Den strategiske betydninga av Irans og Russlands felles marineøvelser

4
Fra øvelsen "Iran-Russia Maritime Security Belt 2021". Foto Teheran Times

De felles iransk-russiske marineøvelsene med kodenavnet «Iran-Russia Maritime Security Belt 2021», ble avholdt 15. februar 2021 i de nordlige delene av Indiahavet, med sikte på å «forsterke regional sikkerhet og utvide det bilaterale samarbeidet.» Dette melder russiske medier.

Dette militære samarbeidet i Indiahavet har stor strategisk betydning, særlig for maktbalansen i denne regionen, men også for den geopolitiske situasjonen i Asia. Nettavisa til de kinesiske militære styrkene, chinamil.com.cn, har latt skribenten Fang Xiaozhi kommentere dette. Han er forsker ved Centre for Asia-Pacific Development Studies, Nanjing University, og sjøl om nettaviasa skriver at innlegget ikke nødvendigvis gjenspeiler deres egne oppfatninger, er det grunn til å anta at det er nettopp det det gjør.

Fang skriver:

Russland er Irans tradisjonelle allierte, og de to landene har felles interesser i Midtøsten. De russiske og iranske felles marineøvelsene i Indiahavet er et viktig skritt for å styrke deres militære samarbeid i den nåværende internasjonale sikkerhetssituasjonen og for å støtte hverandre i å takle globale utfordringer, spesielt trusler fra USA.

For Russland kan nærmere samarbeid med Iran sementere deres interesser i Midtøsten og lette det sikkerhetpresset de er utsatt for fra NATO i Europa. Russland har vært rammet av USA-ledede sanksjoner fra vestlige land helt siden begivenhetene på Krim i 2014. Biden har lovt å reparere USAs forhold til sine allierte og har snakket over telefon med ledere for flere NATO-medlemmer, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland, kort tid etter at han tiltrådte, diskuterte en enhetlig anti-Moskva-politikk som også gjelder det militære området. Under slike omstendigheter trenger Russland et styrkepunkt for å slå tilbake og bryte gjennom omringinga.

De felles marineøvelsene i Indiahavet med iranske styrker var et gjennomtenkt grep som kunne slo to fluer i en smekk. På den ene sida vil det ikke utfordre det USA-ledede NATO for mye, og dermed gi rom for framtidig dialog og forhandlinger; på den andre sida kan Russland vise sin militære styrke gjennom øvelsen for å avskrekke NATO og forebygge NATOs allsidige inneslutning ved å bryte gjennom blokaden i Midtøsten, og virkeliggjøre mesterlig strategisk finesse.

Iran, som har vært sanksjonert av USA og motarbeidet av visse land i Midt-Østen i svært lang tid, trenger også Russlands hjelp. Som et stort land i Midtøsten pleide Teheran å være Amerikas viktigste allierte i regionen. Men de bilaterale forbindelsene falt sammen etter at Pahlavi-dynastiet ble styrtet og nådde et til et frysepunkt etter at det amerikanske militæret myrdet Irans fremste militære leder Soleimani. Dagens Teheran er Washingtons erkerival i Midtøsten.

Geopolitikkens verste synd

Beruset av sine egne forestillinger om å være den suverene hegemonen i verden har USAs ledere begått geopolitikkens verste synd. Gjennom å føre økonomisk krig og trusselpolitikk med flere av sine verste rivaler samtidig har de fått disse rivalene til å forene seg militært og økonomisk mot USA.

Dette er svært tydelig når det gjelder Russland og Kina, som jo var erkerivaler, men som nå på grunn av USAs aggressive politikk har blitt tvunget til å finne sammen i et stadig tettere, økonomisk, handelsmessig, industrielt og militært samarbeid.

Les: Militærallianse mellom Russland og Kina?

Men nå gjelder det altså også forholdet mellom Russland og Iran. Det britiske imperiet drev som kjent Det store spillet på 1800-tallet for å hindre Russland adgang til Indiahavet. Men nå har altså USAs arrogante politikk tvunget Iran og Russland til å søke sammen og Russland har oppnådd det som Det britiske imperiet søkte å unngå.

