Tyskland forbereder strømrasjonering som norm

3
Illustrasjon: Shutterstock

Det står ikke bra til i Europas industrielle lokomotiv, Tyskland. Landet er i ei energikrise på grunn av den politikken som kalles Die Energiewende. Det er problemer med å skaffe nok strøm til alle og Tyskland har flere ganger vært på randen av ødeleggende blackout. Ei gruppe i det tyske økonomidepartementet har derfor utarbeidet et system som gjør strømrasjonering til normen.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten skriver:

Rett før jul publiserte ei arbeidsgruppe fra det føderale økonomidepartementet et utkast på 60 sider for omlegging av det tyske elsystemet. Sjøl om notatet allerede ble returnert til arbeidsgruppen for revisjon av økonomiminister Peter Altmaier i januar, er det ingenting som gjør det sannsynlig at det vli bli endret grunnleggende når det gjelder hovedtrekkene i de kommende reformene som presenteres i dokumentet. Et sentralt element ved opplegget er ideen om at eiere av elektriske biler og elektriske varmepumper i framtiden kan oppleve at strømmen blir slått av uten forvarsel for å redusere etterspørselen etter energi og derved kompensere for mangel på strøm i nettet. Som for eksempel sitert av flere medier fra utkastet som siden har forsvunnet fra Økonomidepartementets hjemmeside, kan det avtalefestes mellom nettoperatører og private husholdninger at strømmen til varmepumper og ladestasjoner kan slås av for opptil to timer om dagen. Til gjengjeld, som det drøftes i utkastet, kan de berørte få rabatter på strømprisen, eller innbyggerne vil kunne «kjøpe seg ut» av stenging med spesielle betalinger.

Tyske forbrukere vil altså få seg forelagt strømkontrakter som gir leverandørene rett til når som helst å kople ut strømmen deres to timer i døgnet. Til gjengjeld vil de rike kunne kjøpe seg fri fra dette.

Her kommer strømmangelsamfunnet

Die Energiewende har ført til at man i Tyskland kopler ut atomkraft og kullkraft samtidig og innfører ustabil vind- og solkraft. Siden det er så som så med sol i Tyskland betyr dette i stor grad vindkraft, som jo varierer voldsomt ettersom hvor mye det blåser. Tyskland forbruker hver dag omkrig 80 gigawatt. Om natta synker dette til 60 gigawatt. Men på det beste kan sol- og vindindustrien bare levere 10 gigawatt. I verste fall, på mørke og vindstille dager kan dette falle til 1 gigawatt.

Full overgang til elbiler er umulig

Fortsatt er det få elbiler på tyske veier. Myndighetene ønsker overgang fra besnin- og dieselbiler til elbiler og bilindustrien jobber med å utvikle nye elbiler. Problemet er bare at det ikke vil være nok strøm til dem. Dersom myndighetenes og industriens planer skulle settes ut i livet, vil det ikke være strøm nok, ikke til ladestasjonene og ikke til vanlig forbruk. Løsninga? Overgang til systematisk strømrasjonering. Tyske forbrukere har mange ubehagelige overraskelser i vente.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for K11 K11 says:

  De globale klimagassutslippene gikk vel ned med ca 7,7 prosent i fjor, og FN/WEF har vedtatt at det skal være minst 7 prosent årlig nedgang frem mot 2030.

  For å klare dette må forbruket ned. Forbruket av alt – alle varer og tjenester, inkludert strøm.

 2. Avatar for Hfut547 Hfut547 says:

  Dette er MDG politikk på sitt beste.

 3. “Following Fukushima, Germany has permanently shut down eight of its 17 reactors and pledged to close the rest by the end of 2022”. Wikipedia.

  “26 January 2019, a group of federal and state leaders as well as industry representatives, environmentalists, and scientists made an agreement to close all 84 coal plants in the country by 2038. The move is projected to cost €40 billion in compensation alone to closed businesses”. Wikipedia.

  Alle atomkraftverkene stengt permanent ned fra 2022, og alle 84 kullkraftverk innen 2038. Sikre pålitelige kraftverk som gir billig strøm skal byttes ut med upålitelig og utilstrekkelig vindkraft. Dette må føre til at prisen på strøm vil stige kraftig, akkurat som kraftspekulantene på kraftbørsene vil.

  Siden norske husholdninger nå er tilknyttet dette markedet med ACER, må de betale europeiske markedspriser, og markedspriser betyr at det ikke er noen øvre grense for hvor høy prisen kan bli, for kapitalen vil ikke ha reguleringer.

  Er det strømregninger som også norsk lavere middelklasse får problemer med å betale som må til for å få folk til å forstå at vi må ut av EØS/EU, kople ifra kablene til kontinentet, og at EØS/EU politikerne må ut av Stortinget?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere