Nyoppdaget katastrofal antistoffdannelse etter AstraZeneca-vaksinen

0
Shutterstock

«Antistoffene som ser ut til å gi alvorlige komplikasjoner etter at man har fått AstraZeneca-vaksinen, er identifisert. Initiativet og analysene kom fra verdens nordligste behandlingstjeneste.» Dette skriver ei gruppe forskere i en kronikk i Tidsskriftet, organ for Den norske legeforening.

Forskerne er Ingvild J. Lægreid, Ingvild H. Sørvoll, Siw L. Ernstsen, Kjersti Daae Horvei, Stina Hauglann, Svetlana Lund, Renathe Henriksen Grønli, Christianne Solbø, Marthe Pedersen, Maria Therese Ahlen. De skriver videre:

«Det man vet er at flere pasienter i løpet av en kort periode ble lagt inn på sykehus med et uvanlig og alvorlig symptombilde. De hadde svært høye nivå av antistoffer mot platefaktor 4/polyanion-komplekser, og vi så samtidig sterk trombocyttaktivering uten nødvendig provokasjon med f.eks. heparin eller andre aktivatorer. Det kliniske bildet var forenlig med spontan autoimmun heparinindusert trombocytopeni. Ut fra det man vet, hadde ikke disse pasientene annet til felles enn nylig vaksinering med AstraZenecas covid-19-vaksine, slik at man kan kalle det en vaksineindusert trombotisk trombocytopeni. Ingen hadde fått heparin før innleggelse.»

«Hypotesen ble raskt denne: Hvis det kliniske bildet er relatert til vaksinen, må vaksinen på en eller annen måte trigge en immunreaksjon som fører til dannelse av trombocyttaktiverende antistoffer. Hva som trigger reaksjonen, vet man ikke. Hypoteser er det flere av, der både egenskaper ved vektoren ChAdOx1, spike-proteinet man immuniseres mot og en uheldig injeksjonsteknikk ved vaksinesetting har vært diskutert. Sannsynligvis vil faktorer hos enkeltpasienter også spille inn. Hva disse eventuelt er, er ikke kjent på nåværende tidspunkt. Mekanismen kan være multifaktoriell.

Ut ifra internasjonale tall på vaksinerte og antall rapporterte tilfeller synes risikoen svært liten, men tallene fra Norge gir et foreløpig grovt estimat på ca. 1 per 25 000 vaksinerte. Kan vi akseptere en slik risiko for en potensielt dødelig bivirkning hos unge friske mennesker med lav risiko for å dø av covid-19?»

Kommentar: AstraZenecas vaksine stanses

Danmark ble det første landet som stanset bruk av AstraZenecas vaksine på permanent basis.

Tyskland, Italia og Frankrike stanser også bruk av AstraZenecas vaksine. Det samme gjør Spania, Portugal, Slovenia og Latvia. Sverige har fulgt etter og ble da det 15. landet som stanser denne vaksinen. Norge har inntil videre satt den på vent.

AstraZeneca-vaksinen er finansiert av blant annet Norge og Bill & Melinda Gates Foundation gjennom vaksinealliansen Gavi.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelVaksinepass utfordrer vårt syn på mennesket
Neste artikkelDe gir bort Oljefondet til finanskapitalen