Når gjerningsmannen blir offer

0
Bakgrunnsbilde: Aleppo, Syria 2017. IS-leir. Shutterstock

Straffesaken mot en norsk IS deltaker har startet i Oslo Tinghus. Hun er tiltalt etter §136a i straffeloven:

Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

Av Eva Thomassen.

Terrortiltalen mot kvinnen baserer seg på to hovedpunkter:

I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL. 

Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med NN som også var tilknyttet ISIL, NN deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at NN kunne delta aktivt i kamp handlinger for ISIL. 

Etter at NN omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med en tredje kriger som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av NN. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen.

Hva handler denne saken egentlig om?

Hun var en aktiv deltaker i IS, men ser på seg selv som offer for IS. Det er også strategien til forsvareren.  Vi vet ikke hva hun heter eller hvordan hun ser ut. Hun skal åpenbart beskyttes. Mot hvem eller hva vet vi ikke.

Solberg ville ikke «ha det på seg at et norsk barn døde på hennes vakt»…

Vi er  blitt godt kjent med tiltalte. Hun fikk mulighet til å bli hentet til Norge av norske myndigheter i 2020, fordi det ene barnet var antatt syk. Solberg ville ikke «ha det på seg at et norsk barn døde på hennes vakt»… Resultat ble at Frp gikk ut av regjering.

Mediene med og uten burka

Denne saken handler ikke om terror. Det handler om tarmskylling for regjeringen som har fødd på henne og en rekke andre siden 2013, og mediene som uten moral konkurrerer om å gjøre det beste skupet. Mediene som går over lik for å få tilfredsstille leserne. Vi liker Se og Hør reportasjer. I glansede utgaver. Eller, er det noen som bestemmer hva vi skal like å lese ? Hvem er i så fall det? Vi har ikke hørt om henne før hun dukket opp i 2019. Hvorfor fikk hun gå i fred for mediene  fra 2013 til IS kollapset i 2019? Hvorfor har alle disse 85 000 damene og barna i interneringsleiren Al-Hol  fått leve i fred? Og, det er titusenvis av dem i Idlib. I 10 år har de levd i fred . «Despoten Assad» har stått i vegen. Og, gjør det  fortsatt. Han er igjen og igjen gjennom 10 år blitt demonisert av mediene. Derfor ser vi heller ikke ofrene for IS. Det nærmeste «offeret» er hun som står i tiltaleboksen i Oslo Tinghus.  

Merkevare

Vi har sett den tiltalte i burka mens hun oppholdt seg i interneringsleiren Al-Hol. Vi har hørt henne si at «hun støtter ikke IS og har aldri gjort det»

Og vi har nå sett en annen utgave av henne.  Vi ser bilde av henne med neglelakk og trange bukser. Hun skal fremstilles som en vanlig norsk jente. Som en av oss. Det kunne vært deg eller meg som stod der som et offer. Som må betale prisen for noe andre hadde gjort mot oss. At det er offeret som tiltales og ikke gjerningsmennene.

Det dette egentlig handler om er at hun har tatt av seg kostymet som var varemerket hun fikk betalt for å bære da hun var i Syria. Nå er det tid for rebranding eller renselse om du vil. Hun har ikke med ett eneste ord tatt avstand fra ideologien til IS eller beklaget overfor det syriske folket. Eller vist avsky over den terroren mennene hun var gift med begikk mot uskyldige syrere som bodde i områdene IS opererte.

Pressen som flokkdyr

Journalister i alle vestlige redaksjoner har valfartet til Al-Hol-leiren i Syria. Da satt pengene løst. Journalister kastet seg rundt og stilte seg i lange køer for å bli fraktet ulovlig inn i Syria fra Irak. For å få være først ute med å ta  spektakulære bilder av flokker med mannlige og kvinnelige terrorister fra IS. Svartkledde damer og barn i titusenvis dukket opp fra deres siste oppholdssted. Mennene ble satt i egne fengsler. Kvinner i egne interneringsleire, blant annet Al-Hol. De kvinnelige medlemmene av IS med hjemland i vesten er så farlige at de holdes unna de andre i noe som bli kalt annekset. Der satt den tiltalte og barna. Der sitter også resten av den norske kontingenten.

