Problemet med John Færseth

0
Illustrasjon: Shutterstock

er at han kun ser splinten i sin nestes øye, ikke bjelken i sitt eget. Det åpenbarer seg allerede i tittelen på hans artikkel i Trønderdebatt 31. mars, der han spør:  er venstresida sårbar for propaganda?  

Av Lars Birkelund.

For alle er sårbare for propaganda, ikke minst Færseth sjøl. Som da han i likhet med den rødgrønne regjeringen og et samlet storting lot seg lure av krigspropagandaen mot Libya. Og litt seinere omtrent likelydende propaganda mot Syria. Dette på et tidspunkt da mange av de han kaller konspirasjonsteoretikere faktisk skjønte at det var krigspropaganda og advarte på det sterkeste mot  krigene som vedvarer den dag i dag.

Faksimile fra Trønderdebatt

Problemet med John Færseth er imidlertid ikke bare at han er sårbar for propaganda, men at han later som om det finnes absolutte sannheter om forhold som er svært omstridte. For det er inntil videre umulig å komme til bunns i hva som egentlig skjedde i en del tilfeller, sjøl om Færseth later som om han vet. Og det er bedre å være i tvil om visse saker enn å tro blindt på noe som er feil, da det kan få katastrofale konsekvenser. Som krigene mot Irak, Libya og Syria, som alle var/er basert på løgner og halvsannheter. Det samme gjelder i stor grad Norge/Vestens politikk overfor Russland, Kina og Venezuela.

Problemet med John Færseth er dessuten at han mistenkeliggjør og sverter de som stiller spørsmål ved de «sannhetene» han forfekter, på samme måte som mcchartyistene på 50-tallet. Ja, det var sånne som Færseth Sigbjørn Hølmebakk sikta til med begrepet «brønnpisser».  Og Færseths «sannheter» er alltid til trøst og behag for øvrigheta i Norge, USA, EU og NATO. Slik poserer han som kritisk intellektuell. Men i virkeligheten er han kun kritisk til de som er kritiske, mens han smisker med øvrigheta. I håp om å avansere videre inne i det norske/vestlige etablissementet? Han har lyktes så noenlunde med det, da mange nå regner ham som ekspert på konspirasjonsteorier. Men igjen: det er kun de som liker hans konklusjoner som regner ham som ekspert på feltet, uten at jeg dermed sier at alle konklusjonene hans er feil.

Problemet med John Færseth er ikke minst at han unngår åpen debatt med de han ikke klarer å takle, mens han anklager ikke-navngitte personer for å «sverte organisasjonen Syrian Civil Defense, også kjent som De Hvite Hjelmene». Men her er det igjen Færseth som har latt seg lure, av propagandaen som går ut at organisasjonen består av upartiske, objektive og heltemodige redningsarbeidere. For hvem er White Helmets?

«Det syriske sivilforsvaret…….er sivile forsvarstyrker som opererer i Syria, også kjent som Folkets Hær…..Styrkene har vært del av ICDO, en internasjonal organisasjon for sivile forsvarstyrker siden 1972 (ble opprettet i 1953, iht andre kilder), da de var rundt 50 000 frivillige. De har ingen forbindelse med og må ikke forveksles med the White Helmets/Syria Civil Defence» Wikipedia.

«Må ikke forveksles», men det er på sett og vis det vestlige/norske medier og politikere har gjort og fortsatt gjør. For det ser ikke ut som om de en gang kjenner til det egentlige sivilforsvaret i Syria. De bruker det aldri som kilde, mens White Helmets/Syrian Civil Defence har blitt brukt ved utallige anledninger. NRK har sendt en dokumentar om White Helmets, men ikke om det egentlige syriske sivilforsvaret.

Mediene og politikerne forveksler på denne måten en organisasjon som ble stiftet av James Le Mesurier, en tidligere britisk etteretningsoffiser i 2013, med en som ble stiftet i Syria i 1953. De forveksler en organisasjon som påstår å ha 3000 frivillige medarbeidere med en som har 50.000 frivillige medarbeidere. En som kun opererer i anslagvis 10-15 % av Syria med en som opererte i hele Syria før krigen (nå i de 70 % av Syria som regjeringen kontrollerer og der mer enn 90 % av syrerne bor).  

Færseth klandrer videre flere lokallag i Rødt fordi de har «invitert Assad-vennlige skribenter fra kretsen rundt Steigan som innledere for å snakke om Syria». Men hva skjedde med «kjenn din fiende»? Hvorfor skal man kun lytte til Assads fiender? Hvis man kun lytter til slike og ikke til Assad sjøl eller til hva «Assad-vennlige» sier blir man jo nettopp sårbar for propagandaen fra de som fører krig mot Syria.

«Et medlem av partiets internasjonale utvalg har også offentlig trukket i tvil gassangrepene i Douma i april 2018». Ja, tenke seg til at noen ikke er like blind i sin tro som det Færseth sjøl er. Jeg tør ikke å være like skråsikker som Færseth. Men også denne påstanden er sannsynligvis kun en del av krigspropagandaen mot Syria. USAs utenriksdepartement advarte til og med ved en anledning mot å reise til Syria fordi terrorgrupper bruker  kjemiske våpen.      

Les gjerne mer om dette, White Helmets og annet i boka mi Norges krig mot Syria. Her Trønderrøds omtale av boka. 

Det Færseth sier om Russland, Ukraina, Maidan er også høyst subjektive «sannheter», som vi bør samtale om. Men samtale vil altså ikke Færseth, kun med de inne i eget ekkokammer.

Problemet med Færseth er også at han synes å være temmelig ekstrem. Se skjermdump. 

Artikkelen ble refusert av Trønderdebatt, her er den utvida noe.

Les også: KonspiraFærseth

Forrige artikkelTroms Kraft på nye ville veier – vindkraft i Finnmark?
Neste artikkelTotal trekker seg ut av gassprosjekt i Mosambik etter terroraksjon