Tyskland forbereder strømrasjonering som norm

0
Illustrasjon: Shutterstock

Det står ikke bra til i Europas industrielle lokomotiv, Tyskland. Landet er i ei energikrise på grunn av den politikken som kalles Die Energiewende. Det er problemer med å skaffe nok strøm til alle og Tyskland har flere ganger vært på randen av ødeleggende blackout. Ei gruppe i det tyske økonomidepartementet har derfor utarbeidet et system som gjør strømrasjonering til normen.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten skriver:

Rett før jul publiserte ei arbeidsgruppe fra det føderale økonomidepartementet et utkast på 60 sider for omlegging av det tyske elsystemet. Sjøl om notatet allerede ble returnert til arbeidsgruppen for revisjon av økonomiminister Peter Altmaier i januar, er det ingenting som gjør det sannsynlig at det vli bli endret grunnleggende når det gjelder hovedtrekkene i de kommende reformene som presenteres i dokumentet. Et sentralt element ved opplegget er ideen om at eiere av elektriske biler og elektriske varmepumper i framtiden kan oppleve at strømmen blir slått av uten forvarsel for å redusere etterspørselen etter energi og derved kompensere for mangel på strøm i nettet. Som for eksempel sitert av flere medier fra utkastet som siden har forsvunnet fra Økonomidepartementets hjemmeside, kan det avtalefestes mellom nettoperatører og private husholdninger at strømmen til varmepumper og ladestasjoner kan slås av for opptil to timer om dagen. Til gjengjeld, som det drøftes i utkastet, kan de berørte få rabatter på strømprisen, eller innbyggerne vil kunne «kjøpe seg ut» av stenging med spesielle betalinger.

Tyske forbrukere vil altså få seg forelagt strømkontrakter som gir leverandørene rett til når som helst å kople ut strømmen deres to timer i døgnet. Til gjengjeld vil de rike kunne kjøpe seg fri fra dette.

Her kommer strømmangelsamfunnet

Die Energiewende har ført til at man i Tyskland kopler ut atomkraft og kullkraft samtidig og innfører ustabil vind- og solkraft. Siden det er så som så med sol i Tyskland betyr dette i stor grad vindkraft, som jo varierer voldsomt ettersom hvor mye det blåser. Tyskland forbruker hver dag omkrig 80 gigawatt. Om natta synker dette til 60 gigawatt. Men på det beste kan sol- og vindindustrien bare levere 10 gigawatt. I verste fall, på mørke og vindstille dager kan dette falle til 1 gigawatt.

Full overgang til elbiler er umulig

Fortsatt er det få elbiler på tyske veier. Myndighetene ønsker overgang fra besnin- og dieselbiler til elbiler og bilindustrien jobber med å utvikle nye elbiler. Problemet er bare at det ikke vil være nok strøm til dem. Dersom myndighetenes og industriens planer skulle settes ut i livet, vil det ikke være strøm nok, ikke til ladestasjonene og ikke til vanlig forbruk. Løsninga? Overgang til systematisk strømrasjonering. Tyske forbrukere har mange ubehagelige overraskelser i vente.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKongressen i USA krever at teknogigantene skal sensurere mer
Neste artikkelDen strategiske betydninga av Irans og Russlands felles marineøvelser