Husmor i Kalifatet

Vårt første bekjentskap med tiltalte fikk vi da norske aviser og NRK fant henne i Al-Hol leiren i 2019. Hun har fra dag én fått mulighet til å fremstille seg selv som et offer. Et offer for IS, et offer for mennene hun hadde sex med. Det fremstilles som om hun et offer for seksuelle overgrep. Som kvinne i IS er kontrakten at en skal avle barn. Det er ikke vanlig å lage barn med hvem det måtte være. Det er ikke vanlig å føde et barn hver 9.måned.  Men, det var ikke vanlige barn de skulle lage og oppdra. Barna ble født inn i dette kalifatet. Det var kalifatet som eide barna. Mødrenes jobb var å oppdra dem til neste generasjon jihadister. De titusenvis av barn født i Syria har ingen annen referanse enn det de er blitt oppdratt til innen dette terrorregimet. De har ikke opplevd en barndom de kan repatrieres tilbake i. Du er født av en mor hvis eneste oppgave er å oppdra deg til å hate mennesker som ikke forfekter den «rette islam». Lære deg opp til å drepe mennesker uten problemer. Hjernevaske deg. Målet for kalifatet er å overta hele Syria. Gjøre Syria om til et islamistisk helvete. Barn kun omringet av terrorister blir  ideologiske monster. Det spiller ingen rolle om moren ser på seg selv som et offer. At hun har vært hjemmeværende. Hun er bærer av ideologien under kjøkkenforkleet.

Far nummer 1

Tenk bare når far nummer 1 stikker innom etter å ha vært ute og sprengt i filler en grensepost, etter først å ha filmet bakbundne livredde mennesker som vet hva som venter dem, smiler og legger videoen på nettet? Sier at bare vent. Kalifatet har ingen grenser. Vi begynner med grensen mellom irak og Syria. . Hva snakker de om rundt kjøkkenbordet? Hva lærer de barna? De lærer blant annet at far er en martyr når han blir drept. Ingen grunn til å sørge over han. Du skal bli martyr du også sønnen min. Det er det største du kan oppleve her på jorda. Jo flere du tar med i døden jo lykkeligere vil du bli.

Far nummer 2

Far nummer 2 får vi høre, i tillegg til å være terrorist i IS, også var shariadommer. Vi vet ikke så mye om han bortsett fra at han var akkurat maken til far nummer 1. Like slem mot henne. De fikk et barn.

Skynews laget reportasje fra Al-Hol leiren i 2019 da de møtte på denne lille gutten- Født inn i Kalifatet. Hva er det han forteller journalisten?

«We are going to kill you by slaughtering you. We are going to slaugther you”

Han forteller at han skal drepe oss. Han skal slakte oss. Journalisten forteller at han aldri har truffet barn som dette. Han skjønner ikke hva man skal gjøre med disse barna.

Ofrene for IS

Pappaen til barna på bildet ble fremstilt for en shariadomstol og dømt av en shariadommer. Var det far nummer 2 som var dommeren? Det kan det ha vært. Denne lille familien ble funnet da vi reiste rundt i frigjorte områder i Deir Ezoor i 2018. I Al Majadin fant vi han. Hans historie er historien til ofrene for IS. De tause ofrene  som ikke blir hørt eller sett i Oslo Tinghus.

Familien bodde i et IS kontrollert område. Han fortalte oss at barna hans holdt på å sulte ihjel. Han «stjal» noen såkorn. Han ble oppdaget og tatt til fange av IS. Han ble fremstilt for en shariadomstol. Dømt til å sitte med en søppelsekk over hodet i syv måneder. Han måtte drikke saltvann. Han ble i tillegg dømt til å få kappet av høyre hånd og venstre fot. Kona ble drept og barna ble jaget rundt av sultne villhunder.

 Det er ikke langt fra Al-hol- leiren til der denne lille familien bor. Det hadde vært en kort tur for journalister. Da kunne mediene ha intervjuet familien og bragt denne informasjonen inn i Oslo Tinghus. At medier ikke har tatt denne turen må de svare for selv. Det er bare å konstatere at de ikke har gjort det. Det er nok fordi «Assad står i vegen». Historien om denne familien selger ikke.  

2019 Første dom mot en norsk kvinnelig terrorist

Den første og eneste norske kvinnelige terroristen som er dømt i Norge, ble i 2019 dømt for deltagelse i IS selv om hun ikke har vært i IS-kontrollerte områder. Dommen sier at det å reise ned til ISIL-kontrollert område og gifte seg med en fremmedkriger er en aktiv og kvalifisert deltagelse i en terrororganisasjon og dermed straffbart etter norsk rett.

Oslo tingrett dømte henne til fengsel i to år og ni måneder.  Dom: IS-husmødre straffes på samme måte som fremmedkrigere

«Retten er etter dette ikke i tvil om at det å reise til ISIL-kontrollert område og der gifte seg med en ISIL-fremmedkriger, utgjør et aktivt og kvalifisert bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen som omfattes av deltakerbegrepet i straffeloven § 136a».

Regjering, bistandsorganisasjoner og §136a

I straffelovens § 136a står det: 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. 

Norge har som offisiell politikk i Syria å styrte Assad-regimet. 

Norge har bidratt med 15 milliarder kroner i økonomisk og materiell støtte til terrororganisasjoner kanalisert gjennom såkalte bistandsorganisasjoner. Disse har igjen vært del av infrastrukturen terrorgruppene er helt avhengig av for å kunne realisere formålet. (styrte Assad-regimet).

Kanskje det  burde være flere som satt på tiltalebenken i denne rettsaken.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.