Tysk grønn kraft subsidieres med over 300 milliarder kroner i 2021

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Jan Herdal.

Det påstås ofte at vindkraft er blitt både konkurransedyktig og lønnsomt. Stemmer det? La oss se på Tyskland, som med nesten 30.000 vindturbiner spredt over hele landet er selve paradeeksemplet på grønn energipolitikk.

Tysklands tidligere grønne energiminister Jürgen Trittin erklærte i 2004 at den grønne omstillingen ville koste en husholdning tilsvarende en iskrem i måneden. Det er for lengst blitt historiens dyreste iskrem.

Den viktigste og mest synlige subsidieringen av tysk såkalt fornybar kraft, det vil si sol, vind og biomasse, skjer gjennom loven for fornybar energi, EEG (Erneubare Energien Gesetz). Loven bestemmer hvor mye over markedspris tyskerne skal betale for fornybar kraft.

Beløpet fastsettes hvert år av regjeringen, og det fordeles i hovedsak på husholdningenes strømregning (litt på bedrifter). Høyeste beløp var i 2017 med 6,88 eurocent pr. kilowattime.

Det tilsvarer ca. 70 øre, og er altså mer enn hva vi her i Norge stort sett betaler for selve strømmen. Det er en viktig medvirkende årsak til at gjennomsnittlig forbrukerpris på strøm i Tyskland i 2020 satte ny rekord med rundt regnet kr. 3,20 pr. kilowattime, alle avgifter inkludert.

For i år er avgifta satt ned til 6,50 eurocent, en marginal reduksjon som propagandaen gjør mest mulig ut av. Det er bare det at det ikke stemmer. Avgiften er egentlig økt til ca. 1 krone pr. kilowattime. Årsaken til dette sier noe om hvor absurd det tyske subsidiesystemet er blitt.

Både strømforbruk og selve kraftprisen sank også i Tyskland i fjor, som følge av koronapolitikken. Men siden kraftprisen sank, ble avstanden opp til garantiprisen for grønn kraft større. Dermed ble også subsidiene større. Dessuten ble det færre kilowattimer å fordele dem på hos husholdningene.

Allerede i september i fjor hadde EEG-kontoen tapt over 41 milliarder kroner. Det ble beregnet og foreslått at EEG-avgifta til husholdningene i år måtte økes til ca. 1 krone.

Regjeringen ante vel at dette kunne bli for sterk kost selv for tålmodige tyskere. Den valgte å la alle skattebetalere ta ca. 30 prosent av regningen via statsbudsjettet. Prislapp 110 milliarder kroner.

Av dette kan vi slutte at bare gjennom EEG-avgifta blir tysk grønn kraft i 2021 subsidiert med over 300 milliarder norske kroner. Det meste tas fra personlige strømkunder, resten på statsbudsjettet.

Dette er trolig det høyeste subsidiebeløpet noensinne siden EEG-loven ble innført.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.