Er «klimaspørsmålet» egentlig uløselig?

0
Shutterstock

Partienes landsmøter er nå snart unnagjort. Synspunktene varierer litt når det gjelder de konkrete klimatiltakene som foreslås, men den grunnleggende ideen er felles i alle partier: De globale klimagassutslippene må reduseres drastisk de neste 10-20 årene, ellers vil det oppstå en katastrofal oppvarming av kloden. Vi må åpenbart regne med at de fleste i SV og MDG virkelig tror på påstanden, mens de fleste andre partier trolig bare later som om de arbeider for lavere klimagassutslipp – klimapolitikken har derfor helt andre mål for dem enn å berge kloden (som høyere strømpriser for folk, ny subsidiert industrivirksomhet til Røkke & co. og til vindkraftvandalene, underordning av norsk energipolitikk under EU etc).

Av Odd Handegård.

Realitetene viser at det i praksis skjer lite eller ingenting, både i Norge og globalt, for å erstatte fossil energi med fornybar energi. Utbyggingen av fornybar energi kombineres i hele verden med økt investering av fossil energi, også i Norge. Det hjelper lite å legge ned kullgruver og kjernekraftverk enkelte steder (og å bygge noen vindturbiner), når verden ellers prioriterer fossil energi. Klimaengasjementet i de fleste land består kun av optimistisk retorikk, og av fjerne målsettinger om situasjonen i 2050 eller 2060 (nå sist pres. Biden), lenge etter at 2-gradersmålet skulle vært realisert.

Norge er det beste eksemplet på at klimaspørsmålet er uløselig: I prinsippet kunne Norge veldig enkelt ha redusert landets CO2-utslipp med 30 % ved å eksportere 1 % mindre gass/olje. Men det norske og internasjonale beslutningssystemet umuliggjør en slik løsning, på samme måte som de internasjonale klimakonferansene holder seg langt unna alle forslag om å redusere den globale produksjonen av fossil energi (man skal i stedet «redusere utslippene» som altså er umulig).

Norges lokale løsning er i å elektrifisere sokkelen for 50 milliarder uten at det har annen effekt på det globale klimaet enn at utslipp som i dag belaster det norske klimaregnskapet, flyttes til regnskapet i diverse land i EU. (Så forresten i papirene til SVs landsmøte at det i landsstyrets innstilling til klimaprogram for partiet bare var én – 1 – stemme mot elektrifisering av sokkelen. SV er altså i ferd med å gjøre sitt aller tåpeligste vedtak noensinne).

Poenget er at produksjonen og bruken av fossil energi fortsetter som før. Det er vekst både i fossil og fornybar energi. Verdens og Norges klimapolitikk er uten sammenheng med de målsettingene som formuleres. Det eneste som teller er VEKST, og da er ikke spørsmålet om man produserer nyttige produkter. Det underlige er at norsk klimapolitikks dobbelte og hyklerske formål ikke blir knust av den såkalte «frie» norske pressa: Norge og verden tar sikte på å bruke all fossil energi det er mulig å pumpe opp, samtidig som man skal begrense den globale oppvarmingen til – helst – 1.5 grader.

Myndigheter og kraftenergi har to formål: Full utnyttelse av den norske fossile energien og full utbygging av vindkraft i Norge. Her er det ingen motsetninger. Man sier noe – men gjør i realiteten ingenting verken med klimaet eller med utbyggingen av fornuftige arbeidsplasser i Norge.

Forrige artikkelTyrkia sender leiesoldater til Jemen
Neste artikkelAlarmerende tall om utslipp fra vindkraftverk