Troms Kraft på nye ville veier – vindkraft i Finnmark?

0
Konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft. Foto: Marius Fiskum/Troms Kraft

Mange norske kraftselskaper har de siste 20 årene prøvd å tjene penger på ymse spekulasjonsprosjekter. Og i stor grad har det gått galt. Vi husker spesielt vanviddet knyttet til investeringene i det som ble kalt «Terra-skandalen» der kraftdirektører fikk lurt sine styrer og sine kommunale eiere til å låne penger til ytterst tvilsomme investeringer. Milliarder ble tapt.

Av Odd Handegård.

Troms Kraft hadde en annen variant, der selskapet lurte eierne til å tro at det var mulig å tjene penger på noe helt annet enn kraft, nemlig kraft i kombinasjon med salg av «kultur» i Sverige. Selskapet tapte nesten 2 milliarder. Troms Kraft har i perioden 2010-2020 ikke betalt ut ett øre i profitt til eierkommunene. Inntektene har i stedet gått med til å dekke tapet i Sverige og til å finansiere underskuddet på vindkraftanlegget på Fakken (i Karlsøy) som Troms Kraft ikke har klart å selge, tross flere forsøk.

Ut fra dette er det nesten litt rart at Troms Kraft nå har tenkt å prøve seg igjen på spekulasjonsmarkedet. Det hele startet med at selskapet slo seg sammen med selskaper i Narvik og Bodø, og prøver nå i tillegg å kjøpe opp Vesterålskraft med sikte på å bli et så stort økonomisk «lokomotiv» at man kan våge seg på større (tvilsomme) prosjekter. Foreløpig har kraftselskapet i Nord-Troms, Ymber, klart å stå imot.

Troms Kraft har konstatert at Troms og Finnmark ikke har særlig overskudd av kraft, men at kraftoverskuddet i Nordland er stort, omtrent 7 TWh – det sendes i dag stort sett sørover. Mye av dette overskuddet vil Troms Kraft nå sende til Kiruna i Sverige med en ny utenlandskabel som Statkraft faktisk allerede har funnet «interessant».

Men den nye driften ved LKAB trenger ikke bare 7 TWh, men hele 55 TWh fornybar energi som skal brukes til å «omstille virksomheten». I stedet for å bruke mye fossil energi til stålproduksjonen, skal man over «på grønn kraft». Derfor er Troms Kraft igjen blitt interessert i vindkraft, tross fiaskoen med Fakken-verket. Detaljene er ikke klare, men direktøren, Semming Semmingsen, forteller til Nordlys (den 26. mars) at det i første omgang er aktuelt å bygge ut vindkraft i Øst-Finnmark. Det planlegges derfor ny kabel også til Sverige fra Øst-Finnmark til Kiruna. Det enorme kraftbehovet i Kiruna gjør elektrifiseringen av sokkelen i Nordsjøen nesten til småtteri, og vil kanskje medføre vindkraftforslag både i Skjervøy, Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen – i tillegg til nye områder i Nordland.

Planene til Troms Kraft er naturligvis en del av den generelle sentraliseringen av offentlig virksomhet som det aldri kommer noe godt ut av. Den bør derfor stanses. Samtidig er det viktig at Motvind Norge m.fl. følger opp denne saken før det er for seint. Her er det interessene i to og et halvt fylke som står på spill, og Motvind bør ha glimrende alliansemuligheter i samtlige fylker.

Her er et av oppslagene om det nye «krafteventyret» i Sverige.

Forrige artikkelVerdens største oljeselskap vil garantere Kinas energiforsyning
Neste artikkelProblemet med John Færseth