– Er rettsstaten Norge i fare?

0
Bodø by night. Shutterstock

Ser vi politistaten i det fjerne? spør advokat Brynjar Østgård, Tromsø i et leserinnlegg i Nordnorsk debatt.

Østgård skriver:

Norge ser ut til å ha et visst «talent» for å bli en politistat. Vi ser urovekkende tendenser, nå sist i Bodø. Siden 12. mars har regjeringen opptrådt på en måte som utfordrer den demokratiske rettstat, og har også trigget autoritære og totalitære tendenser hos så vel myndigheter som medborgere.

Lokale myndigheter har tydeligvis, ved regjeringens anvendelse av smittevernloven, blitt ledet til å tro at deres makt er svært omfattende. Lovens ordlyd kan imidlertid ikke uten videre leses isolert. Både grunnleggende borgerrettigheter, alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper om rimelighet, proporsjonalitet og treffsikkerhet, krav til forsvarlig saksbehandling/utredning osv. kommer inn som begrensende faktorer.

Det Østgård tar utgangspunkt i er olitiets opptreden i Bodø under et «raid» mot et privat arrangement i en enebolig med ti ungdommer. Dette bla antakelig gjort under henvisning til et kommunalt vedtak i «Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Bodø kommune, Nordland – Fastsatt av kommunelegen i Bodø kommune 26. februar 2021, som sier:

§ 4. Private sammenkomster

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.»

Advokat Østgård kommenterer dette slik:

Kommunelegen i Bodø har tydeligvis ansett seg bemyndiget til å gripe inn i grunnleggende friheter i vårt liberale og demokratiske rettssamfunn, uten hensyn til f.eks. Grunnloven §§ 101 og 102 om forsamlingsfrihet og retten til privatliv og respekt for hjemmets integritet. Det bekymringsfulle forsterkes ved at folk ringer politiet og «tipser» om at deres medborgere ikke opptrer slik myndighetene krever. Dette smaker av diktatur og angiveri. Myndighetene skaper mistenksomhet. Tilliten mellom borgerne og myndighetene svekkes. Det samme gjelder den gjensidige tilliten borgerne imellom.

Les hele innlegget av advokat Brynjar Østgård her.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.