Skal betegnelsene mor/far og kvinne/mann ut av lovverket?

5

Av Ingjerd Skagestad, psykologspesialist og Øyvind Andresen, skribent og pensjonert lektor.

Det foreligger et forslag til ny barnelov som vil fjerne betegnelsene mor/far og kvinne/mann i loven. Det skal ikke lenger hete «kvinner som føder», men «den som føder» som da er barnets mor. Og den som føder, skal hete fødeforeldren, og den som ikke føder, skal hete den andre foreldren. Slik blir alt kjønnsnøytralt.  

I 2018 ble det oppnevnt et lovutvalg til å revidere barneloven. Utvalget la i desember 2020 fram sin utredning og forslag til ny lov om barn og foreldre ( NOU 2020: 14 Ny barnelov — Til barnets beste) med en høringsfrist 1. mai i år.

Barnelovutvalget hadde som mandat å tilpasse barneloven til en endret definisjon av kjønn. Bakgrunnen er at loven om selvvalgt juridisk kjønn, ble vedtatt 2016. Da ble kjønn omdefinert fra å betegne en biologisk realitet til å bety et individuelt valg av identitet. Lovendringen har vist seg å få konsekvenser for den juridiske reguleringen av forholdet mellom barn og foreldre.

Tett på lovendringen av 2016 fulgte en liberalisering av bioteknologiloven. De to lovendringene har ført til at nye familiekonstellasjoner må reguleres i lovverket. Innspill til barnelovutvalget kommer fra blant annet foreningen FRI og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Reproduksjonsteknologien utfordrer forståelsen av begrepet forelder og krever følgelig et nytt språk, og derfor trenger vi en ny terminologi for å beskrive forholdet mellom barn og foreldre, slår utvalget fast. (kap 9). De skriver:

«Utvalgets primære standpunkt er at barnelovens terminologi bør være kjønnsnøytral, og at loven ikke lenger gjør bruk av ordene «mor», «far» og «medmor» og heller ikke bruker ordene «kvinne» og «mann»».

Barnelovutvalget mener at det er viktig at «alle» kan kjenne seg igjen i ord og uttrykk i loven, men har ikke klart å finne passende erstatning for mor, far, kvinne og mann. Ett foreløpig forslag er «fødeforelderen» og «den andre forelderen». Barnelovutvalget er klare på at et nytt språk er påkrevd, og anbefaler at ny terminologi som skal betegne forholdet mellom foreldre og barn, bør gjennom en «brukertesting».

Barnelovutvalget mener at det også er påkrevd å fjerne «kvinnen som føder» fra lovteksten. «Når det nå er mulig å skifte juridisk kjønn, ser utvalgets flertall ikke gode begrunnelser for at bestemmelsen skal begrenses til kun å omtale kvinner».

Utvalget viser til lovendringer foretatt i Sverige for å understreke poenget med kjønnsnøytral betegnelse på foreldre. De skriver:

«Ved lovendring 1. januar 2019 ble den svenske föräldrabalken endret slik at det nå er særskilte regler om etablering av foreldreskap i tilfeller der en person har endret sitt juridiske kjønn. Endringene i loven innebærer at en mann som føder et barn, skal anses som far, mens en kvinne som har bidratt til befruktning med sine sædceller, skal anses som mor.»

Med dette eksempelet karakteriserer utvalget ordlyden «Kvinnen som føder» som begrensende.

Vi synes det er betenkelig at lovverket brukes til å omdefinere grunnleggende begreper som mann/kvinne, mor/far, foreldre/barn – og i neste omgang gutt/jente. Lover virker normative: Brukes den nye terminologien i barneloven, kan det smitte over på andre lover og forskrifter og andre deler av samfunnet.

Ønsker vi denne utviklingen? Skal det usynliggjøres at det er kvinner som føder? Er det etisk forsvarlig å skyve sårbare grupper og enkeltindividers personlige savn og sorg foran seg som begrunnelse for å gjøre unnfangelse og fødsel til en teknologisk og juridisk transaksjon?

Det kan få store og uante konsekvenser å akseptere flytende kjønnsgrenser for hvordan vi organiserer hele samfunnet vårt. Vi repekterer transpersoners rettigheter, men dette skal ikke sette en strek over kvinners langvarige kamp for sine rettigheter og frigjøring.

Kilder:

NOU 2020: 14 Ny barnelov — Til barnets beste

Gro Finne: Når KVINNEN blir DEN

Først publisert i Argument Agder.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Comrad Comrad says:

  Andeby er rett rundt neste sving - en verden hvor mor og far ikke engang eksisterer, hvor barn klarer seg utmerket godt uten voksne (som nærmest bare skaper problemer likevel), og hvor ethvert spor av tradisjonelle, naturbetingede kjønnsrollemønstre omhyggelig er fjernet. Far har blitt like god som mor, selv “onkel” og “tante” har vi blitt fortrolige med, og menneskenaturen er mer fremmed for oss enn noensinne. Til god hjelp underveis har vi hatt Pippi Langstrømpe, Albert Åberg og utallige andre forbilder, som har indoktrinert oss med oppfatninger av oss selv som er fullstendig i strid med menneskenaturen vår og om det noengang skal tennes bokbål, så håper jeg Donald Duck & Co får tjene som opptenningsved.

  Sjekk logoen til Nestlé, en kjønnsløs fugl med to fugleunger, og ta en nærmere titt på redet. Ser du det samme som meg?!
  Nestle-Logo

 2. Avatar for Torgeir Torgeir says:

  Kvinnefrigjøringen har på en måte gitt kvinner rett til å oppføre seg som rampegutter, og menn måtte ta rollen som myke småjenter. Og kriger og behov for inntekt har tatt fedrene fra familien.
  Selv foretrekker jeg å benytte begreper som det feminine/maskuline, yin/yang etc. da vi til en visgrad har begge egenskaper, bare ikke i fysisk.
  Jeg tror nok kanskje en nøytralisering av begrepene til forelder og hen, vil kunne bringe menn inn i familien igjen. Jeg ser jo en del flotte mor/datter-bilder, men ser få far/sønn-bilder. Vi må vel mesten til 1800-tallet for å se sønner som er sammen med sin far i ett sunt mannsmiljø.
  Forandringer skjer fort for tiden så…
  Selv er jeg dritlei av den offentlige forvaltning av barn inkludert mødre og deres plaging av barna. Her ser jeg bare lidelse, og det orker jeg ikke å engasjere meg i.

 3. Dette er gammelt nytt, hentet rett ut av satanistenes planer for en ny verdensorden under Lucifer.

  Alle kjønnsforskjeller skal viskes bort, kjernefamiliene skal ødelegges, alle perversiteter skal normaliseres og legaliseres osv …

  Når vi kommer til 2030 så er det ikke lenger forskjell på kjønnene, vi blir alle hermafroditter som Frimurerguden Baphomet.

  Heldigvis så blir han ikke sittende lenge som diktator i en verdensregjering før han andre griper inn.

  Slike statuer settes nå opp overalt foran statsbygg som Kongressen, Senatet osv, her fra Arkansas.

  gsfhdgfdhgdjgj

 4. Avatar for INK INK says:

  Nei? Hva tenker du på?

 5. Avatar for truth truth says:

  Jeg er en person som har (ifølge meg selv).
  God humor.

  Og jeg liker Andeby greia. Jeg ser helt den at vi liksom alle snart kan gå bukseløse.

  MEN.
  Dette kommer ikke til å skje. Vi mennesker er litt smartere enn det.
  (Ikke alle)

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere