Lockdown fører til en eksplosjon i barnedødelighet

0
En nyfødt i Tamil Nadu, India.

Lockdowns er årsak til en kvart million barnedødsfall i Sør-Asia, anslår FN. Barnedødeligheten økte med 15 prosent i India. De dødelige følgende kan komme til å vare i åresvis.

Av Ben Farmer.

Sammenbruddet i helsevesenet på grunn av Covid-19 (eller faktisk sammenbruddet forårsaket av lockdowns og hysteri) i Sør-Asia har ført til at nesten en kvart million barn har dødd siste år. Dette er et anslag fra FN.

En analyse viser  at stengte klinikker og innstilte helseprogrammer har ført til et stort antall barn døde like etter fødselen eller av underernæring og barnesykdommer.

Modeller av FNs barneprogram Unicef, antyder at det har vært 229 000 flere dødsfall blant barn under fem år enn det var i 2019.

Tre av fem av disse dødsfallene regner man med var blant nyfødte.

Undersøkelser i Afghanistan, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan og Sri Lanka antar også at det i tillegg har vært 89 000 dødfødsel i samme tidsrom.

Rapporten, kalt Direkte og Indirekte Effekter av Covid-19-pandemien og svar på dette i Sør-Asia har sett på konsekvensene av regjeringenes lockdowns-strategier på helsevesen, sosiale tjenester, undervisning og økonomi.

Undersøkelsene fant også økning i  et stort antall kvinner og jenter som døde under fødsler og av uønskede svangerskap.

Da regionen stengte ned for et år siden for å unngå spredning av koronaviruset ble det plutselig slutt på grunnleggende ernæring og forebyggende helseplaner som var ment å redde liv.

Undersøkerne fant at antallet barn som ble behandlet for alvorlig feilernæring falt med mer enn 80 prosent i Bangladesh og Nepal.

Vaksinering blant barn sank med 35 prosent i India, og 65 prosent i Pakistan.

Familieplanlegging og klinikker for mødrehelse ble lukket for mange. Sun Ah Kim, Unicefs visedirektør for Sør-Asia, sier: «Pandemien har utvilsomt resultert i flere dødsfall og mer sykdom – spesielt for de mest sårbare kvinnene og barna.

Pandemien har også satt alvorlig tilbake den positive utviklingen vi har sett i de siste årene. Nå risikerer vi en negativ utvikling i befolkningens totale velferd i de kommende årene».

Barnedødeligheten har økt mest i India, opp mot 15,4 prosent, sammenliknet med 14,5 prosent i Pakistan sig 13 prosent i Bangladesh. Både Sri Lanka og Pakistan opplevde 21 prosents økning i mødre-dødsfall.

Disse nedslående tallene kommer antakelig til å vare i flere år, siden kvinner blir nektet prevensjon og dermed får uønskede svangerskap.

Barn som blir tvunget til å droppe ut av skolen kan nå få problemer med å komme seg tilbake til klassene sine.

Det var omtrent 3,5 millioner ikke planlagte svangerskap i fjor. og undersøkelsene viser at omtrent 9 millioner barn var nødt til å slutte på skolen permanent.

Mange av jentene som droppe ut av skolen blir derfor ofre for tidlige ekteskap og svangerskap i tenårene, skriver undersøkerne.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no.

Originalens tittel: Lockdowns Caused a Quarter of Million Infant Deaths in South Asia, UN Estimates

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.