KonspiraFærseth

154
John Færseth har gjort seg til en slags "kjendis" på boka KonspiraNorge

Det er med konspirasjonsteorier som med alle andre teorier, enten er de sanne eller så er de falske – og det kan bare avklares gjennom undersøkelser.

Av Pål Steigan, først publisert i avisa Ny Tid 17. august 2017.

John Færseth har gjort seg til en slags «kjendis» på boka KonspiraNorge

«Konspirasjonsteori» er i dagligtalen noe i nærheten av et skjellsord. Det å kalle en påstand for en konspirasjonsteori betyr i praksis å stemple den som useriøs, på grensen til det sinnssyke eller i hvert fall ikke noe som bør tas på alvor.»

Jeg kan skrive under på dette. Det er akkurat slik begrepet brukes i den politiske kampen. Hvis du er uenig i eller motstander av et politisk standpunkt kan du i stedet for å komme opp med motargumenter velge å stemple det som en «konspirasjonsteori», og lykkes du, vil motstanderen være utdefinert fra det politiske ordskiftet.

Ordene er ikke mine. De står i boka KonspiraNorge av John Færseth, Humanist Forlag 2013. Og er det en mann i norsk offentlighet som er ekspert på å bruke begrepet på denne måten, så er det samme Færseth.

Sist brukte han det i et utfall mot redaktøren av Ny Tid, Truls Lie. Færseth brukes til og med av mediene som en ”ekspert på konspirasjonsteorier”, nettopp på grunn av denne boka.

Uten metode, bevisst sammenblanding

Jeg har derfor vært nødt til å lese den for å studere Færseths metode, og for å se om han har noen poenger. Problemet er at han har ingen metode. Man skulle ha trodd at før man begynner å snakke om konspirasjonsteorier, burde man få noenlunde klarhet i hva en konspirasjon eller sammensvergelse er for noe og å helst også drøfte noen virkelige sammensvergelser. Da kunne man ha en bakgrunn og en metode for å skille mellom virkelige og innbilte konspirasjoner.

Færseth innrømmer at det har eksistert konspirasjoner i den virkelige verden, men stort sett prøver han å sykeliggjøre og kriminalisere enhver som sier at det foregår hemmelig og uredelig spill fra ulike maktorganer som holdes godt skjult for offentligheten.

Kritikk av NATOs kriger på Balkan slås i hartkorn med troen på utenomjordisk teleportasjon, romøgler og Illuminati.

I stedet for å gi oss en seriøs mulighet til å skille mellom virkelige sammensvergelser og fantasiforestillinger, gjør han et forsøk på å stemple nærmest enhver kritikk av makthavernes manipulasjoner som et psykologisk avvik.

Naturligvis finnes det spinnville forestillinger og innbilte konspirasjoner. Men én virkelig konspirasjon kan være farligere enn 100 fantasifostre til sammen.

Ledelsen i USA løy om «episoden i Tonkin-bukta» for å skaffe seg et påskudd til å gå til krig mot Vietnam. Her USS Maddox.

Eksempel 1: Episoden i Tonkin-bukta:

Det ble sendt ut en historie fra den amerikanske overkommandoen om at nord-vietnamesisk marine hadde angrepet USAs marinefartøyer i internasjonalt farvann i 1964. Dette førte til at president Lyndon B. Johnson gikk på TV og erklærte at USA ville slå tilbake mot Nord-Vietnam.

US Naval Institute skriver om dette på sine nettsider at ”ledende regjeringstalsmenn forvrengte fakta og førte amerikansk opinion bak lyset”, noe som førte til USAs fulle deltakelse i Vietnamkrigen. Som kjent førte denne sammensvergelsen mot offentligheten til tap av nesten 4 millioner menneskeliv og uhorvelige ødeleggelser.

Colin Powell under hans tale i FN 2003 da han løy om Irak

Eksempel 2: “Krigen mot terror”

Siden George W. Bush erklærte krigen mot terror i 2001 har verden vært inne i en permanent krig der krigsteatrene har skiftet fra Afghanistan og Irak til Libya, Ukraina, Jemen og Syria. Alle disse krigene er blitt motivert ut fra falske fortellinger og til dels tåredryppende historier som har hatt til formål å nettopp påvirke folks følelser og holdninger, som det heter i USAs manual for psykologisk krigføring, slik at de skulle bli positivt innstilte til krigføringa. En av de mest berømte, eller beryktede, var Colin Powells tale i FN i 2003 der han framførte direkte propagandaløgner om Iraks ikke-eksisterende ”weapons of mass destruction”.

Eksempel 3, djupstaten:

«Ola Tunander har i mange år vært en norsk talsmann for eksistensen av en «deep state», altså skjulte nettverk og strukturer som kan operere på tvers av loven. Blant annet mener han at det finnes skjulte nettverk som forbinder amerikansk etterretning med etterretnings- og militærvesen i allierte og nøytrale land som står klare til å gjennomføre destabiliseringsoperasjoner eller til og med statskupp dersom de valgte regjeringene går over grensene som er satt for dem.»

Den tidligere CIA-agenten Philip Geraldi utga i 2015 bok The Deep State, og der viser han konkret hva denne djupstaten er og hvordan den fungerer. Den som måtte være i tvil kan følge med på spillet mellom etterretningstjenestene, neocons og mediene etter valget i USA og more seg over en djupstat i krig med seg sjøl.

Når det gjelder USAs hemmelige innblanding i andre staters anliggender, sivile og militære nettverk og forberedelser til og gjennomføring av kupp, så er dokumentasjonen fra USA sjøl så overveldende at det har liten hensikt å tilbakevise Færseths petitesse. La meg bare nevne et av de klassiske: kuppet mot Mossadegh i Iran i 1953. I 2013 offentliggjorde CIA sjøl at det var de som sto bak. Så er den konspirasjonsteorien bekreftet en gang for alle.

Bygning 7 i World Trade Center går i fritt fall uten påvist ytre årsak.

Eksempel 4, 11. september:

Færseth bruker mye plass på 11. september og stempler enhver som stiller seg kritisk til den offisielle versjonen til Bush-regjeringa som «konspirasjonsteoretiker». Jeg akter ikke å gå inn i hele den materien. Det er et livsverk jeg ikke har tid til. Men jeg vil nevne bygning 7. Færseth skriver:

«Det nærliggende bygget WT7 falt syv timer senere, uten å være truffet verken av flyene eller av tårnene. Det må være ødelagt av myndighetene, og dermed må tårnene også ha vært det. Siden bygget blant annet huset CIA, gjorde myndighetene dette for å skjule spor!

Bygg trenger ikke å bli rammet direkte av fly eller fallende stålkonstruksjoner for å bli ødelagt. Det oppstår en så sterk jordskjelveffekt når enorme mengder stål deiser i bakken i høy fart noen titalls meter unna, at bærebjelker kan bli svekket. Senere undersøkelser har vist at WTC7 i tillegg ble truffet av biter av nabotårnet. Bæreevnen ble ytterligere svekket av langvarige branner matet av byggets mange oljetanker for nødaggregater, bl.a. for CIAs behov ved strømbrudd.»

Kommentar: Bygning 7 er den eneste i kjent historie som har falt ned på den måten, uten påviselig ytre årsak. Det er en gåte som ingen ingeniører har klart å løse. Man må gjerne tro på den offisielle historien, slik Færseth åpenbart gjør. Men man får prøve å leve med at andre stiller seg kritiske, uten dermed å sykeliggjøre dem.

Mens han er i gang bruker Færseth stempelet sitt ikke bare på Truls Lie, men på SVs Berit Ås og NTNU-forskeren Trond Andresen.

Eksempel 5: Organhandel

Færseth skriver:

«Påstander om organiserte organtyveri i stor skala – som ikke er det samme som at fattige mennesker for eksempel selger nyrer for å finansiere en bedre fremtid for seg selv og familien – har dukket opp med jevne mellomrom de siste 20–30 årene. Som oftest dreier det seg om fortellinger fra fattige land eller fra krigsområder, der den ene eller begge parter blir beskyldt for å ta livet av krigsfanger for å stjele organene deres, noe man til nå ikke har klart å finne et eneste bevis for der beskyldningene har blitt gransket.»

Det skriver altså Færseth. Interpol er av en litt annen oppfatning. På sine nettsider skriver de:

” Trafficking in humans for the purpose of using their organs, in particular kidneys, is a rapidly growing field of criminal activity. In many countries, waiting lists for transplants are very long, and criminals have seized this opportunity to exploit the desperation of patients and potential donors. The health of victims, even their lives, is at risk as operations may be carried out in clandestine conditions with no medical follow-up.”

Hvorfor spurte de ikke Færseth? Han vet jo at dette er umulig og at det ikke finnes et eneste bevis for dette.

Den islamske staten kunngjorde en fatwa i 2015 som sa at det var tillatelig å fjerne et organ fra en fange, sjøl om fangen skulle dø, hvis det kunne redde en muslims liv.

Se også en rapport publisert i The Independent.

Men hvis man velger å tro på KonspiraFærseth behøver man ikke en gang undersøke slike tilfeller. Utrolig praktisk.

Et nyttig redskap for de mektige

Færseths bruk av konspirasjonsstempelet har en pussig evne til å dekke til den kriminelle virksomheten som CIA, US State Department og andre mektige krefter bedriver, og slå enhver kritiker i hartkorn med dårekistekandidater.

Men det er som Noam Chomsky sa en gang at det er med konspirasjonsteorier som med alle andre teorier, enten er de sanne eller så er de falske – og det kan bare avklares gjennom undersøkelser.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


154 KOMMENTARER

 1. Problemet er altså å identifisere den/de skyldige. Jeg holder en knapp på psykologer og deres klonende professorer med fjertefølje og ormeyngel, samt en del psykiatere. De kjennetegnes ved at de er Gudsforlatte åndsparasitter som stjeler hellig liv og kan derfor tilsynelatende se hellige ut.

     • Du kan jo ta en titt på no.alt.diskusjoner på Usenet. Dessuten grunnla en djeveldyrker en gren av psykologien, såkalt secret branch, tror jeg, og Dyrets religion er psykiatri, har jeg blitt fortalt og har erfart.

      Jeg har mange tiårs erfaring med djevelskap fra psykologer og deres klonende professorer, og har analysert både dem og deres metoder. Typisk for dem er at de anklager folk de vil ta knekken på for det de selv står bak, og de har en livsfilosofi eller faglig lov at de skal være i stand til å knuse ethvert menneske på denne jord, og gjør det, spesielt folk som søker sannhet.

     • I den russiske byen Beslan, hvor terrorister sprengte en skolebygning med barn, hadde man (psykologer?) plassert sprengstoff i bygningene under byggeperioden. Jeg tror at noe slikt kan ha skjedd i WTC-tårnene.

      Jeg «observerte» at trolig en norsk psykolog var i Beslan for å hjelpe terroristene å unngå å bli gale slik at de ville klare å gjennomføre terroraksjonen.

   • Er Henriksen en konspirasjonsteoretiker eller er dette vrangforestillinger? Er posten hans et forsøkt på ironi eller skriver han med fullt alvor? Er det ment som humor?

     • Legg ut konkrete bevis takk. Jeg er ikke interessert i eller har tid til å søke rundt på nettet for å finne bevis på dine påstander. Vil du bli tatt seriøst bør du underbygge det du kommer med på en saklig og god måte. Hvis ikke, virker du for meg, som en fabulerende lunatic. Det er temmelig drøye påstander du kommer med, slik jeg ser det. Men bevis gjerne at jeg tar feil. Alltid åpen for ny kunnskap.

    • Vel det er vel kanskje litt farlig å diagnostisere folk online hvis en ikke heter Færseth vel å merke, men jeg tror Henriksen er kraftig medisinert. Har foreslått for ham tidligere å skifte til medisinsk mariuahna men det kan virke som jeg ikke har blitt hørt.

     • Det har jeg hverken hørt eller lest. Dessuten bruker jeg ingen medisiner og har ikke noe behov for det eller lyst til å forgifte meg selv med nervegift.

      Psykiatriske medisiner har til hensikt å bryte ned Guds ånd i folk, så det vil jo være tåpelig å benytte noe sånt.

     • Tvangstanker forårsakes av åndsparasitter som invaderer ens ånd og forsøker å få en til å tenke i en bestemt retning. Det er mange av dem blant psykologer og psykologiprofessorer og tildels psykiatere. De tyr til åndstyveri når deres faglige tro får dem til å dø, åndelig sett.

      De har svært liten innflytelse på mine tanker, men har litt negativ virkning på min fysiske kapasitet når de stjeler ånder og strammer musklene sine rundt dem.

 2. Er USA alene den store synderen her, og i andre sammenhenger? Hva med noen flere eksempler fra komunistiske land og diktaturer? For balansens skyld?

  • Psykologer og professorer som infiltrerer alt de kan ha nytte av å infiltrere for å skape konflikter, og så skylde på de som de vil ta knekken på, de som Gud gir sine åndelige og fysiske gaver til.

   • Kjære Terje Henriksen.

    Det er mulig du er oppriktig i dine mange kommentarer, det kan jeg ikke vite. Men du gjentar de samme strofene gang på gang uten å begrunne noe som helst. Dine kommentarer fremstår som skreddersydde for å latterliggjøre og deskreditere alt som har med alternativ tenkning å gjøre. Så hvis du er oppriktig, gjør deg selv, din sak og steigan.no en tjeneste og ta en pause. Alternativt, forklar heller hva du mener via lenker eller redegjør for dine påstander på andre måter.

    Du er spesielt flink til å fremstille troende mennesker som koko. Dette klarer de i mange sammenhenger fint på egenhånd, så hvis dette er målet ditt, kan du ta det helt med ro. Igjen, det er mulig du er oppriktig, men du skader isåfall bare din egen sak.

    Bildet du tegner av «konspirasjonsteoretikere» er nærmest identisk med Færseths fremstilling. Dersom det skulle vise seg at dere faktisk er en og samme person, ville jeg ikke bli så veldig overrasket.

    Mvh Ola

  • Säkerligen inte, men det är kanske inte helt nödvändigt att påpeka detta, då fiendens konspirationer ju enligt narrativet inte är «konspirationsteorier» utan fakta.

   Det är inte en «konspirationsteori» när man anklagar Hitler, gamla Sovjetunionen eller idag Putin och Ryssland för att konspirera och agera hemligt, vilket sker i stort sätt varannan vecka i msm. Narrativet om Riksdagshusbranden i Berlin och Moskvaprocesserna, där man kan ha flera goda skäl att hålla med, eller å andra sidan det bisarra «påverkandet» av det amerikanska valet, där «konspirationsteori» inte räcker långt för att beskriva idiotin – inget av detta är ju «konspirationsteori».

   Det är bara «konspirationsteori» när man anklagar västvärldens makthavare, inklusive fulpropagandamedia, och bisarrt nog västvärdens underrättelsetjänster (som har hemligt agerande till yrke), för agera med dolda syften och inte säga sanningen till allmänheten.

   Detta kan inte ske, och den redaktör i msm som inte sållar bort allt sådant kommer att mista jobbet.

   • «Det är bara “konspirationsteori” när man anklagar västvärldens makthavare, inklusive fulpropagandamedia, och bisarrt nog västvärdens underrättelsetjänster (som har hemligt agerande till yrke), för agera med dolda syften och inte säga sanningen till allmänheten.»

    Godt observert!

    «Fyrsten, avhandling om politisk taktikk og strategi skrevet i 1513 av den italienske diplomat og politiske teoretiker Niccolò Machiavelli, utgitt først i 1532. Et hovedpoeng i avhandlingen er at en fyrste, makthaveren, for å holde sin stat sammen og styrke den utad, ikke kan være bundet av moralregler med hensyn til valg av virkemidler; en slik binding ville gjøre oppgaven umulig. Fyrsten har hatt stor innflytelse på senere politisk tenkning.»

    https://snl.no/Fyrsten

    Det er nok mange fyrster i djupstaten, som alle har studert sin Machiavelli. Ellers har mennesket et godt grunnlag for intrigespill, kanskje vårt fremste kjennetegn. Alle midler er tillat. Fordelen med vår tid er at det er enklere med en faktasjekk, men også dette er nettgigantene i ferd med å gjøre noe med. Fakta skal være til fyrstenes fordel. Som eBays grunnlegger Pierre Omidyar og spekulanten George Soros. To egoer som utvilsomt ser seg selv som fyrster.

    • Har noen forstått hvorfor Glenn Greenwald fortsatt jobber for Pierre Omidyar og The Intercept?

     Greenwald er den eneste journalisten hos The Intercept som virkelig våger å kritisere de som Pierre Omidyar støtter.

  • Undertrykking av kunnskap om de verste overgrepene i kommunistiske land og diktaturer skyldes i utgangspunktet felles konspirasjon mellom de «Allierte» under og etter både den første og den andre verdenskrigen. Allerede den første verdenskrigen var i hovedsak et resultat av en konspirasjon innenfor den anglo-amerikanske og sterkt Rotschild/sionistisk-influerte overklassen. Det handlet om å forsvare det britiske imperiets hegemoni og dets dominerende industrielle og finansielle bakmenn. Og der var disse konspiratørene helt fra 1890-tallet av villige til å ty til nær sagt et hvilket som helst middel for å hindre og ødelegge det fremvoksende, både teknologisk og sosialt overlegne Tyskland for nær sagt enhver pris. Les f.eks. Gerry Dochertys og Jim MacGregors Hidden History – The Secret Origin of The First World War. En konspirasjon som lyktes fordi man klarte å få både revansjistiske franskmenn og det tsaristiske Russland til å stille opp med sine unge menn som «kanonføde». Noe tilsvarende allianse under andre verdenskrig. Kroneksemplet på den konspiratoriske tankegangen der når det gjaldt forbrytelser på sovjetisk side er vel kanskje det overlagte drapet på så godt som hele det høyere polske offiserskorpset i Katyn. Både britiske og amerikanske myndigheter var fullt klar over at det var Stalin, Beria og sovjetkommunistiske «fotsoldater» som stod bak dette, men Churchill, Roosevelt & Co gjorde hva de kunne for å dekke over det hele. Tilsvarende bærer hele «oppgjøret» etter krigen preg av å være en eneste stor konspirasjon som ikke skilte seg stort fra skueprosessene mot «trotskyister» og «høyreavvikere» i Moskva i 1936 og 1938. I begge tilfeller i hovedsak basert på «tilståelser» fremtvunget ved tortur og trusler mot familiemedlemmer og andre nærstående. Også Jalta-avtalen som brakte det meste av Øst-Europa under det sovjetkommunistiske diktaturet var jo også i høyeste grad et resultat av en konspirasjon mellom de «Allierte».

   According to the Polish diplomat Edward Bernard Raczyński, Raczyński and General Sikorski met privately with Churchill and Alexander Cadogan on 15 April 1943, and told them that the Poles had concrete proof that the Soviets were responsible for the massacre. Raczyński reports that Churchill, «without committing himself, showed by his manner that he had no doubt of it». Churchill said that «The Bolsheviks can be very cruel».[60] However, at the same time, on 24 April 1943, Churchill assured the Soviets: «We shall certainly oppose vigorously any ‘investigation’ by the International Red Cross or any other body in any territory under German authority. Such investigation would be a fraud and its conclusions reached by terrorism».[61] Unofficial or classified UK documents concluded that Soviet guilt was a «near certainty», but the alliance with the Soviets was deemed to be more important than moral issues; thus the official version supported the Soviets, up to censoring any contradictory accounts.[62] Churchill asked Owen O’Malley to investigate the issue, but in a note to the Foreign Secretary he noted: «All this is merely to ascertain the facts, because we should none of us ever speak a word about it.» https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre#At_the_Nuremberg_trials

  • I boken Allied Wartime Diplomacy av Edward J. Rozek, en historiker og statsviter som knapt kan mistenkes for å ha vært ute etter å hvitvaske nazistene finner man blant annet gjengitt et brev til BBC fra 1944 hvor konspirasjonen mellom de «Allierte» ifm de planlagte «rettssakene» staves ut i klartekst. Teksten i selve brevet

   Sir,

   I am directed by the Ministry to send you the following circular letter:

   It is often the duty of the good citizens and of the pious Christians to turn a blind eye on the peculiarities of those associated with us. But the time comes when such peculiarities, while still denied in public, must be taken into account when action by us is called for.

   We know the methods of rule employed by the Bolshevik dictator in Russia itself from, for example, the writing and speeches of the Prime Minister himself during the last twenty years. We know how the Red Army behaved in Poland in 1920 and in Finland, Estonia, Latvia, Galicia and Bessarabia only recently. We must, therefore, take into account how the Red Army will certainly behave when it overruns Central Europe. Unless precautions are taken, the obviously inevitable horrors which will result will throw an undue strain on public opinion in this country.

   We cannot reform the Bolsheviks but we can do our best to save them — and ourselves — from the consequences of their acts. The disclosures of the past quarter of a century will render mere denials unconvincing. The only alternative to denial is to distract public attention from the whole subject. Experience has shown that the best distraction is atrocity propaganda directed against the enemy. Unfortunately the public is no longer so susceptible as in the days of the «Corpse Factory,» and the «Mutilated Belgian Babies,» and the «Crucified Canadians.»

   Your cooperation is therefore earnestly sought to distract public attention from the doings of the Red Army by your wholehearted support of various charges against the Germans and Japanese which have been and will be put into circulation by the Ministry.

   Your expression of belief in such may convince others.

   I am, Sir, Your obedient servant,

   (signed) H. HEWET, ASSISTANT SECRETARY

   The Ministry can enter into no correspondence of any kind with regard to this communication which should only be disclosed to responsible persons.

   Bilde av teksten på sidene 209-210 i boken Allied Wartime Diplomacy:

   http://www.whale.to/c/ca69996d3b271f1922d70bece806d9e6.jpg

 3. Alternativet til å være konspirasjonsteoretiker er altså å tro på alt man blir fortalt av mer eller mindre offentlige institusjoner, tro fullt og helt at man alltid blir fortalt den hele og fulle sannheten. Da lever jeg godt som konspirasjonsteoretiker.

 4. Er det en konspirasjonsteori at USA dominerer verden med sin økonomi, verdensvaluta og globale strategiske militærmakt?

  Og at det regime/land som foretar seg noe av betydning uten godkjennelse fra Washington risikerer å havne i unåde?

  Er det en konspirasjonsteori at Russland passer inn i bildet som ulydig opponent mot supermakten? Et land som via sine enorme forekomster av oljeekvivalenter potensielt kan stikke hull på dollarbobla, og tilføre USA et tilbakeslag av historisk format?

  Setter man dette bildet sammen følger det naturlig å spørre seg om Ukraina/Krim var nettopp det påskuddet USA trengte for å intervenere mot Russland?

  Dersom dette er en konspirasjonsteori, følger den i tilfelle en logisk, rasjonell og faktaorientert linje, som til sammenligning ofte er fraværende i konspirasjonsteorier.

  • Absolutt en konspirasjonsteori da den passer dårlig med virkelighetsoppfattelsen til mange. Jeg tror at man må legge inn andre syndere enn amerikanerne her, f.eks. psykologiprofessorer og psykologer.

   • Det er ei et sunnhetstegn å være veltilpasset et sykt samfunn..
    Sannhet er sannhet uavhengig om størsteparten av en populasjon tror eller ikke tror på det.
    Og konsensus er ikke en vitenskapelig metode.
    Men for å opprettholde falske paradigmer er latterligjøring og navnekalling et viktig våpen for å kneble alle som har avikende meninger fra nåværende konsensus. Vi lever under en informasjonskrig uten sidestykke i historien.

    • Sykeliggjøring er en metode som benyttes for å ødelegge folks troverdighet.

     Psykologer og deres klonende professorer ødelegger min troverdighet ved å fortelle løgner om meg; jeg ødelegger deres troverdighet ved å fortelle sannheten om dem.

 5. Veldig god og relevant artikkel, Pål Steigan! Etterforskende journalister burde ta en nærmere titt på denne «konspirasjons-spesialisten». Det lukter «Ulfkotte-tilknytninger» lang vei!

  • Den vurderingen der om «Ulfkotte-tilknytninger» er nok spot on. At Færset er del av større mørk understrøm av norske journalister som blir betalt for å publisere desinformasjon, er det liten tvil om.

   Flott at fakta om Færseth kommer ut, slik som i denne avsløringen fra Steigan om hvor lite seriøs denne Færseth er, og ikke minst – hvilken kunnskapsløs Færseth fremstår som i forhold til konspirasjonsteorier.

   Færseth er avslørt som en person som i det offentlige rom, som lyver grovt om meningsmotstandere – og om politiske partier. Når jeg gravde litt i en særdeles grov påstand Færseth fremmet om Norgespartiet i Dagbladet, hvor Færseth påstår at det på Norgespartiets nettsider skulle være publisert antisemittiske tekster, og hvor jeg spør Færseth om han hadde belegg for påstandene, var det umiddelbare svaret fra Færseth dette

   “Krudtaa, kan du gå å henge deg!”

   Hele panikkreaksjonen fra Færseth er dokumentert i en kort telefonsamtale i bloggposten jeg lenker til nedenfor.

   Men Færseth er ikke snauere enn at han gir inntrykk av at han har bevis. Først forsøker han å hevde at det vil ta litt tid å finne bevisene, omtrent en ukes tid. Etter en uke får jeg beskjed at bevisene visstnok skal skal være å finne i boka Konspira-bløffe-boka hans, som du viser til Pål Steigan. Når jeg forteller “journalisten” og “medieviteren” at hvis han mener å han noen beviser, så får han finne dem frem selv og sende det til meg, blir det igjen nye utsettelser. Færseth har selvfølgelig aldri klart å finne frem beviser. Ergo fremmet Færseth en grov løgn om et nystartet parti, og et parti som står for det mest demokratiske som finnes, nemlig direktedemokrati og direkte folkestyre, hvor folket bestemmer fra sak til sak, nasjonalt og lokalt. Hva kan være mer demokratisk enn det. I dag har vi jo et illusorisk demokrati hvor en liten politisk elite bestemmer og hvor de på svært mange områder gjør en særdeles kritikkverdig jobb.

   Nå er Færseth grove løgn om Norgespartiet avslørt i full offentlighet.

   Ikke bare i den første bloggposten jeg skrev om saken:

   DET JOURNALISTISKE DOPET – JOHN FÆRSETH OG DAGBLADET
   https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

   Men også via en replikk i Dagbladet, skrevet av lederen i Norgespartiet, Lars Rønbeck, og meg. Den begynner slik:

   “Den 13. august 2015 publiserte Dagbladet et stygt angrep mot det nystartede Norgespartiet med kronikken «Norge – et skjult diktatur». Dessverre er retorikken fra John Færseth en studie i grove usannheter og en simpel stråmannsargumentasjon. Det hele toppes med at Færseth påstår at det på Norgespartiets nettsider skal være publisert antisemittiske tekster.

   Til tross for at Færseth gjentatte ganger har lovet å legge frem dokumentasjon på de antisemittiske tekstene, har bevisene så langt glimret med sitt fravær. Påstanden var mao. en grov usannhet, antakelig fremmet for å sette Norgespartiet i et så grellt lys som mulig…”

   Resten kan leses her:
   Søk på Google etter «Norgespartiet – en samfunnstrussel?»

   Kan kort legge til at jeg tidligere i år møtte opp på et foredrag av Færseth på Eldorado Bokhandel. Han skulle fortelle om yndlingstemaet sitt – konspirasjonsteorier. Med min erfaring med Færseths løgner i det offentlige rom, tok jeg meg turen til Eldorado bokhandle for å høre hva han sier muntlig om det samme temaet. Det var jo ikke utenkelig at han også lyver grovt for publikum på sine foredrag – all den tid han ikke har noen skrupler med å gjøre det i riksavisene.

   Ca. 5 minutter før foredraget starter forsøker jeg å ta et bilde av Færseth fra min plass på 2. rad. Når Færseth oppdager det går han fullstendig i fistel og peker mot meg og sier at det kan jeg ikke gjøre. En fyr på raden foran meg oppfatter det slik at det er han Færseth snakker til – når Færseth oppfatter det så sier han eksplisitt at beskjeden er til personen bak ham – altså meg, og en person i salen.

   Hele opptrinnet var jo for å si det forsktig ganske spesielt. Færseth har liksom opprettet fotoforbud for meg, og ingen andre i foredragssalen. Jeg synes det hele var så koko, at jeg valgte å forsøke å ta et bilde av Færseth noen minutter senere – til bruk i en bloggpost om Færseths foredrag om konspirasjonsteorier.

   Det endte med at Færseth og arrangøren Foreningen Eureka!, tilkalte vektere som forsøkte å kaste meg ut – under påskudd at jeg hadde brutt med et fotoforbud. Jeg nektet da jeg slett ikke hadde brutt med noe fotoforbud. Hvis et forbud hadde eksistert burde det i det minste vært opplyst om på forhånd, eller vært et forbud som omfattet samtlige tilhørere. Jeg nektet å flytte meg og fortalte at jeg ikke hadde gjort noe galt, og at hvis vekterne ønsket det kunne de godt ta med seg fotobagen, med fotoutstyr og legge den på scenen til foredraget var over.

   Det aksepterte ikke vekterne og fortalte at dersom jeg ikke flyttet meg så ville de tilkalle politiet. Jeg kvitterte med å si at bare tilkall politiet. Rett før politiet kom, spurte jeg Færseth som stod fremme på scenen hva som hva årsaken til at han ikke ville at jeg skulle høre hva han fortalte på foredraget. Etter et par oppfordringer til Færseth kommer svaret. Det var i følge Færseth at jeg hadde trakasert ham på telefon, Internet og andre steder.

   Men hvem har trakasert hvem? Når ble det trakasering å avsløre grove løgner fra journalister? Når ble det trakasering å spørre en journalist om bevis – slik jeg gjorde i telefonsamtalen med Færseth? Eller er det kanskje slik at det var Færseth som trakaserte meg… eller hva skal man kalle det når en journalist ber en gå å henge seg?

   Saken er den at Færseth og arrangøren tilkalte vektere og politi – med utgangspunkt i en grov usannhet – nemlig at jeg skulle ha brutt med et fotoforbud. Færseth innrømmet oppsiktsvekkende nok at den egentlige årsaken for utvisningen var at JEG i følge ham hadde trakasert ham – noe som selvfølgelig var en like stor løgn. Men hva var den egentlige årsaken for Færseths rabate oppførsel på Eldorado Bokhandel – antakelig var det at han var livredd for at jeg skulle avsløre mer av hans usannheter fremmet i det offentlige rom.

   Det er en rød tråd i det Færseth holder på med i diverse riksaviser. Han latterliggjør og sverter ulike varslere i samfunnet – i den hensikt at folk ikke skal ta dem seriøst. Det som er urovekkende er at det ikke skal mye til for å finne ut om Færseth har belegg for påstandene sine eller ei, og at redaksjonene rundt om ikke gidder å gjøre den jobben FØR de evnt. publserer svadaen til Færseth. Når det skjer så ofte, er det etter mitt skjønn grunn til å tro at sentrale krefter i mediehusene som benytter seg av Færseth helt bevisst lar svertingen til Færseth slippe gjennom. Heller ikke utenkelig at de også betaler Færseth for å fabrikere sverte-sakene.

   Det er jo f.eks. svært underlig at ikke en eneste norsk riksavis har omtalt avsløringene til den tyske journalisten Udo Ulfkotte. Ulfkotte var en tysk journalist som ble lært opp av bl.a. CIA til å lyve, og publisere ferdigskrevne manus fra CIA. Til slutt orket ikke journalisten å være med på bedraget og avslørte det hele i boka Kekaufte Journalisten. Hvor det bl.a. avsløres at store deler av vestlige media ER BETALT og kontrollert av bl.a CIA og annen etteretning. Kan stillheten fra media i Norge om denne alvorlige saken være en sterk indikasjon på at norsk media i forhold til en rekke saker er kontrollert av etterretningen? Det er slett ikke utenkelig at Færseth er endel av en slik mørk journalistisk understrøm i norsk presse.

   For de som måtte være interessert i mer om avsløringene fra Udo Ulfkotte, anbefaler jeg å gå inn på YouTube og søke etter «Udo Ulfkotte». Der kommer det opp flere interessante intervjuer og foredrag med journalisten som turde å avsløre falskspillet fra vestlige medier.

   Kan kort nevne at Færseth har praktisert den samme uetiske journalistikken via nettstedet Vepsen.no og Fritanke.no. Vepsen er kjent for å drive med samme taktikk. De har bl.a. også fremmet grove løgner om Norgespartiet hvor det påstås urettmessig at Norgespartiet er koplet til noe høyreekstremt. I styret i Vepsen sitter bl.a. Lars Gule – tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Forøvrig også den samme – tidligere wannabe terrorst Lars Gule som planla å sprenge en bombe i Israel for mange år tilbake.

 6. CIA som ifm Kennedy mordet følte behovet for å stoppe gravende journalistikk og spekulasjoner rundt det dødelig attentatet, og brukte stigma ‘konspirasjonsteori’ som et redskap for å legge spørsmål ifm mordet og gjerningsmenn død. Effektiv virkemiddel for massene, men også en trigger for andre kritiske hjerner. Som idag, fungerer stigmaord effektivt når debatter skal kveles.

 7. Problemet med 9/11 og bygning nr 7, er at de som hevder at dette var en inside job fra Deep State, risikerer å fremstå som å være idioter og som å være psykologiske forvirrede mennesker som mange ikke vil ha noe med å gjøre. Dermed havner man opp med å ikke bli tatt alvorlige i denne og andre saker. Det beste er å holde kjeft hvis man ikke vil undergrave sin egen kredibilitet i diskusjoner.

  Dessuten skal man huske på at USA bombet Jugoslavia før 9/11. Begrunnelsen den gang var R2P. Samme begrunnelse R2P ble også brukt i Libya. Protestene i Norge mot USAs innmarsj i Irak var enorme. Mens protestene mot bombingen av Jugoslavia og Libya var derimot helt minimale. Det ser ut som R2P er en mye bedre begrunnelse enn hevn for 9/11 hvis makteliten ønsker å få støtte i befolkningen når det gjelder krigføring mot andre land (og det matcher tydeligvis bedre med korrupte norske verdier).

 8. Jeg ønsker bare at alle som befatter seg med dette temaet er kjent med den lille boken til Gary Allen som heter None Dare Call It Conspiracy, som kom ut i 1972.

  • «Everyone knows that Adolph Hitler existed. No one disputes that. The terror and
   destruction that this madman inflicted upon the world are universally recognized. Hitler
   came from a poor family which had absolutely no social position. He was a high school
   drop-out and nobody ever accused him of being cultured. Yet this man tried to conquer
   the world. During his early career he sat in a cold garret and poured onto paper his
   ambitions to rule the world. We know that.
   Similarly, we know that a man named Vladimir Ilich Lenin also existed. Like Hitler,
   Lenin did not spring from a family of social lions. The son of a petty bureaucrat, Lenin,
   who spent most of his adult life in poverty, has been responsible for the deaths of tens of
   millions of your fellow human beings and the enslavement of nearly a billion more. Like
   Hitler, Lenin sat up nights in a dank garret scheming how he could conquer the world.
   We know that too.»

   Sånn begynner altså boka til Allen. Gammal kommunazisme av ekleste merke.
   Gary Allen – iingentig å kaste bort tida si på spør du meg. Men vel bekomme –
   boka er digitalisert her:

   http://www.resist.com/None_Dare_Call_It_Conspiracy.pdf

   • Leste du videre? Det er mye som går veldig dypt i den boken og som du ser etterhvert, ikke lenge etter de få linjene du siterer. Klart han startet med ‘commies’ på den tiden for det var da folk var redde for dem. Leste du f.eks. dette: » Communism is not run from Moscow or Peking, but is an arm of a bigger conspiracy run from New York, London and Paris….» og så fortsetter det. Hvem fikk Karl Marx til å skrive Det Kommunistiske Manifest? Hva sier navnet Adam Weishaupt deg? Hva fikk Paul Warberg startet?

   • Kompisen min stilte deg et spørsmål. Anklager du oss som sitter oppe og skriver om natta? Gjør’u det? Hitler du oss fordi vi ikke får sove fordi alt er så rart? Makan.

 9. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at begrepet konspirasjonsteoretiker ble oppfunnet av CIA på 1950-tallet for å stanse kritiske stemmer i opinionen i USA. Det var meget effektiv og ble brukt med stor effekt mot alle som stilte spørsmål om Warrenrapporten etter drapet på John F Kennedy. At det brukes ukritisk i ettertid til og med av folk som burde vite bedre, forteller om hvor effektivt det har vært.

  Det er stort sett bare i vesten en fortsatt tror på eventyret om 9/11 – naturligvis fordi vi har medier som ikke lenger fungerer som korrektiv til den rådende makten. USA-professoren James F. Tracy er spesialist på konspirasjoner (ikke teorier) og denne artikkelen fra hans side forteller en hel del om det systemet som makten i USA har utviklet – hvor begrepet «konspirasjonsteoretiker» er en mindre del: https://www.derimot.no/%E2%80%8Bkrig-mediepropaganda-og-politistaten/

  Konspirasjoner er farlige – ikke teoriene om dem. Og konspirasjonene oppstår i systemer med mye hemmelighold, teoriene om dem er ektefødte barn av det samme systemet.

   • «The phrase can be found in text stretching as far back as 1870, one early example can be found in The Journal of Mental Science page 141. However, It was not until the assasination of John F. Kennedy did the term, conspiracy theory, become widely used. Soon followed by the death of Marilyn Monroe, it was postulated that both were assassinated as they were considered a threat to the powerful elite. Later that decade the CIA also produced a dispatch that set out it’s intentions to discredit conspiracy theories and theorists. We can now see how this term was pushed by the elite of the time, eager to combat growing interest in their activities that newspapers and television had a hand in creating. The term was the perfect tool for defamtion of credible character.»

 10. Når norske medier bruker John Færseth som «ekspert» på konspirasjonsteorier så er det fordi han alltid konkluderer på måter som mediene/USA/NATO/EU liker.

  «Foreslår at du drar til Syria selv Lars Birkelund. Som selvmordsbomber. Fortrinnsvis et sted der det ikke er andre i nærheten». John Færseth skrev dette til meg på Facebook 18. august i fjor. Dette nettrollet er altså norske mediers favoritt.

 11. Flott at fakta om Færseth kommer ut!
  Færseth er avslørt som en person som i det offentlige rom, som lyver grovt om meningsmotstandere, og til og med politiske partier. Når jeg gravde litt i en særdeles grov påstand Færseth fremmet om Norgespartiet i Dagbladet, hvor Færseth påstår at det på Norgespartiets nettsider skulle være publisert antisemittiske tekster, og hvor jeg spør Færseth om han hadde belegg for påstandene, var det umiddelbare svaret fra Færseth dette

  «Krudtaa, kan du gå å henge deg!»

  Hele panikkreaksjonen fra Færseth er dokumentert i en kort telefonsamtale i bloggposten jeg lenker til nedenfor.

  Men Færseth er ikke snauere enn at han gir inntrykk av at han har bevis. Først forsøker han å hevde at det vil ta litt tid å finne bevisene, omtrent en ukes tid. Etter en uke får jeg beskjed at bevisene visstnok skal skal være å finne i boka Konspira-bløffe-boka hans, som du viser til Pål Steigan. Når jeg forteller «journalisten» og «medieviteren» at hvis han mener å han noen beviser, så får han finne dem frem selv og sende det til meg, blir det igjen nye utsettelser. Færseth har selvfølgelig aldri klart å finne frem beviser. Ergo fremmet Færseth en grov løgn om et nystartet parti, og et parti som står for det mest demokratiske som finnes, nemlig direktedemokrati og direkte folkestyre, hvor folket bestemmer fra sak til sak, nasjonalt og lokalt. Hva kan være mer demokratisk enn det. I dag har vi jo et illusorisk demokrati hvor en liten politisk elite bestemmer og hvor de på svært mange områder gjør en særdeles kritikkverdig jobb.

  Nå er Færseth grove løgn om Norgespartiet avslørt i full offentlighet.

  Ikke bare i den første bloggposten jeg skrev om saken:

  DET JOURNALISTISKE DOPET – JOHN FÆRSETH OG DAGBLADET
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

  Men også via en replikk i Dagbladet, skrevet av lederen i Norgespartiet, Lars Rønbeck, og meg. Den begynner slik:

  «Den 13. august 2015 publiserte Dagbladet et stygt angrep mot det nystartede Norgespartiet med kronikken «Norge – et skjult diktatur». Dessverre er retorikken fra John Færseth en studie i grove usannheter og en simpel stråmannsargumentasjon. Det hele toppes med at Færseth påstår at det på Norgespartiets nettsider skal være publisert antisemittiske tekster.

  Til tross for at Færseth gjentatte ganger har lovet å legge frem dokumentasjon på de antisemittiske tekstene, har bevisene så langt glimret med sitt fravær. Påstanden var mao. en grov usannhet, antakelig fremmet for å sette Norgespartiet i et så grellt lys som mulig…»

  Resten kan leses her:

  Norgespartiet – en samfunnstrussel?
  https://www.dagbladet.no/kultur/norgespartiet—en-samfunnstrussel/65359423

  Kan kort legge til at jeg tidligere i år møtte opp på et foredrag av Færseth på Eldorado Bokhandel. Han skulle fortelle om yndlingstemaet sitt – konspirasjonsteorier. Med min erfaring med Færseths løgner i det offentlige rom, tok jeg meg turen til Eldorado bokhandle for å høre hva han sier muntlig om det samme temaet. Det var jo ikke utenkelig at han også lyver grovt for publikum på sine foredrag – all den tid han ikke har noen skrupler med å gjøre det i riksavisene.

  Ca. 5 minutter før foredraget starter forsøker jeg å ta et bilde av Færseth fra min plass på 2. rad. Når Færseth oppdager det går han fullstendig i fistel og peker mot meg og sier at det kan jeg ikke gjøre. En fyr på raden foran meg oppfatter det slik at det er han Færseth snakker til – når Færseth oppfatter det så sier han eksplisitt at beskjeden er til personen bak ham – altså meg, og en person i salen.

  Hele opptrinnet var jo for å si det forsktig ganske spesielt. Færseth har liksom opprettet fotoforbud for meg, og ingen andre i foredragssalen. Jeg synes det hele var så koko, at jeg valgte å forsøke å ta et bilde av Færseth noen minutter senere – til bruk i en bloggpost om Færseths foredrag om konspirasjonsteorier.

  Det endte med at Færseth og arrangøren Foreningen Eureka!, tilkalte vektere som forsøkte å kaste meg ut – under påskudd at jeg hadde brutt med et fotoforbud. Jeg nektet da jeg slett ikke hadde brutt med noe fotoforbud. Hvis et forbud hadde eksistert burde det i det minste vært opplyst om på forhånd, eller vært et forbud som omfattet samtlige tilhørere. Jeg nektet å flytte meg og fortalte at jeg ikke hadde gjort noe galt, og at hvis vekterne ønsket det kunne de godt ta med seg fotobagen, med fotoutstyr og legge den på scenen til foredraget var over.

  Det aksepterte ikke vekterne og fortalte at dersom jeg ikke flyttet meg så ville de tilkalle politiet. Jeg kvitterte med å si at bare tilkall politiet. Rett før politiet kom, spurte jeg Færseth som stod fremme på scenen hva som hva årsaken til at han ikke ville at jeg skulle høre hva han fortalte på foredraget. Etter et par oppfordringer til Færseth kommer svaret. Det var i følge Færseth at jeg hadde trakasert ham på telefon, Internet og andre steder.

  Men hvem har trakasert hvem? Når ble det trakasering å avsløre grove løgner fra journalister? Når ble det trakasering å spørre en journalist om bevis – slik jeg gjorde i telefonsamtalen med Færseth? Eller er det kanskje slik at det var Færseth som trakaserte meg… eller hva skal man kalle det når en journalist ber en gå å henge seg?

  Saken er den at Færseth og arrangøren tilkalte vektere og politi – med utgangspunkt i en grov usannhet – nemlig at jeg skulle ha brutt med et fotoforbud. Færseth innrømmet oppsiktsvekkende nok at den egentlige årsaken for utvisningen var at JEG i følge ham hadde trakasert ham – noe som selvfølgelig var en like stor løgn. Men hva var den egentlige årsaken for Færseths rabate oppførsel på Eldorado Bokhandel – antakelig var det at han var livredd for at jeg skulle avsløre mer av hans usannheter fremmet i det offentlige rom.

  Det er en rød tråd i det Færseth holder på med i diverse riksaviser. Han latterliggjør og sverter ulike varslere i samfunnet – i den hensikt at folk ikke skal ta dem seriøst. Det som er urovekkende er at det ikke skal mye til for å finne ut om Færseth har belegg for påstandene sine eller ei, og at redaksjonene rundt om ikke gidder å gjøre den jobben FØR de evnt. publserer svadaen til Færseth. Når det skjer så ofte, er det etter mitt skjønn grunn til å tro at sentrale krefter i mediehusene som benytter seg av Færseth helt bevisst lar svertingen til Færseth slippe gjennom. Heller ikke utenkelig at de også betaler Færseth for å fabrikere sverte-sakene.

  Det er jo f.eks. svært underlig at ikke en eneste norsk riksavis har omtalt avsløringene til den tyske journalisten Udo Ulfkotte. Ulfkotte var en tysk journalist som ble lært opp av bl.a. CIA til å lyve, og publisere ferdigskrevne manus fra CIA. Til slutt orket ikke journalisten å være med på bedraget og avslørte det hele i boka Kekaufte Journalisten. Hvor det bl.a. avsløres at store deler av vestlige media ER BETALT og kontrollert av bl.a CIA og annen etteretning. Kan stillheten fra media i Norge om denne alvorlige saken være en sterk indikasjon på at norsk media i forhold til en rekke saker er kontrollert av etterretningen? Det er slett ikke utenkelig at Færseth er endel av en slik mørk journalistisk understrøm i norsk presse.

  For mer om Udo Ulfkotte burde dissse være av interesse for flere:

  Udo Ulfkotte – på engelsk:
  https://www.youtube.com/watch?v=w5eJXXhwG5I

  Her et foredrag av Udo Ulfkotte, på tysk, med norsk undertekst:
  https://www.youtube.com/watch?v=CRYF5OWgkcM&feature=youtu.be

  Kan kort nevne at Færseth har praktisert den samme uetiske journalistikken via nettstedet Vepsen.no og Fritanke.no. Vepsen er kjent for å drive med samme taktikk. De har bl.a. også fremmet grove løgner om Norgespartiet hvor det påstås urettmessig at Norgespartiet er koplet til noe høyreekstremt. I styret i Vepsen sitter bl.a. Lars Gule – tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Forøvrig også den samme – tidligere wannabe terrorst Lars Gule som planla å sprenge en bombe i Israel for mange år tilbake.

 12. Vi mennesker er ofte redde og engstelige. Alt må pakkes inn i konsepter vi kan forstå. Vi bygger oss et verdenbilde som gir trygghet. Alt som rokker ved denne skjøre konstruksjonen angripes. Konspirasjonsteorier og systemkritikk pirker i korthuset og skremmer fakta-menneskene. Ofte er det slik at de mest «kunnskapsrike» er de som mest iherdig forsøker å bortforklare alt vi ikke vet, angripe de som kommer med observasjoner som skaper tvil. De som har enkle forklaringsmodeller får mest taletid, fordi de inngir oss med trygghetsfølelse. Tanken på at mennesker i maktsjiktet skulle medvirke til 9/11 er for mye å bære for de fleste. Derfor angriper de alle påstander og fakta som skaper tvil om standardmodellen. Konspirasjoner som underbygger det vante er derimot velkommen, som for eksempel at russerne tuklet med valget i USA. Dette går rett inn i den trygge venn/fiende-doktrinen i all sin bipolare enkelhet. Å innta en åpen kritisk holdning er svært utfordrende, fordi vi da må erkjenne at vi ikke har fasiten på alt, og at mange ting kan være mulig, og at det vi tar for gitt kan vise seg å være feil. Men dette er slik verden og livet er i sin essens. Vi kan ikke finne alle svar og alle sannheter – vi må ta alle avgjørelser i livet på ufullstendig grunnlag. Usikkerhet er skummelt, men det er den mest sikre sannheten vi har.

 13. Som avslørt her og av alle er Færseths bok så håpløs propaganda at det selv er en åpenbar konspirasjon for å forlede og lure søkelyset og opinionen vekk fra de verst tenkelige handlinger. Færseth er rett og slett en agent som aktivt hjelper dekke over krigsforbrytelser og andre grusomheter.

 14. Færseth har ikke engang forstått den offisielle forklaringen fra NIST på at WTC7 falt (som f.eks. utelukker at oljetankene i bygget eller skelv fra WTC1 eller 2 hadde noe med fritt fall kolllapsen å gjøre). Morsomt at han kritiserer kritikerne av den offisielle forklaringen uten hverken å ha forstått den ene eller andre forklaringen. Maken til klovn.

 15. Hverken Steigan eller Færseth nevner den viktigste konspirasjonen av alle, nemlig Zionistenes konspirasjon for en ny Verdensorden.

  • Her er konspiratorens egne ord :

   «For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents such as my encounter with Castro to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure — one world, if you will. If that is the charge, I stand guilty, and I am proud of it.»

   David Rockefeller, i boken » Memoirs» (2003) i kapitlet som heter
   «Pround Internationalist «, som er kapittel 27, på side 405.
   i avsnittet «populist paranoia.»

   https://www.amazon.com/David-Rockefeller-Memoirs/dp/0679405887/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502912282&sr=8-1&keywords=david+rockefeller+memoirs

   • Ja , dette har en også i Bahai religionen
    https://www.youtube.com/watch?v=FJyOrsZjQCw&t=1300s

    Jeg vet ikke hvor mange linker jeg har lagt ut og forklart at dette er en Abrahamsk doktrine i varierende fasonger . I islam så har en dette med ‘World Caliphat*
    Alle disse religionene avviser nasjonalismen !
    Hvis de er nasjonalister så er det fordi de avviser den andres internasjonalisme , slik som mange jøder er antiislamister !

    Men å komme med dette er som å skvette vann på gåsa fordi folk nekter å ta kunnskapen innover seg.
    Det er en fullstendig kollektiv blokade, og folk bruker ‘konspirasjonsteori’ som hersketeknikk for de orker ikke gå inn i problematikken !

    En kan legge bevis på at Bahai vil ha ‘verdensregjering’ som en religiøs doktrine rett opp i nesa på folk , men folk forstår ikke en dritt.

    Mange lytter til selverklærte profeter som David Icke , men det er jo egentlig latterlig enkelt å finne ut av om denne verdenskonspirasjonen . Det er en religiøs utopi , og egentlig enkelt å finne ut av .

  • Det er nok bare en dekkanklage for å lede oppmerksom heten vekk fra psykologiprofessorenes, psykologenes og andre satanister og nazisters planer for å bli kvitt hellig liv på jorda, dvs. bli kvitt Gud.

  • Den vil etter min mening kun være knyttet til Bibelen ved at det er djevelen som er alle konspirasjoners mor, og at det er for det meste hellige som avslører dem siden de har kontakt med sjefsinformanten, sannheten og visdommen i himmelen.

  • Mener du Zionisme basert på Cabala, Talmud og Schofields bibel karakteriseres som en religion? Hva med koplinger mellom Zionister og Frimurriet og Illumlnati?

 16. Det finnes et hopetall med sammensvergelser, de avsløres som regel i tidens fylde av dyktige journalister. Konspirasjonsteoriene derimot er seiglivede. Robert Anton Wilson skrev om dem, i egen «dictionary» som i hovedsak er hengt ved hviterussere (tsar-russere) som flyktet til USA etter revolusjonen, og/eller i mange spinnville amerikanske religiøse lutheranske miljøer (Freemen, Sovereign Citizen, Militia-grupper med kors/sørstatsflagg). RAWs bok var et oppslagsverk som kom ut i 1998 («Everything is Under Control»), og viser hvor gjennomført paranoide mange amerikanere, og etterhvert etterapende europeere kan få seg til å være. Boken er snart 20 år gammel, og viser hvordan man i de fleste tilfeller, i nettets tidlige år slukte alt som stod der. Også gamle resirkulerte pamfletter som «Sions Vises Protokoller» ble gjendistribuert på nett ( i BBS, Tripod. etc.) Infowars, Rense.org, samt David Icke er verstingene fra denne tiden. Alex Jones, en av de mest beryktede og kjent for å bringe psykiske lidelser ut i verden eksponert gjennom egen kanal. Mao. det er kritisk journalistikk man burde løfte, ikke dette spinnville grumset- ofte med klare fascistoide trekk.

 17. Terje Henriksen deltar her for å illustrere hva en virkelig konspirasjonsteori er, til forskjell fra empirisk baserte maktkritiske analyser som blir kalt for konspirasjonsteori som en hersketeknikk.

  • Terje Henriksen befinner seg stadig helt på kanten av å få permisjon fra kommentarfeltet. Hvis vi hadde hatt en moderator, ville han kanskje ha fått det allerede.

   • Jeg synes Terje Henriksen er verneverdig. Han er sproglig interessant, av og til. Jeg forstår ikke alltid hva som har gjort at han skriver som han gjør, men hello, jeg forstår heller ikke flere buddhistiske sutraer, jeg forstår overhodet ingen daoistiske tekster, og jeg forstår ikke Yi Jing (jeg kjenner faktisk ingen som forstår Yi Jing), og jeg har til gode å høre krav om å sensurere disse. I en vid menneskelig kontekst må vi godta at vi ikke alltid forstår / kan bifalle / blir behaget av alt hva alle andre sier, på samme måte som vi er uenige med andre av og til. Uten uenighet ville vi ikke kunne sette pris på enighet, og uten det uforståelige vil vi ikke kunne sette pris på det forståelige, og hvem vil være den som skal hevde å vite hva forståelighet er?

    Terje Henriksen fortjener applaus for konsistens og utholdenhet. Han har sagt det samme siden begynnelsen av 1990-tallet. Det er snart tredve år, det. Jeg er ikke overbevist om at kommentarfeltet hadde vært et bedre sted uten ham, og uten ordene fjertefølje og fartfolio.

    Det er noe hjemlig og koselig ved å lese kommentarfeltet og så støte på Terje Henriksen. Jeg blir i godt humør av å se hans totale avsporinger. Da vet jeg hvor jeg er i universet. Hvem har ikke hastet av sted til en avtale og så punktert på et ubeleilig sted? Da får man anledning til å reflektere over dårlige dekk, men også over naturen rundt seg. Når jeg støter på Terje Henriksen, forsøker jeg å forestille meg hvordan en fjertefølje ser ut. Jeg har ikke greid det ennå, men både Matisse, Mondrian og Dali brukte litt tid på sine visualiseringer. Da kan vi mindre billedlig begavede saktens fundere litt videre på form og farve til Henriksens prompekoffert.

    Det morsomme er at et eksakt parallelt ord for fjertefølje eksisterer på kinesisk, 屁包, og det er homofont til ordet 皮包, som betyr dokumentmappe. Bytter man ut tegnet 皮 (lær) med 屁 (promp), kan man bygge masse sarkastiske gloser, som 屁包公司 (i stedet for 皮包公司). Det ville jeg aldri ha oppdaget hadde jeg ikke støtt på Terje Henriksen.

    • Takk, Ingar Holst. Det var oppløftende å for en gangs skyld lese noe vettugt jeg ikke selv har skrevet. Jeg reagerer akkurat på samme måte; blir i godt humør og inspirert. Jeg er sikker på at Terje Henriksen vet å sette den informasjonen inn sin rette kontekst, så med den har jeg forhåpentligvis gitt ham og Jesus et velfortjent gratispoeng etter så mye harselas og moro jeg har hatt med dem her i lange tider.

     Og jeg er også helt enig at de tusen blomster skal blomstre, også i kommentarfelt. Sletting er mest for pingler. Noen hører muligens en syk mor som sufflerer meg i bakgrunnen her nå, men man skal ikke alltid mistenkeliggjøre egoistiske motiver. De er ganske ryddige å forholde seg til.

     (Selv stoler jeg ofte mer på folk som sier usjenert at de er i det for penger og/ eller kicks, hva det nå enn er de driver med, enn de som alltid er i det «på vegne av» noe/ noen andre og av rent altruistiske grunner. Ikke et vondt ord om solidaritet og offervilje som proksimat motivasjon, men den ultimate motivasjonen er belønningsfølelsen og de evolusjonære fortrinn det kan gi i form av status og valgbarhet.)

     Og som alltid, fascinerende med noen lærerike drypp av dine kinesisk-kunnskaper og den språklige lekenheten du serverer dem med. Det går selvfølgelig langt over hodet på en annen stakkar som bare anvender 29+ bokstaver til daglig, men hvis akkurat det skulle være et hinder for å føle at man får noe ut av ting, ville jo fort min verden bli ille mørk og gold. Her klamrer vi oss til glimtene av lys, og både Henriksen og du er på hver deres helt forskjellige måter slike glimt for meg, helt uten filter som dere begge kan være. Jeg skjønner egentlig aldri helt hvorfor en del andre blir så eitrande sinna eller provosert, og i hvert fall ikke hvorfor de vil ha slettet ting fordi bare de blir det. Nå er visstnok jeg det vår kjære konvertitt og militante anti-rasist Torgeir kaller en ytringsfrihetsfundamentalist, men jeg liker nå engang at ting ventileres ut i friluft selv om jeg ikke skulle være enig, eller mener at det er regelrett slemt. Håpløs sånn.

     • Folk som har svin på skogen blir gjerne eitrande sinna og voldelige når man tar dem på kornet.

      Mange av de som lever i bl.a. Norge i dag, løvefolk og samer/indianere, levde i Kina i deres første liv for omlag 10000 år siden (istiden endte akkurat da, da polene flyttet til andre breddegrader). Da snakket vi ikke dagens kinesisk, men urnordisk. Synd vi mistet det gamle språket.

     • Hvis du har en iphone eller ipad, anbefaler jeg appen «Unicode Pro», der du kan titte på nesten som eksisterer (og har eksistert) av glyffer, blandt annet nesten 90.000 kinesiske tegn. Dessverre har ikke Apple fonter til å vise mer enn ca 33.000 av dem.

     • Jeg er nok mer av en Windows-, Android- og Linux-mann enn en Applebruker, for å si det mildt. IBM OS/2 ble aldri det det skulle blitt, ellers hadde det kanskje stått på lista også, men sist noen så det var på en ATM i Australia rundt årtusenskiftet. Det finnes, som du sikkert vet, en gammel og sjelden oversteget kløft i verden mellom to grupper av gutter med innehud og et i overkant dedikert forhold til datamaskinene sine, og på den andre siden står Apple-fanboy’ene, eller det vi andre kaller en gjeng med eks-windowsbrukere som gav opp, fnis. Folk som kommer på besøk til meg med iPhonePad får ikke engang lov å ta med seg den tingen over dørstokken, den må ligge ute i postkassa til de går hjem igjen. 😉 Jeg kan utføre middels mirakler og exorcisme på en trøblete PC, eller bygge en ny en, og jeg kan gi folk root access og kanskje legge inn en custom ROM på Android-telefonene/ tablet’ene sine slik at det faktisk går an å få brukt de hestekreftene man betaler for og bestemme bittelittegrann over sin egen telefon. Men kommer du med noe med en liten «i» som første bokstav, eller en epleskrott på skjermen et sted, er det liten hjelp å få her. Det blir kategorisk avvisning og den triste beskjeden om at dessverre, den lar seg ikke fikse, det er Apple, og den var defekt da den kom ut fra fabrikken. Neste. Så nei, det blir ingen Unicode Pro for iOS er jeg redd. Vik fra meg. Men takk for tipset likevel! Skulle jeg imidlertid få det for meg at jeg vil se mer på glyffer på skjerm, så ser jeg på glyffer på skjerm. Jeg skal alltids klare å få til det minst like bra som man kan det på epleskrotten, og vel så det. Jeg vil vel også anta at det finnes rene bildefiler med glyffer der ute som kan betraktes på skjerm, slik at hele problematikken med tegnsett og støtte blir irrelevant hvis man bare skal se på dem.

     • Jeg mener å huske at Unicode Pro også finnes i Android-utgave. Jeg er ikke helt sikker.

      Hvis du vil se på glyffer, så,ser du på glyffer? Host.

      Hva hvis du vil skrive et dokument der du blander forskjellige tegnsett? Da må du bruke Unicode. Det er ikke så rett frem som du fremstiller det. Stikkord: allografer og UniHan. Et par praktiske eksempler på dette i praksis finner du på 195 dot holst dot no og 196 dot holst dot no. Uten veveve foran.

      Vet du hva vi gjorde i DOS-alderen (tidlig pleistocene) når vi skulle skrive kinesiske tegn sammen med ÆØÅ? Det var salige Erik Naggum som kom på løsningen: Han brukte escape-sekvenser inne i dokumentet. Virket knirkefritt. Det var dengang han satt i den norske ISO-komitéen. Løsningen ble plukket opp og brukt av Microsoft helt frem til Unicode kom. Det var dengang vi hadde åtte tommers floppyer i stresskofferten. Så kom femtommerne. Resten er historie.

      Og hva gjør du hvis du vil skrive vertikalt? Og har du fonter som kan vise deg alt som skjer i CJK Extension A B C D E og F? Det har ikke jeg.

      Når har du bruk for tegnrepertoaret til CJK Extension A tom F? Oftere enn du tror, og da har Unicode ennå ikke kodifisert et relativt vanlig forekommende tegn som «biang» i ordet «biangbiangmian», som er en spaghettirett fra Shaanxi, min kones hjemprovins. Du kan jo google «how to write biangbiangmian».

      Joda, du kan gi besøkende rotfylling, unnskyld, root access om det skjer på frivillig basis, om dere er klar over farene og om dere synes det er givende. Apples fortjeneste ligger i å ha gitt verden et menneskelig GUI til internettet. Du kan ikke gjøre noe mer med enn iPhone enn du kan gjøre med en UNIX mainframe, det er riktig, men naboen din, han som har papir fra BI på svekkede sjelsevner og ikke vet hva et tegnsett er, han kan også gjøre det, og han kan gjøre det med en hånd, mens han venter på trikken. Han er fortapt foran en UNIX-terminal.

     • Jeg vet. Jeg oppfattet det første tipset kun som en måte å kunne betrakte en større ansamling av glyffer, rett og slett for å se hvordan de ser ut betraktet som form, uten tanke på bruk i praksis på en maskin. Derfor idéen om at det kanskje finnes scannede kinesiske alfabeter som gjør nytten. Skal man gjøre noe mer enn det, krever det selvfølgelig mer. Rekapituleringen av pleistocene-triksene var fin! Og dine nettsider med både fugl og fisk inneholdt mange dekorative og fine tegn, men fagområdene er milevidt fra mine kunnskapsområder og primære interesser. Dog en fin sniktitt inn i et rom jeg ikke er kjent i.

      Tiraden mot Apple må tas med en neve salt, det er bare et ubrytelig prinsipp for alle Riddere av Den Tvungne Restart m/ Overklokkerett å aldri la en anledning gå fra seg til å snakke nedsettende om Mac og Macbrukere. Realitetene er fullstendig irrelevant, dette er et hellig oppdrag, Holst. Og jeg kommer aldri til å innrømme at den Mac-arbeidsstasjonen en sønn av meg sitter og redigerer bilder på for tiden er så sexy at det er direkte usømmelig. Aldri, sier jeg.

  • Henriksens paranoide vrangforestillinger er genuine, ellers er han århundrets beste psykosesimulator. Jeg har kjent flere av hans brødre og søstre i ånden, og Terje fremstår som ekte vare for meg.

   Jeg har konfontert ham på det før, tvangsinnleggelser i fortiden er åpent erkjent fra Terje i den sammenheng, selv om jeg kanskje fisket litt for å få den. Også har jeg fleipa fryktelig mye med greiene hans, og det artige er at Terje er både så høflig, tykkhudet og ikke minst fylt av Jesus midt oppi problemene at det preller av som vann på gåsa. Aldri fornærmet, aldri et vondt ord tilbake. Når du er vant til å ha «psykologer og deres klonende professsoer m/ fjertefølge» på nakken slik Terje har hatt i mange år, blir ukorrekt og grovkalibret humor på hans bekostning i fullt dagslys fra min side tydeligvis for barnemat å regne, eller hva Terje?

   Jeg er overrasket over at såpass mange her som virker å være faste lesere, og som kommenterer til eller om Terje, åpenbart ikke ser at de snakker til en veldig alternativt fungerende mann. Hadde jeg møtt en internett-løs Terje på skjermet avdeling, ville jeg i utgangspunktet ikke sagt et ord for å kødde med såpass alvorlige ting, men siden Terje nå forlengst er satt fri og er hjemme og på nett, dog litt skeiv av både seg selv og feil-, over- eller undermedisinering, og deltar av hjertens lyst i ordvekslingene på sin noe monomane måte og forlanger å bli tatt alvorlig, synes jeg det får være greit at han møter den ekte verden og folk og holdninger slik de er relativt usminket, og det innebærer f.eks. åpne tilbakemeldinger om at han er sprøyte gal når han demonstrerer nettopp det. Det er i mine øyne vel så respektfult som å snike seg høflig rundt grøten. Den som blir åpent imøtegått eller fleipa med er ikke avskrevet i samme grad som den som ikke tiltros å kunne tåle sannheten eller litt uhøytidelig harselas med sin person. Sånn lulling og polstring er noe man gjør med små barn. Selv synes jeg Terje er underholdende, og jeg er sterk tilhenger av en svært liberal kommentarpolicy, men logisk sett må Steigan ha lov til å slette ham utfra samme prinsipp som jeg bruker; at det er samme regler for ham som for andre hvis han skal være med å leke – syk eller ei. Ikke sant, Terje? Å mye høy har’u egentlig i den hatten, forresten?

   • Jeg vet ikke om det finnes noe ondt i Terje, men crapflooding og trolling ødelegger debattfelt, og det er ofte med vilje.

    Det er mulig at han bare spyr ut sine sinnsyke kommentarer for å diskreditere hele nettstedet.

    Hvem vil prøve å diskutere noe seriøst når debattfeltet er infisert og av folk som er sinnssyk/later som om de er sinnssyk?

    Debattfeltet under denne artikkelen ble totalt ødelagt av en galning.

     • Jeg tror heller ikke det er bevisst trolling, men det er fremdeles trolling selv om det er bevisst eller ubevisst.

      Bare se på de sakene han kommenterer mest på.

      På en sak om konspirasjonsteorier så spyr han ut mest mulig av sin galskap for å prøve å motbevise at konspirasjoner kan finnes.

      Jeg lurer ofte på hvordan noen kan ha kapret 4 fly 9/11 uten å konspirere.

     • Jeg har da aldri påstått at konspirasjoner ikke fins, tvertimot. Kanskje du har lest noe du tror at jeg har skrevet, men som psykologer har endret teksten på, slik de har for vane?

    • Et typisk forsøk på å ødelegge min troverdighet av en som vil skjule noe eller en som mangler kunnskap, men det er klart at man får en enklere diskusjon dersom alle meningsmotstandere utelukkes fra diskusjonen. Står det noe om dette i formålsparagrafen til dette nettstedet?

     • Mye enklere diskusjon da, ja. Der alle tenker likt, tenkes det sjelden særlig meget i det hele tatt, er det noe som heter. Så jeg prøver å skifte ut tankene mine fortløpende for ikke å bli enda dummere. Kan anbefales.

   • Hvilken hatt?

    Anklager om galskap må bevises, ellers kan man bare se bort fra dem. Kan du bevise at du ikke er gal? Hvem kan forresten det? Ihvertfall ikke psykologer og deres klonende professorer hvor psykosene er eneherskere.

    • På bildet ditt ser det ut som du har en halvmeter flosshatt på toppen av deg.

     Jeg kan slett ikke bevise at jeg ikke er gal. Snarere tvert i mot, jeg har papirer på at jeg er det, for hva det måtte være verdt. Kanskje ikke allverden, all den tid de papirene er signert av du-hvet-hvem. De onde. Men dog, papirer. Det er bare at vi er gale på litt forskjellige måter, Terje. Min måte er heldigvis mindre dysfunksjonell, sett i forhold til slik jeg liker å leve og arbeide, i hvert fall. Det hadde skjært seg helt hvis jeg skulle vært gal på din måte, det er sikkert. Men du synes sikkert det samme om din ikke-galskap. Er dere mange som ser verden omtrent sånn som deg, forresten? Eller er du en slags utvalgt? Jeg synes liksom ikke det virker som noen folkebevegelse egentlig, men man skal jo ikke alltid sjele til hva bermen tror om ting heller.

     • Å, jeg glemte: Nei, jeg kan heller ikke bevise at du er gal. Heldigvis er det nok bare du som etterspør ytterligere bevis.

     • Myndighetene har begynt å spørre psykologer og deres klonende professorer m/fjertefølje og ormeyngel, samt psykiatere, om bevis på deres anklager mot folk de vil sykeliggjøre. Slike fagfolk blir ikke lenger sett på som hellige kyr.

     • Hvilket bilde? Jeg bruker ikke hatt og har aldri gjort det. På mitt Facebook-bilde har jeg en sixpence, og den er veldig lav. Dersom du har et annet bilde av meg, kan du sende det til meg slik at jeg får se det? (thenrik@trollnet.no, henriksenterje@online.no).

      Det er mange som har observasjonsevner som meg, og flere blir det. Psykiatere og psykologer bruker å si til hver enkelt av oss i enerom at «du er den eneste som ser dette» (evt. «»hører» dette»). Det sier de sikkert til millioner.

     • Terje, jeg mener det Facbook-bildet som vi ser her ved siden av hvert av dine innlegg, der du har sixpence. Det står ett eller annet sort og firkantet, muligens en høyttaler, rett bak huet ditt på bildet, og når det er et så bittelite bilde går den sorte greia nesten helt i ett med lua di. Til sammen ser det ut som en praktfull, høy flosshatt verdig en viss innbygger i et visst kaninhull.

     • Det har jeg ikke bitt meg merke i. Jeg trodde at du hadde et bilde av noen som driver med overlagt identitetsforveksling av meg. Noen innlegg på denne bloggen kan tyde på det.

      Det er en høyttaler, venstre sidesurround-høyttaler i et 7.2 surround anlegg, som jeg planlegger å utvide til 7+2+4.

    • Er det en morsom tilfeldighet, selvironi eller et forsøk på å hinte om at jeg er veldig treig i nøtta at du oppgir en epostadresse med trollnet.no som domenenavn?

   • Dette var et fint innspill. Har forlengst sluttet å lese Terje Henriksens kommentarer, men nå skal jeg iallefall se på de på en annen måte.

    • Terje er en løpsk støysender, men støyen kan moduleres som en bærebølge i eteren, og det synes jo jeg som du skjønner er veldig god og billig moro. Ellers mener jeg vel forsåvidt alt jeg skrev i innlegget du nevner, og er glad hvis det i det minste kan få folk til å senke skuldrene litt overfor fenomenet Henriksen. Og uten å påstå at jeg er synsk eller verdens absolutt beste menneskekjenner, får jeg i rettferdighetens navn, siden jeg er så uvøren her ellers, si at jeg er overbevist om at Terje også er et veldig godt og velmenende menneske jeg ville betrodd lommeboka og nøkkelen til kåken nårsomhelst.

 18. Jeg har ofte undret meg over at ingen finner en kommunikasjonsstrategi som dreper påstander og beskyldninger om konspirasjonsteori. Noe i likhet med måten alt-right gjorde Hillary Clintons «deplorable» nærmest til en ærestittel de smykker seg med.

  • Jeg har ofte undret meg over at folk tror på amerikansk propaganda.

   USA/NATO/EU støttet statskuppet i Ukraina og nazister som kom til makten.

   De støttet sitt nye kuppregime når de skjøt ned et fly med 298 mennesker, og gav hovedmistenkte (nazi-juntaen) vetorett for alt som kunne publiseres fra etterforskninsrapporten.

   USA støttet statskuppet i Rwanda (og Burundi) som førte til folkemord.

   Hele historien slik den ble fremstillt i media og av Hollyood (Hotel Rwanda) var Fake News.

   Den bittelille rike eksil-eliten (tutsier) som invaderte landet med hjelp av USA og Uganda klarte å legge all skyld for folkemordet på Hutuer som var offer for folkemordet.

   Hutuer skal ha drept 800.000 tutsier, men det fantes aldri 800.000 Tutsier.

   Sannheten er at en liten rik minoritet begikk folkemordet, og akkurat som filmen om terroristene White-Helmets, så fikk filmen Hotel Rwanda Oscar.

  • Er det ikke sykeliggjøringer av konspirasjonsteorier man bør gjøre noe med? Det er vel ikke noe galt med konspirasjonsteorier når de lages for å finne sannheten?

   Sykeliggjøring er noe konspiratører gjør for å ødelegge folks troverdighet og konspirasjonsteorier.

  • Det en interessant tanke, Ludvig.

   Det er mange saker der offisielle narrativ kan sannsynliggjøres, av og til uten tvil bevises, å være fulle av feil som ikke kan forklares med troverdighet som annet enn løgn og kalkulert villedning. 9/11 som mange nevner her, er det mest spektakulære kroneksemplet fra nyere tid. Det er ikke uvanlig blant folk som skjønner dette å kalle de offisielle forklaringene på hendelsesforløpet for konspirasjonsteorier, for å bruke det samme språklige våpenet mot dem som vanligvis bruker det for å stoppe kritiske røster. Det kan jo virke som en av flere ting man kanskje bør gjøre mer av?

   Men dessverre, det virker nok best som velvalgte ord for menigheten og lite annet når de store mediene ikke gjør jobben sin. For det er ett stort problem her: Når de store mediene er med på de offisielle løgnene, og informasjonsflyten er mer og mer påvirket av ymse kontroll- og sensurmekanismer, er det ikke lett å trenge gjennom til de virkelig mange med gode memer eller med bevisførsel. Vi må nok først klare å diskreditere de vanlige nyhetskanalene tydelig nok til at de mister tilliten mer eller mindre fullstendig, nærmest over natta, gjennom å klare å ta dem skikkelig med buksene nede i en stor sak, og bruke dem mot hverandre i den grad de ikke er helt samkjørte allerede, for å få en slik skandale ut. Men det blir lett bukken og havresekken og ingen gapestokk hvis det er mediene som skal dekke saken, som selv sitter på tiltalebenken. Men i hvert fall hypotetisk burde et slikt sannhetens øyeblikk kunne skape et vakum som det går an å fylle med et annet narrativ, og håpe at snøballen ruller riktig vei. Folk må sjokkes til å forstå at maktorganer og myndigheter lyver og bedrar og har masse hemmeligheter som ikke tåler dagens lys i et såkalt fritt demokrati og i en selvstendig nasjon, og de må forstå at mediene er hundre prosent med på det. Da kan det kanskje rakne.

   Igjen, 9/11 hadde vært en ideell sak å klare å breake skikkelig sånn sett. Det kunne gitt støtet til en generell heving av årvåkenhet og sunn mistro, og kanskje fått endret på gjengs oppfatning av mange flere ting, med de konsekvenser det videre kunne fått. Å få bevist at mediene er med på løgnene, det er første skritt, tror jeg. Så lenge de får sette dagsorden og desinformere og ensrette i fred, er det nesten umulig for folk å trenge gjennom røykteppene. Det er (-Konspirasjonsteoretiker!!) veldig sterke gruppemekanismer og stigmaer som gjør det tøft for de fleste å bryte konvensjonelle tenkemåter, derfor må avsløringen av mediene skje som et sjokk, en skandale som på en eller annen måte vekker alle på en gang. for så lenge de andre bare gjør likedan, er det som kjent ikke grenser for hverken hva folk er villige til å gjøre eller tro – eller tåle, faktisk. På godt og vondt.

   • Det må vel være enklere å finne ut hvor løgnene kommer fra, om de i det hele tatt er løgner. Da vil korthuset ramle sammen, om det er et korthus.

    Løgnene vil før eller siden bli avslørt og forsvinne, mens sannheten vil bestå. Den har nemlig størst kraft. Løgner og vrangforestillinger støttes bare av åndsparasitter som skaper tvangstanker og som raner til seg ånd og kraft.

    • Tull. Løgnen løper to ganger jorda rundt før sannheten har fått på seg skoa, og mesteparten av all faktisk menneskelig historie er for alltid usynlig, oppløst i fortidens store lapskausgryte. Av det vi tror vi har bevart er halvparten løgn vi aldri kommer til å vite at er det.

     • Vi vet ihvertfall det, at løgnerne vil dø, mens de som holder seg til sannheten vil få stadig mer liv av Gud. Dessuten vet vi også at de største løgnmakerne her på jorda er psykologer og deres klonende professorer, så hvorfor ikke begynne der?

     • Mulig «vi» vet det. Som individualist og gal har jeg imidlertid aldri vært så opptatt av å være en del av «det store vi» som jeg sikkert burde, unntagen i samvær med barn og ungdom. Da må man som voksen være litt «vi» støtt, men der går grensen. Kanskje derfor jeg aldri ble noen god kommunist heller, men anarkist i stedet. Og kanskje derfor jeg ikke vet det «vi» vet, rett og slett.

     • Dersom du var en god og sann kristen, ville du hatt Sannhetens ånd som gjør at du kan føle på deg hva som er sant. Da ville du få en enklere veg til å løse sannhetens gåter.

      Vi som Gud har gitt sin ånd til, kan også observere viktige hendelser/sannheter i fortid, nåtid og fremtid.

      Det er altså riktig det som står i Bibelen, at Jesus har sendt Sannhetens ånd til oss for å hjelpe oss.

     • Nå skjønner jeg at du tøyser med meg. Ingen kan se noe i for- eller fremtid, da alle er enige om at disse to såkalte tidene er fiktive fenomener eller spekulasjoner, de finnes ikke i virkeligheten. Nåtiden finnes alltid, men den er det også mulig for gode og sanne anarkister å se viktige hendelser/ sannheter i hvis man er i rimelig nærhet av dem mens de er.

     • Du burde ikke avfeie ting du ikke vet noe om. Jeg lyver ikke. Det er faktisk en synd å lyve.

      Man kan ikke reise i tiden i kjødelig form, men i ens åndelige legeme kan en gjøre det.

      Det er mye morsomt som finnes i ånden, som hele universet er fullt av. I kjødelig skikkelse, kan man ved hjelp av Gud eller matematikk og bølgeteori få tiden til å gå raskere eller saktere veldig lokalt.

     • http://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/1967-he-cia-created-phrase-conspiracy-theorists-and-ways-attack-anyone-who-challenge
      In 1967, the CIA Created the Label «Conspiracy Theorists» … to Attack Anyone Who Challenges the «Official» Narrative
      Summarizing the tactics which the CIA dispatch recommended:
      ⦁ Claim that it would be impossible for so many people would keep quiet about such a big conspiracy
      ⦁ Have ⦁ people friendly to the CIA attack the claims, and point back to “official” reports
      ⦁ Claim that eyewitness testimony is unreliable
      ⦁ Claim that this is all old news, as “no significant new evidence has emerged”
      ⦁ Ignore conspiracy claims unless discussion about them is already too active
      ⦁ Claim that it’s irresponsible to speculate
      ⦁ Accuse theorists of being wedded to and infatuated with their theories
      ⦁ Accuse theorists of being politically motivated
      ⦁ Accuse theorists of having financial interests in promoting conspiracy theories
      In other words, the CIA’s clandestine services unit created the arguments for attacking conspiracy theories as unreliable in the 1960s as part of its psychological warfare operations.

 19. Når de presstituerte skal holde seg med fake stream troll så er det jo litt pussig at de ikke legger lista litt høyere. Slenge på noen kroner og få tak på noen som er bittelitt mindre bygdetulling-ish. Man kan henfalle til spørsmålet om de sjekker ut hvor dypt man kan synke uten at publiken reagerer……c»,)

 20. Det er skrevet mange bøker om diverse konspirasjoner og teorier om konspirasjoner, og Færseths bok har jeg også fått lest. Den er slett helt fra forordet til referansene, og kan ikke betraktes som annet enn et forsvarsverk for etablisementet – og dermed får han også spalteplass i massemedia senere. Han er INGEN ekspert på verken konspirasjoner eller teorier, ekspertene innen konspirasjoner og konspirasjonsteorier finner man på Nyhetsspeilet spesielt, men også på Norgesaksjonen og Jostemikk. Færseth er derimot ekspert på diskreditering, sverting, harselering og lage ekko av offentlige «sannheter». Men han er ganske flink til å kartlegge hvem som er i disse miljøene, og bruker sine funn til å konstruere en kollektiv psykologisk profil av denne lite homogene gruppen. Og som nevnt tidligere i kommentarfeltet: han er ganske høyt oppe i den norske grensen av den satanistiske O.T.O-ordenen.

  Bøker jeg derimot kan anbefale er «Beholde a pale horse» av Cooper, «Truth is a lonely Warrior» av Perloff, «Proof of Conspiracy» av Robinson, «Pawns in the game» av Carr, «War is a racket» av Butler, «Makten bak makten» av Ertresvåg, «Makt media Myter» av Fanebust

  • «Og som nevnt tidligere i kommentarfeltet: han er ganske høyt oppe i den norske grensen av den satanistiske O.T.O-ordenen»

   Om detta verkligen är sant är det ju otroligt komiskt. Mannen är invigd i en sluten organisation vars ideologi är att den högsta sanningen är hemlig – och hävdar vänd mot den icke invigda allmänheten att konspirationer inte förekommer i västvärlden. Gnosticism ja.

   Inte för att jag tror att de högre nivåerna i O.T.O. har särskilt mycket insikt i vad som pågår, så Farseth kanske mest är desillusionerad över att inte ha fått veta något.

   • Sånne okkultister som Færseth vil så gjerne være onde og mektige, men prosjektet flyr ikke akkurat som en ørn. Istedet blir de gående og pusle og plukke på bakken som en svartlakkert hønseflokk. Kynisme er et hedersord i den hønsegården, men de får det faktisk ikke helt til selv, da det er inkompatibelt med deres virkelige legning, som er nærmere en skrudd form for romantikk, og derfor ikke kald og bergnende nok til å være i nærheten av den kynismen de virkelig mektige er i besittelse av, og som Hønse-John tror han driver med. Det står ikke på manglende moral og vilje til hensynsløshet, men når de ikke klarer å slippe taket i alt det metafysiske og den religiøst marinerte opiumen det alltid innebærer, får aldri de mer prosaiske og reelle delene av «magien» det helt store trøkket.

    For maktens menn og kvinner er Færseth og hans like bare billig håndkraft de rister av seg når som helst det ikke måtte være bruk for dem lenger. Det er akkurat den form for skuldertrekks-kynisme og opportunisme som muliggjør virkelig effektiv systemklatring han aldri kan matche. Han spiller en taperstrategi, selv om han ikke forstår det før han får den første døra i trynet selv. En talentløs klossmajor.

    Nå venter jeg i grunn bare med en viss frydefull forhåpning på at Færseth skal be meg gå og henge meg, slik han gjerne gjør når han blir litt satt ut av at noen enten tar til motmæle eller, gud forby, ikke tar ham helt alvorlig. Det hadde vært gøy.

 21. Det er rart at Færseth som selv tilhører den sataniske sexkulten OTO, en organisasjon som selv fordrer verdensherredømme, blir brukt som ekspert på konspirasjonsteorier. Han hevder riktignok å ikke ha sentrale verv, men her kan dere se hva OTO står for. Dette er hårreisende lesning og er hentet fra OTO Norges egne hjemmesider.

  https://slettetroll.wordpress.com

 22. Mye kommentarer her, gitt. Jammen poulær, han Færseth. Skjønner jeg godt.

  Men altså, med tanke på OTO-greia hans, hvis han har et minimum av talent for den form for magi, for å bruke deres egne termer, som denne okkulte ordenen svermer for, vil jeg anta at karriere-trekket hans inn i rollen som systemlojal konspirasjonsekspert, og all påfølgende åtgaum og innvielse i de penere kretser, er noe han selv ser på og regisserer som en slags energiakkumulasjon, og i ytterste konsekvens; et underkastende lojalitetsbevis og styrket personlig tilknytning til de destruktive kreftene.

  Han vet i så fall også utmerket godt at de han forsvarer så tappert lyver mer enn noen konspirasjonsteoretiker klarer på en god dag, og at de ønsker en utvikling mot en tilstand der ingen vet opp eller ned på noe lenger, hva som er sant og hva som er løgn. Dette samsvarer i så fall med hans personlige ønsker og vilje; han får et kick av å føle at det er han og kølsvarte faen på lag nå, jo mer man lyver og bedrar sammen med de mektigste og kommer unna med det, jo sterkere blir følelsen av allmakt og å være den som vet, i motsetning til de fleste, som kun er melkekyr og byggematerialer uten verdi i seg selv.

