Tysk kriseplan for matforsyningen

0
Tomt supermarked i Berlin i mars 2020. Tyskland forbereder seg på matrasjonering. Foto: Shutterstock

I Tyskland har forbundsregjeringen og delstatene ifølge landsbruksminister Julia Klöckner utarbeidet en nødplan for matforsyningen i tilfelle krise. Av krisesituasjoner nevner hun en massiv svikt i strømforsyningen.

Av Jan Herdal.

Tysk fornybar kraft subsidieres årlig med over 300 milliarder kroner etter dagens kurs, og ny rekord er anslått i år. Ikke desto mindre sank andelen fornybar kraft i første kvartal til 40 prosent av totalen, mot 52 prosent samme periode i fjor. Årsaken er mer skyer og mindre vind.

Samtidig har klimakvoteprisen satt nye rekorder i år, slik at også kull- og gasskrafta blir stadig dyrere. Europas høyeste strømpris blir enda høyere. Lite tyder på at Mutti Merkel og hennes regjering har kontroll på det grønne energiskiftet.

Mer overraskende er det at kraftproduksjonen fortsetter å synke, i år med 3,2 prosent i forhold til første kvartal i fjor. Den har falt med 10 prosent siden 2017.

Underlig i et land som planlegger svære elektrifiseringsprosjekter som vil kreve en anslått vekst i strømproduksjonen på ca. 30 prosent innen 2030. Landets siste 4 atomreaktorer skal nedlegges innen utgangen av 2022, to i år, to til neste år. Utfasingen av kullkraft fortsetter.

Til de kraftkrevende prosjektene hører visjoner om massiv produksjon av hydrogen til energiformål. Energimessig vil det gå med omtrent tre deler strøm for å få ut en del hydrogen, et sløseri som krever en helt annen energisituasjon enn den Tyskland har rotet seg inn i.

Utbyggingen av ny vindkraft er sterkt redusert, ikke minst på grunn av økende folkelig motstand. Samtidig trådte en ny energilov i kraft ved årsskiftet. Med denne forsvant subsidiene til eldre vindkraftverk over 20 år. De har ingen mulighet til å overleve på markedspriser.

Det betyr at nedleggingen av gamle vindkraftverk begynner for alvor. Utbyggingen økte ganske jevnt i begynnelsen av dette hundreåret, slik at årskontingentene som tas ut vil bli stadig større. Hvis ingenting endres, kan det bli netto nedbygging av vindkraft i Tyskland om noen år.

Trolig klokt av tyske politikere å legge kriseplaner for matforsyningen. Spørs om det rekker.

Les også her: Rohstoffe vor einer Preisexplosion

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.