Senator Rand Paul sammenligner kirurgi på kjønnsforvirrede mindreårige med kjønnslemlestelse, Bidens utnevnte nekter å svare.

0

Under en høring i det amerikanske senatet torsdag ettermiddag, for Rachel Levine (før 2011 Richard Levine) som Biden har nominert til visehelseminister, nektet sistnevnte gjentatte ganger å svare på et spørsmål fra senator Rand Paul om medisinsk ”kjønnsbehandling” av mindreårige.

«Støtter du at regjeringen griper inn for å overstyre foreldres ønske om å gi et barn pubertetsblokkere, kjønnshormoner og / eller amputasjonskirurgi av bryster og kjønnsorganer?» spurte Senator Paul Levine.
Levine har gjentatte ganger uttrykt sin støtte til å gi såkalte pubertetsblokkere til mindreårige. Dette er medikamenter som ikke er godkjent til slik bruk, og er dermed eksperimentell medisinering av barn.

Dr. Levine nektet å svare på spørsmålet, og sa i stedet at «medisin for kjønnsidentitet er et veldig komplekst og nyansert felt.»
«Standards of Care», som Levine flere ganger sikter til er SOC7, WPATHs (World Professional Association for Transgender Health) ikke-evidensbaserte retningslinjer som ikke godtas av ECRI-databasen for evidensbaserte retningslinjer, og heller ikke av National Academy of Medicine. SOC-7 aksepteres ikke som noen standard i Europa for barn (under 18 år), ikke av Holland, Italia, Storbritannia, Finland nå snart verken i Sverige eller i Norge. (Norge praktiserer SOC7 for de over 18 år).

Men i en tale som Dr. Levine holdt på Franklin og Marshall College Levine i 2017, argumenterte han eksplisitt for å gi pubertetsblokkere og kjønnhormoner til mindreårige, fortalte at han selv hadde besørget eksperimentelle medisiner til mindreårige, og tok til orde for en «akselerert tidslinje» for «gatebarn.»

YouTube player

Senator Paul spurte også Dr. Levine om saken til Keira Bell, en ung kvinne som fikk «akselerert behandling» i Storbrittania som tenåring. Bell er nå 23 år gammel og påpeker at hun ikke var samtykkekompetent i noe så alvorlig som irreversibel kirurgi og mannlige kjønnshormoner som har gitt henne mørk stemme og skjeggvekst for alltid.

Bell gikk hvis sak mot Tavistockklinikken der barn helt ned i treårsalderen blir gitt samtykkekompetanse på hvorvidt de vil «endre kjønn». Retten i Storbrittania fastlo at mindreårige ikke er i stand til å forstå eller samtykke langtidskonsekvensene av slik eksperimentell praksis.

I USA har National Institutes of Health (NIH) har rapportert at slike «pubertetsblokkere» har blitt gitt til barn fra åtte år. Pubertetsblokkere er ikke godkjent av FDA for bruk på barn til å behandle «kjønnsdysfori», og de langsiktige risikoene er foreløpig ukjent – noe selv talsmenn for slik medisinering innrømmer.

Kjønnsforvirrede barn vokser det av seg

Dette er spesielt bekymringsfullt fordi nesten alle barn, som Keira Bell, vokser av seg kjønnsforvirringen.
Mellom 65 og 94 prosent av barna som lider av slike tanker vokser det av seg om de bare får være i fred.
Svært mange viser seg å være homofile eller lesbiske og slår seg til ro i sitt kjønn og legning.
Beklageligvis blir historiene til de som opplever det samme som Bell, såkalte «detransjonerere» ignorert i hovedstrømsmediene, som i høy grad er med på å promotere og bejuble «kjønnskifte» til tross for at dette er en biologisk umulighet.
De samme mediene omtaler knapt de alvorlige og livsvarige konsekvensene som kjønnslemlestelse, amputasjon av friske bryst, infertilitet, og mutilering av barn som er homofile, lesbiske eller som ikke lever opp til de de kulturelle kjønnsrollene.

Psykologer ved kjønnsklinikk: «Transing» er konverteringsterapi mot homofile og lesbiske barn

Over 35 psykologer sa opp sin stilling i protest fra Tavistock-klinikken og uttalte at de opplevde at de var med å utøve «konverteringsterapi mot homofile og lesbiske barn» ved å innbille dem at de kunne skifte kjønn og la dem undergå slik behandling. I Norge har Helsedirektoratet gått inn for å desentralisere slik behandling mot faglige råd, og det som må kalles en irettesettelse fra blant annet direktøren for FHI.
De fem legene som publiserte kronikken trakk frem TV-programmet Tranståget och tonårsflickorna, som gikk i to deler på SVT i 2019. I programmet, som er del av en serie intervjues personer som angrer på behandlingen de har fått. Det fremgår at utredningene ofte er knappe, og at behandling er blitt satt i gang etter få uker. Konsekvensene varer dog livet ut.

Britiske Keira Bell (23) mener hun som ungdom ble utsatt for uforsvarlig medisinsk behandling på sykehuset Tavistock. Domstolen ga Bell fullt medhold. 
Fra kronikk i Aftenposten Foto: Paul Cooper/Shutterstock / Shutterstock

Skiller seg fundamentalt fra annen behandling

Dommen i «Keira Bell-saken» ble også omtalt i en kronikk i Aftenposten signert Pål Surén som er forsker og Birgitte Wirum Sand som er seniorrådgiver, begge ved Folkehelseinstituttet.

Retten begrunnet konklusjonen med at kjønnsbekreftende behandling skiller seg fundamentalt fra annen medisinsk behandling ved at den berører selve kjernen i en persons identitet.

Kjønnsuttrykk og seksualfunksjon endres varig, og som oftest mister pasienten muligheten til å få egne barn.

Etter rettens oppfatning er det vanskelig for en mindreårig å overskue konsekvensene av dette, uansett hvor god informasjon som gis.

Ikke bare det, retten mente at behandlingen i realiteten sperrer for slik modenhet, fordi pubertetsblokkerende medisiner stopper den puberteten som er nødvendig for å utvikle seg følelsesmessig og seksuelt. Barna får aldri sjansen til å komme dit at de faktisk skjønner hva den kjønnsbekreftende behandlingen er ment å «bekrefte».

Den britiske Tavistock-klinikken har stanset all behandling med pubertetsblokkerende medisiner til mindreårige. Lignende beslutning er tatt i Sverige. I Norge går myndighetene altså motsatt vei, til skarpe protester fra faglig hold.

Dr. Levine vil få stor makt til å implementere skeiv ideologi

Levine blir den som skal overse tilsyn med FDA, NIH og ACF (Administration for Children and Families), samt vil ha myndighet til å fremme og finansiere hvilken forskning som skal prioriteres, frafalle restriksjoner på visse legemidler og forme forsikringspoliser over hele USA. Som tidligere lege i Pennsylvania arbeidet han for å tvinge forsikringsleverandører og Medicaid til å dekke «kjønnsbekreftende behandling.»

Mange av Bidens andre kabinett-nominerte har også uttrykt sin støtte for skeiv ideologi, blant andre Dr. Miguel Cardona som ble nominert til utdanningsminister. Han nektet å forplikte seg til å støtte tittel IX som sikrer kvinner og jenter trygge og rettferdige atletiske muligheter ved å ikke tillate gutter og menn å konkurrere i pike- og kvinneklassen ved å selverklære seg som piker eller kvinner.

Radikal kjønnspolitikk i Norge

I Norge støtter samtlige politiske partiet representert på Stortinget radikal kjønnsteori, altså at det er mulig å skifte kjønn uavhengig av hvilken kropp en er født som.
Subjektiv trosoppfatning ble dermed innlemmet i lovverket i 2016 slik at enhver kan sende inn et skjema til skatteetaten og få endret kjønn på papiret, og det så ofte en vil. Dette krever hverken at vedkommende gjør fysiske endringer eller tar hormoner. Det blir ikke gjort noen mentale eller fysiske undersøkelser av personer som krever å få «byttet» kjønn. Norge er antagelig det mest liberale landet hva gjelder dette.
Det juridiske har fullstendig dissosiert seg fra fysisk virkelighet.
Barn i førskolealder kan også bli «skiftet kjønn» på, det holder at én av foreldrene ønsker dette.

Forrige artikkelNotater i ei koronatid
Neste artikkelFru Merkel, jeg vil anbefale deg en barnebok-klassiker.