  Som prikken over i’en: Å skrive en bok full av pissprat, og derved både få folk til selv å betale ham for å hjelpe til med å hjernevaske dem, og i tillegg få betalt på andre måter fra de som profitterer mest på at folk leser den, det er jo en ganske ond og fin plan, bare det.

 23. Jeg merker meg at hverken Steigan eller Færseth begir seg inn på spekulasjoner om hva som egentlig skjedde 22/7. Faktum er imidlertid at Norges største forbrytelse aldri er blitt politietterforsket, samtidig som det gjennom analyser av parallelle skuddserier og vitneforklaringer, er overveiende sannsynlig at Breivik ikke var alene om udåden.

  • Steigan spekulerer ikke, enkelt og greit. Dog er det andre nettsider som har gjort grundige undersøkelser om dette, spesielt jostemikk.com har utmerket seg, men også nyhetsspeilet og Roy Vega har også gjort en del. Om Breivik gjorde det, så var han helt sikkert ikke alene. Bare se på NRK-bildet fra Utøya. Mannen som er avbildet, og sagt å være Breivik, skyter links. Breivik er høyrehendt, ergo kan fyren på bildet med 99 % sikkerhet ikke være Breivik.

 24. Er det Guds plan for å frelse livet på jorda, du tenker på? Den jobben er snart i mål; Jesus kommer snart for å overta. Djevelen, Dyret og deres vesen og helsevesen vil da bli overvunnet umiddelbart.

  • Ja , om det er Allhærs gud , eller alle hærers gud , som overtar gjenstår å se.
   Jesus snudde vel det andre kinnet til.
   Om det holder for å kjempe imot Djevelen , vet ikke jeg.
   Men vi lever i spennende tider der vi ser ‘planen’ utfolde seg….

   • At Jesus snudde det annet kinn til, blir brukt i dagens propaganda for å fremme pasifisme.
    Sannheten er at han, ved to anledninger, drev pengepugerne ut av tempelet ved bruk av pisk. Matteus 21:12. Johannes 2:13.
    Han oppfordret videre til motstand i form av «Occupy until I come» Lukas 19:13.

 25. Takk Pål. Jeg har ikke lest boken til Fjærseth, men jeg har lest en god del av hva han tidligere har publisert. Jeg vil mene at han stort sett må ha hodet godt gjemt nede i sanden og må tilhøre den skare av mennesker som sluker msm mer enn rått. Ut fra dine eksempler vil det ta litt tid å skrive om hver enkelt tilfelle da det er meget omfattende. Særskilt 9/11. Skal kjøpe boka eller låne den, for deretter å kommentere bedre. Man kan vel nesten spørre seg, » hvem jobber Fjærseth for ? «

 26. Interessant dette, Birgitta. Jeg var også litt betatt av Bahai i begynnelsen av min forvirrede periode (som jeg fremdeles prøver å kave meg ut av, over førti år etter). At Bahai i bunn og grunn er like totalitær i sin ånd som andre religioner forundrer meg ikke. Det å mene å kunne frelse menneskeheten ovenfra og ned, at noen mennesker har en særskilt visdom som skal lede oss på den riktige sti – det er noe psykotisk ved det, ikke sant?

  Visst er det slik at foreldre skal være forbilder og lærere, og alle som har barn kjenner nok igjen følelsen. I tilspissede situasjoner blir man fort totalitær. Så det er vel også noe menneskelig ved dette, i bunn og grunn?

  Litteraturen er full av historier om ulykkelig barndom, autoritære foreldre, barn som ikke blir forstått eller sett. Filosofihistorien er full av eksempler på lærer som omfatter alt. En god filosof i den såkallte opplysningstida skulle ha svar på absolutt alt mellom himmel og jord. Det hendte jo heldigvis nå og da at de hadde noe fornuftig å si, ikke helt ulikt totalitære foreldre.

  Religioner er selvfølgelig en pervers variant av dette. Poenget mitt er allikevel at det er noe dypt menneskelig ved det, det er derfor vi kjenner oss igjen, det er derfor vi blir opprørt og engasjert. Er du ikke enig?

  Til Terje Henriksen vil jeg si; Jesus var ok. Det mener også Pål Steigan, tror jeg.

  (Floss)hatten av! Nå håper jeg at mitt spirituelle innlegg får denne tråden til å spinne videre til 200 kommentarer minst – ved hjelp av nevnte Henriksen og AF.

   • Ulver er ålreite dyr. Sauer var det, men de ulldottene de har avlet frem nå er lam i både huet og beina helt til de havner i fårikålgryta, og hvis ikke bøndene gidder å gjete dem fortjener en ålreit ulv dem. Gammeldagse norske sauer var ikke autoserverende mat. Et par spretne bukkebrødre kunne gi en ulv såpass seriøs motstand at det ikke var noen selvfølge at det ble kveldsmat på den hver gang. Men de passer visst ikke til industriell produksjon av hverken ull eller kjøtt, siden de er feildesignet av evolusjonen og bare går rundt der som en annen saueflokk og overlever. I tillegg til sin egen større evne til å ta vare på seg selv, ble de passet mye bedre på av folk og bikkjer.

    • Innavl er ikke ålreit, heller ikke i husdyrproduksjonen.

     Bøndene bør slutt og klage, og ikke skyte ulv. De burde heller legge om driften slik at sau ikke kommer i kontakt med ulv, f.eks. ved å etablere øyer, naturlige og kunstige, hvor det kan drives med sau.

     Australienerne har forstått det. De har laget et gjerde av vaier som rekker 3 meter over bakken og 1 meter under som hindrer rovdyr i å komme inn i sauesonen.

    • Det var faktisk noen som drev med villsau i Pasvik. Villsauen er så rask til beins at den sprang fra bjørnen. Jeg vet ikke om de fremdeles holder på med sauedrift der.

     Hadde sauedrift vært basert på fornuft og ikke profitt, så hadde kanskje gårdssauene sett annerledes ut.

     Hvorfor ikke avskaffe hele pengesystemet, og gjøre alt gratis under forutsetning av at alle jobber, tar utdannelse eller gjør andre nyttige ting dersom de er i stand til det, og viser moderasjon.

    • I mine øyne er null penger, fred, fri(villig)het og alt gratis alltid et brilliant forslag, Terje. Kanskje det beste noensinne. Kan det være så innmari vanskelig, da. I partiet Høire sier man gjerne «Svaret er lavere skatter. Hva var spørsmålet nå igjen?», men dem om det. Jeg forstår at de gjerne vil betale litt skatt, men det kan bli vanskelig å trekke noe særlig etter at vi har avskaffet pengesystemet. Det må de forstå.

     Ellers heller intet å bemerke til det du sier om sauehold, det er rene, skjære fornuften som snakker, og jeg er faktisk helt enig med deg i alt du skrev nå. Og da er det faktisk tid for et aldri så lite første kryss i taket. Ta-daa! Enige nå. Duverden. Ett åretak av gangen blir båten til mens man ror. Nå skal vi bare konsolidere stillingen litt her, og så blir neste fellesøvelse å holde oss litt mer til de sauene artiklene til Steigan handler om, og ikke så mye alle de andre.

  • Ja , jeg lærte iallfall mye av å studere Bahai religionen.
   Kan si at jeg fikk ‘åpnet øynene’ og forstod mere hva som er drivkraften i verden.
   Den er også skyld i at jeg skiftet politisk side og beveget meg mere over til høgre.
   Men jeg er egentlig ikke så opptatt av venstre eller høgre lenger.
   Det som er interessant i dag er sannheten om historien og den verden vi lever i .

   Anbefaler alle som vil få ‘åpnet øynene’ å studere Bahai religionen.
   En annen ting jeg lærte var forskjellige begravelsesritualer i forskjellige religioner.
   Saken var den at jeg ville kremere meg når jeg døde .
   Det ble IKKE akseptert !!
   Så måtte jeg begynne å studere historien om kremering .
   At den ble forbudt av jødedommen og senere for 1400 år av den katolske kirke.
   Dette kan kanskje høres ut som en detalj .
   Men for meg har det vært en øyeåpner for å forstå historiske ting.

   • Dersom man har en annen religion enn kristendommen som tidligere har ført dens troende til Gud, kan en legge Jesus som Guds sønn til religionen, og man vil straks være på vei til Gud igjen. Det samme kan være tilfelle med andre religioner nå Jesus har fått fikset litt på dem.

    På den annen side bør kristne akseptere at også andre religioner har ført deres troende til Gud før kristendommen. Indere var faktisk de første, ifølge informasjon jeg fikk fra himmelen.

    • Ja , du kan igrunnen si at alle religioner i dag har et forhold til Jesus , i en eller annen form.
     Hinduene har det gjennom ‘Hare Krishna’ , som de sier er en avatar av Jesus.
     Buddistene sier at Jesus var en buddistisk munk.
     Islam sier at Jesus var en Profet.
     Til og med i shamanismen sier mange at Jesus var en shaman….

     Det eneste som skiller kristendommen ut er at den sier at Jesus var ‘Guds sønn’…..
     Men dette er jo bare flisespikkeri og ord.

     De eneste som virkelig tar avstand fra Jesus er jødedommen , som avviser han som en falsk profet.
     Etter mitt syn kommer de heller aldri til å akseptere Jesus fordi han stemmer ikke med deres GT profetier .
     Jødene venter mere en politisk messias , med sverd….

     • Jødene er i ferd med å akseptere Jesus som Guds sønn; jeg har møtt flere i ånden. Det er heller ikke nok å tro på Jesus som en profet; man må tro at han er Guds sønn for å bli godkjent.

      Jesus har også sverd, f.eks. ordets sverd, og han har sikkert også andre sverd.

 27. Det kunne jo være passende å ta med et avsnitt fra Radikal Portal, skrevet av Johannes Wilm som er doktor i antropologi ved Goldsmiths College, University of London.
  Wilm anmelder John Færseth sin bok: «Ukraina. Landet på grensen», John Færseth, Humanist forlag, 2014 (290 sider)
  Artikkelens overskrift lyder: En personlig (farget) rapport fra Ukraina.
  Johannes Wilm plukker boken fra hverandre bit for bit og viser til uklar metode der man ikke kan vite når Færseth taler eller når det er andre som taler, uklar kildebruk, slurv med kilder og fakta, bortforklaring av fascismen, og en forkjærlighet for den store konspirasjonsteorien om Putin som står bak alt!
  Wilm skriver:
  Putin = Hitler?
  Færseth er oppslukt av en stor konspirasjonsteori som handler om at Putin, Kreml og Russland står bak alt, eller i det minste det meste, som skjer i Ukraina, som ikke er det Maidan-aktivistene gjør.
  Mens Færseth bidrar til å renvaske fascistiske bevegelser og tendenser i vestlige Ukraina, starter han omtalen av Putin med å spørre seg om det er snakk om en ny Hitler.
  Uansett om det er rimelig innholdsløse samtaler, der pro-maidanaktivister mener å kunne se at separatistene er fra Russland via bilder på Facebook, eller om det er Færseth selv som forteller at de russiske demonstrantene i Odessa var tilreisende, kommer denne teorien igjen, uten at det leveres sannsynlige årsaker for å anta at det forholder seg slik.
  I det neste siste kapittelet går Færseth enda litt lenger. Leseren får presentert litt ulike teorier: alt fra at Putin har en plan om å samle krefter for å angripe hele Europa, til en forklaring om at Putin «bare» satte i gang opprørerne i øst. Begge fortellinger er konspirasjonsteorier. Hadde noen sagt noe lignende om NATOs innblanding på Maidan, uten å tydeliggjøre aktivistenes egen vilje, ville nok vedkommende raskt blitt tildelt merkelappen konspirasjonsteoretiker av Færseth. Verden er svart-hvit.

 28. Pål Steigan.

  Jeg tilhører ikke din menighet, men jeg vil gi deg honnør for å sette ord på det ubehaget mange føler rundt stemplingen av uønskede meninger som «konspirasjonsteorier».

  Det påfallende er jo nettopp at teorien som sådan aldri undersøkes. I stedet tar man mannen istedet for ballen, ved å stemple vedkommende som «konspirasjonteoretiker».

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.