Notater i ei koronatid

0
Illustrasjon: Shutterstock

Angela Merkel ser for seg at stengningene kan vare til mars 2022. Antall «tilfeller» faller nå kraftig, men panikken opprettholdes.

I den tyske Forbundsdagen ligger det et lovforslag, som dersom det blir vedtatt åpner for at andet vil bli styrt av unntakslover fram til utgangen av mars 2022. Forslaget har tittelen Entwurf eines Gesetzes zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen og kan lastes ned her (pdf).

Det foreligger ikke vitenskapsbaserte studier som viser at stengingspolitikken verken er nødvendig eller at den virker etter den angitte hensikten. Den tyske regjeringa har riktignok bestilt en slik evaluering fra Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina e. V. Men den vil ikke foreligge før 31. desember 2021. Inntil da, og muligens minst tre måneder til vil man fortsette stengningspolitikken, altså uten å ha den vitenskapelig vurdert.

Nord-Spania: 60.000 euro i bot hvis du nekter koronavaksine

Regionalregjeringa i Galicia i Nord-Spania har vedtatt en lov som gir adgang til å gi bøter på opptil 60.000 euro, altså over 600.000 kroner til dem som vegrer seg mot å ta koronavaksine, skriver Murcia Today. Bøtene for «ukorrekt bruk av maske» er på 3000 euro. Det samme kan gis for å delta i ikke godkjente fester i parker og andre steder. Forretninger som ikke stenger når myndighetene pålegger dem det kan få bøter mellom 3000 og 60.000 euro. Over dette er det fastsatt et bøtenivå for «særlig alvorlige tilfeller» på 600.000 euro, altså vel seks millioner kroner!

Bambino-produksjonen i Italia falt med 22 prosent i 2020

I desember 2020, altså nøyaktig ni måneder etter at landet ble stengt ned, registrerte Italia et fall i fødselstallet på 21,9 prosent, skriver Reuters. På gata i Italia sies det at det ikke er så greit å holde bambino-produksjonen opp med en sosial avstand på halvannen meter. Dette fallet i fødselsraten er dobbelt så stort som det Italia opplevde fra 1940 til 1941, altså ved starten av andre verdenskrig.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Er rettsstaten Norge i fare?
Neste artikkelSenator Rand Paul sammenligner kirurgi på kjønnsforvirrede mindreårige med kjønnslemlestelse, Bidens utnevnte nekter å svare.
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).