Det gikk rykter om at også India hadde sluttet seg til den iransk-russiske marineøvelsen i Indiahavet. Det ville i så fall ha forsterket den russiske posisjonen ytterligere og svekket USAs muligheter til å slå en kile mellom Russland og India. Disse ryktene blir imidlertid kraftig tilbakevist i New Dehli. Derimot sier kilder i Teheran at den kinesiske marinen deltok i øvelsen, en øvelse som var absolutt uten sidestykke. Talsmann for det kinesiske forsvarsdepartementet Wu Qian sa at «Øvelsen vil forsterke samhandling og samarbeidet mellom marinestyrkene til de tre landa.»

Etter dette bør strategene i Pentagon definitivt tenke seg om både to og tre ganger før de setter i gang noe militært eventyr mot Iran. Times of Israel kaller det «et nytt maritimt triangel» og «en militærøvelse uten sidestykke». Og kyllinghaukene og skrivebordskrigerne til Joe Biden har absolutt fått noe å bryne seg på.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:
 2. Dette er steigan på sitt aller beste og nyttigste. Nyttig fordi “venstresida” beskjeftiger seg overhodet ikke med kombinasjonene for en ny global storkrig. Idag ser jeg også en i KK beskjeftige seg med “venstresida” i Europa og USA og henviser seg til amerikanske Jacobin som en akse i dette. Hallo. (22 feb)
  Jacobin er organ for Bernie sanders sosialdemokratisme av amerikansk slag. Sanders har aldri noen gang vært en anti-imperialist,men ønsket at USA skulle gjennomføre sine felttog med litt større smartness og hensyn.
  Da Bernie kapitulerte for Joe Biden-fraksjonen ble det rapportert at ungdommer innen Sanders-fløyen ble så deprimert at de tok livet av seg. det tror jeg gjerne for fortvilelsen vokser i USA.
  Jacobin anslutter seg til den tradisjon av sosialidemokratisk tenkning som går ut på at det er mulig å bygge en verden med fredelig kapitalisme. Og her går nettopp avgrunnen til marxisme som alltid har ment at krig var en organisk bestanddel av kapitalismens vesen og natur. En må forstå at dette er to fiendtlige verdensanskuelser som aldri kan forenes.
  Når Påls siste artikkel her er så viktig,er det på bakgrunn av at den offisielle “venstresida” i Norge har slått seg på den misforståelse at det kan finnes en fredelig kapitalisme. Det er det som kalles Neo-Kautskyanisme og som Jacobin/Sanders står for. Hyllet i KK over flere år. Stakkars folk.

 3. Et signal sendes også til Baku og Ankara: Militært samhold mellom Moskva og Teheran er i høyeste grad relevant for det Kaspiske hav og Kaukasus.

  Det er sikkert tenkt dempende på Tyrkias ekspansjonspolitikk i Aserbaijan og østover i Sentralasiatiske republikker. Noe som i videre forstand er i kinesisk og (delvis) indisk interesse.

  Slik sett er det også et signal til NATO om å tjore oksen Erdogan på båsen, når alliansefrie stater samøver.

 4. Avatar for Alike Alike says:

  Russland og Iran samarbeider der de har felles interesser. men noen allierte er de ikke. Iran og Russland har helt egen politikk og i mange tilfeller føyer både Kina og Russland seg til Iranske ønsker, da spesielt i vest Asia. Det er ikke sånn at Iran trenger Russland for å passe på sine interesser i Midtøsten, men det er noen ganger det er bedre å gå en enklere vei. Det er noe mange enda ikke har forstått og det er at vest Asia er nå styrt av Iran. det var soleimani som reiste til Moskva for å overtale Putin at frigjøring av Syria går lettere om dere tar et tak.
  På havet sikter Iran mye lengre enn vest Asia og ser at det er behov for å samarbeide og vise velvilje med viktige aktører som Russland og Kina. men her også er de selvberget og føyer seg ikke for noen andre makter. Dette er i aller høyeste grad en sterk beskjed om at ingen utenforstående får lov til å skape splittelse mellom de frie nasjonene og at de kan hvis de må stå sammen mot sin felles fiende.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere