneskeheten.

Vi må alle slutte opp om The Great Barrington Declaration, som nesten 800 000 bekymrede borgere, over 14 000 forskere innen folkehelse og medisin og 43 000 praktiserende leger har undertegnet.

I dag, på 1. mai, vil jeg rette en stor takk til alle dere som har vært modige nok til å bruke sin stemme i det offentlige rom.

Vi vet at det koster!

Nå må vi finne hverandre og stå sammen- skulder ved skulder! 

Vi må tørre å si ifra når noe skurrer!

Det er nå det gjelder!

Dette er av historisk viktighet!

Forrige artikkelStore 1. maidemonstrasjoner i Frankrike. Både fagbevegelsen og de gule vestene er på banen igjen.
Neste artikkelDet finnes ingen erstatning for kunnskap