Britene vil kutte stort i antallet F-35. Hva gjør Norge?

0
Foto: Royal Airforce

Av Knut Lindtner.

I en artikkel i «The Drive» skriver Thomas Newdick om de store endringer som nå forberedes i det britiske forsvaret som følge av det som kalles «modernisering», dvs innføring av ny og kostbar teknologi.

Dette vil få konsekvenser for en rekke britiske militære enheter og det som kalles «kapabiliteter», dvs. ulike typer våpen og våpen-grupper. Bl. a. forberedes en reduksjon av antallet soldater landet disponerer. Og selv om landet vil øke sine krigsutgifter vil det blir gjort omfattende omdisponeringer som følge av ny teknologi.

Cyberteknologien og bruken av roboter, droner osv. skaper helt nye betingelser men også helt nye utgifter som medfører omprioriteringer og endring av både kortsiktige og langsiktige planer.

Dette vil bl.a. ramme F-35 anskaffelsene til det britiske forsvaret. Det antydes i denne artikkelen at antallet F-35 fly kan bli redusert med inntil 2/3.

Det har også vært antydet fra militært hold i USA at dette F-35 programmet er for dyrt og at flyene ikke holder det som en ønsket og som var lovet. Jeg oppfatter derfor disse uttalelsene og artiklene som forberedende signaler om endringer som er underveis og som vil komme. Men indirekte sier en at hele prosjektet har vært mislykket slik mange lenge har hevdet.

Naturligvis skaper ny teknologi og nye muligheter og ikke minst krav til raske omstilling. Også i et slikt perspektiv er hele F-35-prosjektet håpløst dyrt og alt for omfattende. Og hvis det er en endring i britisk militær-strategisk tenkning som det nå signaliseres er underveis, da er naturligvis dette også noe som berører Norge – og ikke i liten grad heller.

Ingen land har bestilt flere F-35 fly i forhold til antallet innbyggere. Kutter britene melder dette spørsmålet seg også for Norge. Foreløpig er det taust som i graven om denne saken i Norge som jeg tror begynner å bli en glovarm politisk og militær potet. Vi har allerede mottatt en rekke av disse ekstremt dyre flyene som er fulle av feil. Spørsmålet er om vi skal sette resten på vent eller ta imot alle sammen med de konsekvenser det vil ha for utgiftene til det norske forsvaret.

For de er som gjøkunger i reiret som eter opp all maten til alle de andre kyllingene.

Knut Lindtner

Artikkelen ble først publisert på Derimot.no.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.